|

“Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã, thành phố rồi!”

Tin Không Lề: Đây là nội dung phát biểu của bà Dương Thu Hương, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, tại Hội thảo Góp ý văn kiện Đại hội 11. Do nội dung phát biểu này vẫn còn tính thời sự, nên mình đã nhờ một CTV đưa lên YouTube để chia sẻ cùng bà con.

dthBà Dương Thu Hương đã phát biểu như sau:

“Đi vào cụ thể thì tôi thấy rằng, thí dụ như trong cương lĩnh viết thì rất hay nhưng mà tôi nghĩ đưa rất nhiều cái khái niệm mà tôi chẳng hiểu được. Như cái khái niệm mà chúng ta vẫn cứ lúng ta lúng túng là ‘một nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa’. Mà cũng báo cáo với các anh là riêng ngân hàng thì không biết ‘định hướng XHCN’, kinh tế thị trường có ‘định hướng XHCH’ trong hoạt động ngân hàng, nó là cái gì? Thì chúng tôi cũng khó có thể là cụ thể hóa ra được. Ngoài ra lại còn ‘phát triển công nghiệp hiện đại, trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN’. Thế không biết ‘công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN’ là cái gì? Thế công nghiệp của XHCN nó khác với công nghiệp tư bản à? Thế thì tại sao lại cứ có cái đuôi ‘theo định hướng XHCN’? Thế rồi ‘xây dựng một nền dân chủ XHCN’. Thì đúng ra ngày xưa học về Mác – Lênin có cái câu là ‘dân chủ của CNXH thì dân chủ gấp trăm lần tư bản’.

Thế nhưng mà với cái thiển cận, tôi nghĩ dân chủ ở đâu cũng giống nhau thôi, là người dân được phép nói, đấy là dân chủ. Xã hội tạo điều kiện cho dân được nói, pháp luật tạo điều kiện cho dân được nói, thì đó là dân chủ, xã hội nào cũng thế. Lại còn cái dân chủ XHCN nữa! Cho nên từ công nghiệp hiện đại cũng theo định hướng XHCN, thì phát triển kinh tế thị trường cũng theo XHCN, rồi xây dựng nền dân chủ cũng theo XHCN thì tôi không hiểu nó là cái gì cả.

Trong cái cương lĩnh thì có một ý nữa, tức là vấn đề hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng thì trong đó có ghi là: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Như vậy là tôi đọc cái này tôi thấy rằng, Đảng vẫn đặt dân tộc sau quyền lợi của giai cấp và của nhân dân lao động, đặt dân tộc thứ ba. Thì tôi thấy cái này rõ ràng là tại sao Đảng không vì quyền lợi của dân tộc là thiêng liêng trên hết, mà lại đặt quyền lợi của giai cấp lên trên hết?

Và tôi cũng đang muốn hỏi các anh, là hiện nay chúng ta còn giai cấp công nhân như ngày xưa không? Còn giai cấp vô sản như ngày xưa không? Hay là bây giờ tất cả các vị hữu sản hết rồi mà lại còn giàu có hơn cả những nhà tư bản mà nó phát triển hàng trăm năm nữa? Vậy tại sao chúng ta cứ phải có cái lý thuyết này? Cho nên tôi thấy điều này lợi ích của giai cấp đã được đặt đứng trên lợi ích dân tộc, thì tôi nghĩ rằng cương lĩnh thế thì không thể nào kêu gọi được đại đoàn kết dân tộc.…

Thế rồi về văn hoá, xã hội, môi trường gì gì đấy v.v… Nhận định là ‘cuộc vận động đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hoá từng bước đi vào chiều sâu, môi trường và bảo vệ môi trường đã được nâng cao’, nhưng nó mâu thuẫn hoàn toàn với thực tế, là tệ nạn xã hội tăng, an toàn xã hội không đảm bảo, văn hoá thì tôi nói thật là chưa lúc nào văn hoá Việt Nam đồi truỵ đến như thế. Bật TV ra, phim Việt Nam ngay cả quảng cáo cũng là mầu sắc sexy rất là mạnh. Tôi không hiểu là, nó [chẳng] có một cái thuần phong mỹ tục gì cả mà tôi xem tôi phát ngượng. Rồi ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm v.v… Cho nên cái nhận xét này, đánh giá này với cái thực tế tôi nghĩ rằng nó không trúng một tí nào cả.

Thế rồi, nhận xét về dân chủ xã hội có tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được nâng cao, dân chủ trong đảng được mở rộng. Tôi không biết dân chủ trong Đảng được mở rộng kiểu gì, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận rằng là cái dân chủ trong đảng vẫn là mất dân chủ nhất so với Quốc hội. Và đấy, tôi nghĩ rằng mình là Đảng viên, mà mình cũng không được đi bầu Tổng bí thư của mình, chẳng được cái quyền gì cả ngoài cái quyền họp chi bộ hàng tháng để ngồi kể lể cho nhau nghe thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng đánh giá như thế này vẫn không đúng với thực tế.

Thế rồi ‘xây dựng nhà nước pháp quyền, Quốc hội tiếp tục được kiện toàn về tổ chức’. Cái vấn đề này cũng là một đại sự. Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu ạ mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi ĐBQH và nếu ĐBQH là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cho nên nếu là một ĐBQH mà là vừa là đảng viên vừa là ĐBQH thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử tri mà phải thực hiện vai trò đảng viên của mình và có thể lúc ấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri đi.

Cho nên là cái nhận định về xã hội pháp quyền và Quốc hội được tiếp tục hoàn thiện thì tôi cho rằng là, tất nhiên tuy có tiến bộ hơn nhưng mà nó vẫn đầy rẫy những cái gì đấy làm cho Quốc hội không thực quyền được, không thể thực quyền được. Và nhất là cái cơ cấu Quốc hội như hiện nay thì rõ ràng người ĐBQH là đảng viên, thì rõ ràng là người đó phải hy sinh quyền lợi của cử tri, chứ không phải là người đó bảo vệ quyền lợi của cử tri nữa…..

Các anh thấy đại hội của những nhà chống tham nhũng mà được có lèo tèo vài người, có ai dám chống đâu, mà tham nhũng nghĩa là đầy ra. Là các anh cứ nói, tôi nói thật với các anh về kinh tế hai chữ ‘dự án’ nó thiêng liêng vô cùng, người ta cố gắng phải tìm ra được ‘dự án’, vì có dự án thì mới có tiền, có phần trăm. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta cứ nói rằng thế nọ thế kia thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thực tế, mà thấy cái tham nhũng và cái lãng phí của Việt Nam quá lớn. Rồi cũng nhận định là xử lý nghiêm những tổ chức, đảng viên sai phạm. Không đúng. Tôi nghĩ không đúng, không nghiêm. Tôi đặt câu hỏi là có thực sự nghiêm không hay là không muốn xử lý? Thì lúc nghỉ buổi trưa, tôi cũng có nói chuyện, tâm sự với các anh có những phi vụ cực lớn nhưng cuối cùng cũng im luôn. Nếu phi vụ đó ở Trung Quốc chắc bị bắn rồi. Nhưng ở Việt Nam bây giờ coi như chẳng có chuyện gì cả. Thế nhưng mà bây giờ vẫn cứ… Đã thế nó lại còn cứ thích lên DẠY CHO MỌI NGƯỜI VỀ ĐẠO ĐỨC, tôi rất khó chịu ở cái chuyện đó.

Về hạn chế trong báo cáo chính trị, thì tôi thấy rằng cái hạn chế mà chúng ta thấy rất rõ nhất mà trong này không đề cập đến, đó là cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng giãn rộng ra, ngày càng trầm trọng, chứ không phải là cái đó được thu hẹp lại. Cho nên, không phải là chênh lệch giữa các vùng các miền còn lớn đâu, mà trong này không hề nói tới khoảng cách chênh lệch giàu nghèo. Và bây giờ hình thành nên những nhà gọi là tư sản nhưng mà cộng sản, những nhà tư sản cộng sản: Tư sản đỏ. Còn dân nghèo thì, tôi cũng được vinh dự vào mấy năm Quốc hội được tiếp cận với nông dân, tôi thấy họ quá khổ luôn, họ quá bị áp bức bóc lột luôn. Hơi một tí bị tù, hơi một tí thì bị thế nọ thế kia và đất đai bị cướp đoạt luôn và cướp xong thì…

Ba mươi Tết tôi nhớ, có một ông thương binh gọi điện đến cho tôi là đến giờ này họ còn đuổi tôi ra khỏi nhà để họ giải phóng mặt bằng. Tôi phải gọi điện lên cho đồng chí bí thư dưới tỉnh mà tôi làm đại biểu: ‘Anh ơi, có gì đấy anh để qua tết đi. Anh đừng làm như thế này, đến Tết, mà người ta thương binh, người ta ăn Tết ở đâu?’ Thì như vậy, ông ta không nói gì cả, nhưng mà sáng hôm sau cái anh thương binh gọi điện cho tôi: ‘Chị Hương ơi, NÓ TRÓI TÔI NHƯ MỘT CON CHÓ, NÓ ĐÃ QUẢNG RA GIỮA ĐƯỜNG, và đất đai của tôi nó đã tịch thu’. Tôi nói thật, mà người ta thương binh chứ không phải là một dân thường, cái điều đó tôi rất là đau. Và tôi cảm nhận rằng cái bao nhiêu năm, bao nhiêu người hy sinh chiến đấu để được cái ngày hôm nay nhưng mà bây giờ người ta cư xử với những người cống hiến cho xã hội, cho nền độc lập của đất nước này như thế. Tôi đau vô cùng nhưng tôi không làm cái gì được. Mà Tết nhất đến nơi rồi mà còn làm như vậy. Cho nên tôi thấy cái này là cái mà trong cái hạn chế này không nói hết được những cái đó.

Về an ninh quốc phòng thì sáng nay các anh cũng ít nói đến nhưng quả thật tôi đang rất là lo sợ về cái việc này. Vì cũng dính dáng đến Quốc hội, cho nên tôi cũng thấy rằng những vấn đề về bauxite Tây Nguyên, vấn đề về cho thuê rừng, vấn đề về lao động nước ngoài không được giải quyết triệt để. Tất cả những vấn đề kinh tế này nó dẫn đến, nó dính đến vấn đề an ninh quốc phòng mà hiện tại không được giải quyết dứt điểm. Không rõ ràng, không dứt khoát, còn chần chừ và e ngại.
Thôi bauxite thì các anh cũng biết rồi không nói nữa. Nhưng rừng, cho thuê rừng: Xin báo cáo các anh là các đoàn ĐBQH ở những địa phương mà có rừng cho thuê người ta nói rằng sau khi cho thuê nó rào hết tất cả lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không biết bên trong nó làm cái gì. Mà cho thuê tối thiểu là 50 năm. Mà tôi rất buồn là một đồng chí Phó chủ tịch tỉnh một tỉnh cho thuê rừng này lại tuyên bố rằng: ‘50 năm sau có người thực hiện, sẽ có người kiểm soát giám sát’. Sao mà ngây thơ thế!

Thế rồi lao động nước ngoài, thưa anh rằng nước ngoài láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã thành phố rồi, mà nó không mang tên China Town đâu, chưa mang tên thôi nhưng mà nó sẽ mang tên. Rồi Quốc hội hỏi thì Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội chần chừ, không dám nói. Giả sử nhà tôi có phúc tôi được ở vị trí đó thì tôi sẽ trả lời Quốc hội một câu rằng: “Tôi sẽ về kiểm soát, kiểm tra và nếu mà không đúng theo pháp luật Việt Nam tôi sẽ trục xuất ngay”. Nhưng mà không dám nói câu đó mà lại phát biểu trước Quốc hội rằng “khó lắm, tế nhị lắm”. Thế thì thôi, đặt họ vào, họ chiếm đất của mình hết rồi.
Và các anh cứ đi từ Bắc Ninh lên Lạng Sơn xem, tất cả các dự án, những chỗ nào đất đai màu mỡ nhất là ở đấy các dự án của đồng chí bạn lớn của chúng ta hết. Mà người ta đã mang dự án sang, người ta mang công nhân sang, công nhân Trung Quốc sang, lấy vợ Việt Nam cắm đất đây luôn, sát ngay Hà Nội luôn. Tôi lo cái chuyện này vô cùng tận, nhưng mà không biết rằng trong báo cáo, trong cương lĩnh chính trị cũng như trong báo cáo chính trị, tôi thấy cái vấn đề này quá mờ nhạt luôn, quốc phòng an ninh chép đúng như những ngày xưa viết. Cái đó là cái rất đáng lo ngại.…

Tôi có đọc cái quyển sách … của Thông tấn xã Việt Nam, họ nói trong cái quyển sách đó nó nói rằng tại sao Liên Xô sụp đổ? Liên Xô sụp đổ chẳng phải vì diễn biến hoà bình từ bên ngoài, mà Liên Xô sụp đổ từ lòng tin của người dân Liên Xô tan rã. Vậy thì Việt Nam chúng ta đang trên con đường đó, nhưng chúng ta vẫn rất chủ quan. Vẫn vẽ cho chúng ta một cái màu hồng vô cùng lớn, vô cùng đẹp, để [không] thấy rằng cái lòng tin với Đảng, với chính quyền này rất là sa sút rồi. Mà cái điều đó rất là nguy hiểm, nhưng mà trong này đánh giá rất là nhẹ nhàng.

Về nguyên nhân thì quả thật đánh giá cũng rất sơ sài, rất sơ sài, đổ cho khách quan, đổ cho khủng hoảng, đổ cho suy thoái, đổ cho thiên tai dịch bệnh, đổ cho yếu kém vốn có của nền kinh tế. Tôi hỏi rằng nền kinh tế nó có tội tình gì mà tự nhiên nó yếu kém? Có phải cái yếu kém đó tự nó phát sinh ra không hay là do cơ chế chính sách của mình tạo ra để cho nó yếu kém?
Ngày xửa ngày xưa còn bảo đất nước lạc hậu bao năm gì gì đấy, nhưng bây giờ 35 năm rồi, 40 năm rồi làm sao còn cái chuyện đất nước nông nghiệp lạc hậu, yếu kém nữa. Nó là do chúng ta, do cơ chế chính sách chúng ta làm cho cái nền kinh tế này yếu kém. Chứ đừng nói nó vốn có, cái vốn có này nó xa xưa lắm rồi. Cho nên cái nhận định này tôi cho là không đúng.

Thế rồi nhận định nữa là do ‘sự chống phá của các thế lực thù địch’. Tôi thấy chưa tìm đâu thấy cái chống phá bên ngoài, nhưng cái niềm tin của dân đã giảm, thì còn nguy hiểm hơn cả thế lực bên ngoài. Cái điều đó là cái mà tôi cho rằng cần phải đánh giá như thế, chứ còn ba cái thằng Việt kiều nó về lọ mọ vớ vẩn, không thèm chấp. Tất nhiên chúng ta vẫn cảnh giác nhưng chưa thấy ai chống phá chúng ta những cái gì mà gọi là để cho đất nước này đổ cả. Mà tôi chỉ sợ cái lòng dân này làm cho chúng ta sụp đổ. Nó như là một toà nhà mà bị mối, mặt bên ngoài toà nhà vẫn rất đẹp nhưng mà nó bị mối hết rồi”.

Mời nghe toàn bộ audio tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=qmXieC4EVvE&feature=youtu.be

Nguồn: huynhngocchenh.blogspot

35 Phản hồi cho ““Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã, thành phố rồi!””

 1. saovang says:

  Lo bắt bớ những người dân yêu nước và đàn áp dân oan, công an Việt cộng thả lỏng cho hàng hóa Tàu cộng tràn ngâp thị trường Việt nam :

  Hàng TQ Vào Lậu Khắp VN: Nhiều Hàng Gắn Nhãn Giả VN
  (12/06/2013)

  HANOI — Hàng Trung Quốc nhập lậu, tràn ngập Việt Nam… Trong đó, có cả hàng Tàu giả làm hàng Ta. Đó là lời báo động từ nhiều báo VN hôm Thứ Năm.

  Báo An Ninh Thủ Đô nói, giới chức Hà Nội đã tịch thu 150 chai rượu do Trung Quốc sản xuất, cất giấu tại kho hàng ở đường Hồng Hà (phường Phúc Xá, quận Ba Đình).

  Trong khi đó, báo Hà Nô Mới cho biết trong tháng 11 đã “nở rộ” các vụ hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc giả hàng Việt Nam.

  Bản tin nói, Chi cục QLTT TP Sài Gòn đã “xử lý 03 vụ hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam. Trong đó 02 vụ dùng bột ngọt Trung Quốc đóng gói nhãn hiệu Ajinomoto, thu giữ 251 kg bột ngọt, phạt vi phạm hành chính 38 triệu đồng; 01 vụ dây curoa sản xuất Trung Quốc ghi nhãn ADR (An Dong Rubber) của Công ty cao su An Đông, Quận 5 TP Hồ Chí Minh, đã thu giữ 678 sợi curoa, phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng; Chi cục QLTT Quảng Ninh bắt giữ khoảng 1 tấn hàng gồm xúc xích, thịt bò xiên, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc dán nhãn hàng Việt Nam. Toàn bộ số hàng thu giữ nêu trên bị tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật.”

  Mặt khác, thông tấn Infonet có bản tin tựa đề “Dâu tây Trung Quốc mác Đà Lạt tràn ngập thủ đô.”

  Infonet hôm Thứ Năm 5-12-2013 cho biết:

  “Được quảng cáo là dâu tây Đà Lạt, bán với giá cao cắt cổ, nhiều người bán hàng ở Hà Nội đã lợi dụng thương hiệu này để kiếm lời. Trong khi đó hiện tại dâu tây ở Đà Lạt mới vào vụ nên không có số lượng nhiều để cung cấp ra ngoài Hà Nội…

  …Một vài chủ hàng tỏ ra khó chịu khi có người hỏi về nguồn gốc Trung Quốc hay Đà Lạt. Bà Thảo bán hàng ở cổng chợ cho biết “Dâu này đều là dâu Trung Quốc chứ dâu Đà Lạt ở đâu mà hàng tấn dâu được bán đi mỗi ngày. Không chỉ bán ở đường mà nhiều quán xá cũng đến lấy về làm hoa quả dầm”.

  Anh Đinh Duy Hà, một người buôn hoa quả lâu năm tại phố Khương Trung Hà Nội quả quyết với nhiều loại hoa quả hiện nay thì quá nửa là hoa quả từ Trung Quốc. Còn hoa quả miền nam đưa ra cũng nhiều nhưng chi phí cao. Việc dâu tây Trung Quốc đội lốt khiến dâu tây Đà Lạt ở Hà Nội khó bán vì giá cao. Hiện tại, anh vẫn chỉ đặt hàng từ Đà Lạt khoảng 5 – 7 kg/ngày và bán với giá 150 nghìn đồng/kg…”

  Trong khi đó, Báo Công Thương mấy hôm trước đã nói rằng hàng dệt may Trung Quốc đang tràn lan trên thị trường.

  Bản tin Công Thương viết:

  “Không chỉ tại các trung tâm thương mại, các chợ lớn nhỏ, hàng dệt may có xuất xứ từ Trung Quốc còn được bày bán khắp các vỉa hè, đường phố của Thủ đô Hà Nội. Với lợi thế về giá, mẫu mã”, hàng dệt may Trung Quốc vẫn có “đất sống” trên thị trường.”

 2. DâM TiêN says:

  Mình không ngờ bà Hương thâm thúy, đượm đà đến vậy. Sẵn một bồ lớn
  kiến thức xa gần , far aand wide, phân tách tâm lý tâm trạng anh cu CS,
  ú ớ không cãi vô đâu được, nhưng vì miếng xương, nên CS im re luôn.

  Cái văn chương tưng tửng của bà Hương, thiệt là giống cái ” phạm trù” văn
  vẻ DâM TiêN, thế mới là hay! Tưng tửng, mà chích vô chỗ nào, trúng chỗ
  nấy, đau có, tê có.

  Vấy cả hai bà Dương Thu Hươngs — có chữ ” s” là viết theo lối Mỹ đấy,
  cả hai bà Hương đều sắc sảo ngang bà Hố Xuân Hương kia kìa.

  Trong ba bà, thì tôi kỵ bà Hố Xuân…,vì dù sao bà cũng dưới cơ DÂM tui…
  Tui nể bà Hương Kinh tế tinh tế, cũng văn nay chứ tốt. Nhưng tôi khoái bà
  Hương văn sĩ hơn tí, bới bà mạnh dạn khen khen Miền Nam của tôi là
  VăN Minh, đối lại cái Mọi Rợ của Miền Bắc cộng phỉ.;.;

  Thôi thì cả ba bà Hương, ba bà Hươngs, đều …mười phân vẹn mười.

  • tonydo says:

   Đúng là già không nên nết! Thấy em cựu Phó Thống Đốc xinh đẹp, mặt mũi sexy, lưỡng quyền khêu gợi, muốn chấm mút tí chăng?
   Này bảo nhỏ cho Già Dâm Tiên biết.
   Tây Trắng mà nó nịnh, nó vuốt như kiểu ngài TT đẹp trai Bill Clinton với em Paula Corbin Jones, hồi ngài còn làm Thống Đốc tiểu bang Akansas, đến nỗi khi ra toà thắng được ngài TT $850,000.00 mà vẫn trắng tay, phải cởi truồng lên báo Penhouse lấy tiền trả nợ thuế, khỏi đi tù. Hay em Monica Lewinsky, Sì Gà Tông Tông (lại có DNA đàng hoàng) nhưng cũng vẫn nghèo mạt rệp, sách bán chẳng ai mua.
   Vì vậy nếu ba vị nữ lưu này mà dọt được qua cái xứ Loạn Chủng Quốc này thì có lẽ một bà bỏ Thơ, một bà chắc bỏ Văn, còn bà Phó này chắc chỉ có nước bỏ cả của chạy lấy người.
   Bỏ cái tật già mà ham đi ngài quan Năm.
   Chào ướt át.

   • Hoàng says:

    Hi, 10 điểm kính Ngài Tony!

   • BUILAN says:

    CÁI ĐẦU cuả tonydo còn có chút trí naõ !
    Anh có thể làm nhiều điều ich nước lợi dân
    Góp phần dựng xây quê hương đất tổ !
    Tôi tin như thế , và vững tin như thế !!!

    Hà cớ làm sao
    Vì đâu ?
    Anh lại cứ thập thò -
    Trong cái vai trò hạ bộ ????

    _ Baì phát biểu cuả bà DTH
    TONYDO có thể phân tích
    THẬT chỗ nào
    GIẢ chỗ nào
    SAI chỗ nào
    ĐÚNG chỗ nào ???
    GIÁ TRỊ ra làm sao…

    Giúp cho những người (như tôi) nhận hiểu:
    CẦN có những người như thế
    Hay KHÔNG cần những người như thế ???

    TÔI ĐANG SUY NGHĨ “Đó là một bài phát biểu TUYỆT VỜI
    _ Mỡi một người VIỆT NAM YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI đều nên đọc
    _ Những thú vật mang hình người CÀNG NÊN ĐỌC cho sáng mất sáng lòng !

    Kính

 3. saovang says:

  Việt nam ngày nay dưới sự cai trị của bè lũ Việt cộng phản quốc :

  “Dân Vận Là Thế Này ư ? -05/22/2013- Tác giả Bùi Tín :… hàng vạn lao động Trung Quốc tràn vào Việt Nam suốt từ 6 tỉnh biên giới phía Bắc xuống Hải Phòng, vào Thanh Hóa, tràn lên Tây Nguyên, xuống tận Sóc Trăng, Cà Mau, với những thị trấn Tàu, hàng hiệu Tàu, chợ Tàu, khu gia cư của người Tàu…

 4. Tuổi trẻ says:

  Biển Đông tự bao đời luôn là của Việt Nam

  Biển Đông tự bao đời luôn là của Việt Nam!
  Không phải thứ để các người đem bán mua, trao đổi!
  Nhằm cố giữ ngai vàng mong cha truyền con nối
  Hỡi bè lũ bạo quyền, bầy Hán tặc, Việt gian!

  Ai nỏ mồm rêu rao “Gia Long cõng rắn cắn gà nhà”?
  Nhưng tay lại viết công hàm dâng Hoàng Sa cho giặc
  Để Mao giúp cuộc nội chiến Bắc Nam giành quyền lực
  Dưới ngọn cờ chống ngoại xâm vì “nền độc lập thiết tha”!

  “Kẻ cõng rắn”, 1802, đã ra cắm mốc chủ quyền tại Hoàng Sa
  Để giúp các “nhà yêu nước” thời đại này có cái mà trao đổi
  40 năm đã qua rồi, các anh lính VNCH ơi, tim đau nhói!
  Xác HQ 10 nay cũng đã tan như xác Ngụy Văn Thà! (1)

  “Kẻ bán nước” họ Ngô đã giữ trọn Biển Đông cho Tổ Quốc
  Để “nhà yêu nước” họ Ao trao dâng loài Hán tặc họ Mao
  Tại sao ư? Xin các vị bắc thang lên gặp ông trời mà hỏi
  Chúng tôi là “dân ngu khu đen” đâu hiểu được vì sao!

  Rồi sẽ đến một lễ Khao Lề trên đảo Lý Sơn chói lọi (2)
  Gia Long với cờ vàng Long Tinh Kỳ sẽ trở lại oai phong (3)
  Hô Hải Đội Hoàng Sa nhằm thẳng quần đảo Cát Vàng xốc tới
  Quyết dìm xác lũ Việt gian và giặc Tàu xuống tận đáy Biển Đông!

  Ôi thương lắm! Hơn 60 vạn xác thuyền nhân trôi trên biển!
  Khi rời quê hương sau 1975 ra đi, hồn dạt cõi vô thường
  Trải ngàn đời, bao triệu ngư dân xác không về tới bến
  Đã thành Hồn Biển Đông trên sóng cả đại dương?

  Và hôm nay, dân ta vẫn đang bị giặc Tàu xâm phạm
  Cướp cá, phá tàu, giết ngư dân ném xác xuống Biển Đông!
  Tàu giặc có biển hiệu, có cờ treo mà báo đài đảng kêu “tàu lạ”
  Là một nước có chủ quyền mà lại khốn khổ thế, có buồn không!

  Sao một nước có chủ quyền lại để cho nước khác sang xây thành phố
  Trên lãnh thổ nước mình rồi tổ chức quốc khánh, vẫn chúc mừng (4)
  Lời chúc mừng còn nhấn mạnh “mười sáu chữ vàng”, “bốn tốt”
  Làm “dân ngu si” như chúng tôi bỗng nước mắt rưng rưng!

  Các văn kiện vừa ký năm nay về khai thác dầu trên biển (5)
  Đã giành mọi ưu tiên tối đa cho bầy con cháu của Trạch Đông
  (Những kẻ đã đòi “đường lưỡi bò” gần trọn Biển Đông chiếm hết)
  Để giữ “tình nghĩa keo sơn” đã có từ thời Bắc Thuộc chịu nô vong!

  Theo cụ Hồ “Ơn đảng CSTQ giúp đảng CSVN như trời biển”
  Có nhân nhượng ít biển đảo ngoài khơi đâu đã đủ “đáp đền”
  Tình “hữu nghị” Việt Trung do cụ Hồ cùng cụ Mao để lại
  Nay “vun đắp” để ngày càng thêm Bắc Thuộc hơn lên!

  Hà Nội, 3/12/2013

  Đặng Huy Văn

 5. Hoàng Thanh says:

  Rạng sáng ngày 2/12/2013, tàu cá số hiệu Qng-92046 của ngư dân Quảng Ngãi đã bị lính Trung Quốc đập phá gây hư hỏng toàn bộ máy móc khi tàu cập bến đảo Phú Lâm (thuộc chủ quyền Việt Nam) để cấp cứu cho một ngư dân đang bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng.
  Trả lời báo Dân Việt sau khi về đến đất liền, chủ tàu cá là ông Nguyễn Văn Lâm nói:
  “Khi vừa cập bến đảo Phú Lâm thì chúng tôi bất ngờ bị phía Trung Quốc khống chế. Lấy lý do đây là căn cứ quân sự của Trung Quốc nên không được sử dụng các thiết bị vô tuyến, phía Trung Quốc hùng hục đập phá máy móc bao gồm 1 máy nhắn tin, 1 máy định vị, 1 bộ đàm, 1 máy dò, 1 máy radio trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả ngư dân,( thiệt hại ước tính 70 triệu đồng).
  Thấy mạng sống của anh Xiện như “chỉ mành treo chuông” nên chúng tôi chấp nhận tất cả chỉ mong sao cho họ cứu anh Xiện. Sau khi đập phá máy móc xong, phía Trung Quốc mới bắt đầu băng bó vết thương và cho anh Xiện uống thuốc. Khi thấy anh Xiện đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi cho tàu về đất liền”.
  …Cùng nói về vụ việc, nhưng tờ báo Quân Đội Nhân Dân trong bản tin ‘Phối hợp cấp cứu nạn nhân trên tàu QNg 92046′ lại hèn hạ đến mức không nói đến việc tàu cá ngư dân bị lính Trung Quốc đập phá.
  Tờ báo thuộc Cơ quan Quân ủy Trung ương trong bản tin nêu trên chủ yếu khoe khoang thành tích ‘cứu nạn’ của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, kèm theo câu kết cực kỳ trơ trẽn: ‘Sau khi nhận được đề nghị của phía Việt Nam, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã đồng ý tiếp nhận và cấp cứu ngư dân bị nạn nói trên.’
  Vụ việc diễn ra sau đúng một tuần ủy viên bộ chính trị Nguyễn Thiện Nhân dẫn theo 3000 đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sang Trung Quốc để ăn chơi, nhảy nhót tưng bừng, tham gia cái gọi là ‘Liên hoan Thanh niên Việt – Trung’…

  (Danlambao).

 6. Lãng Du says:

  Bà con đừng bao giờ quên lời ông Thiệu nói…” Đừng tin…mà hãy nhìn kỷ….”

  Bọn Tàu vào vn đâu phải là chuyện một sớm một chiều…

  Đất nước Vn từ rừng tới biển bị bọn Tàu thuê, chiếm đâu phải giờ mới xảy ra…

  Gái Việt cởi truồng tranh nhau xếp hàng cho Hàn, Tàu sờ mó xem hàng….đâu phải là chuyện giờ mới biết…

  Thỉnh thoảng có vài bài, vài lời phát biểu như bà này chẳng qua là ru ngủ người dân Lừa, với cái hy vọng hảo huyền…”Ít ra ở trên cao kia cũng có người nhìn thấy sự việc, nhận ra vấn đề. Mà hể 1 người nhìn thấy thì phải có nhiều người nhìn thấy..Và tóm lại nếu đã như thế thì tình hình Vn cũng chưa thể gọi là tuyệt vọng”…

  Dân xứ Lừa chẳng phải đã chết bao nhiêu lần “thịt xa nát tan” vì cs mà vẫn chưa chịu “khôn ra”.

  Nó bóp cổ thì la hét vùng vẩy
  Nó nới lỏng chút cho thở là quý lạy cám ơn rối rít….và (chỉ) chờ đến khi nó bóp cổ thì mới vùng vẩy (chửi rủa).

  Thật đáng buồn
  Biết đến bao giờ dân xứ Lừa kia mới khôn ra nhỉ?

 7. Hồ Minh says:

  Trước và sau ngày Lễ Độc thân ở Trung Quốc (11.11), báo chí nước này lại đua nhau viết về phong trào lấy cô dâu VN, trong đó thể hiện cô dâu Việt bị rao như món hàng.

  Cơn sốt lấy cô dâu Việt đã khiến phóng viên Tân Hoa xã Dương Uy sang tận Việt Nam để nắm thực tế tình hình và viết bài Điều tra thực địa: Lấy cô dâu Việt có đáng tin hay không? đăng trên Tân Hoa xã ngày 17.11. Bài báo phân tích việc lấy cô dâu Việt đang là lựa chọn của nhiều đàn ông Trung Quốc (TQ), bởi các cô dâu Việt ưa nhìn, cần cù chăm chỉ, không đòi hỏi nhà lầu, xe hơi… Chi phí lấy một cô dâu Việt khá rẻ, khiến những thanh niên nghèo, thu nhập kém, sinh sống tại nông thôn TQ vẫn có thể chi trả được, tạo nên luồng cầu cấp thiết, nảy sinh kẽ hở cho những kẻ môi giới trục lợi và từ đó sinh ra không ít biến tướng lừa đảo.
  Báo Thanh Niên Bắc Kinh ngày 9.11 cũng cho hay trước ngày Lễ Độc thân (11.11), trang web của một tập đoàn môi giới cô dâu Việt đã tung ra hoạt động mời cư dân mạng sang VN ngắm cô dâu Việt “khỏa thân”, thu hút 20.000 đàn ông độc thân nước này đăng ký tham gia. Theo phóng viên Lý Triết Vỹ của Thanh Niên Bắc Kinh, tổ chức này đã quảng bá sự kiện trên ở nhiều diễn đàn xã hội. Ông Quách, người phụ trách một công ty môi giới cô dâu Việt tại Bắc Kinh, cho biết: “Các cô dâu Việt đều ở độ tuổi dưới 25, sinh sống rải rác ở mười mấy tỉnh thành tại VN. Khi có đoàn sang coi mắt, họ sẽ được thông báo tập hợp tại một TP. Lễ coi mắt sẽ diễn ra tại một tiệm ăn, hoặc quán cà phê nhằm tránh sự phát hiện của giới chức trách. Phí phiên dịch và môi giới sẽ từ khoảng 300 – 500 USD/lần, nếu môi giới thành công sẽ giao tiếp 2.000 USD. Chi phí cưới trọn gói chỉ tốn 50.000 tệ/cô dâu”.
  Bài báo Ký sự lấy vợ Việt đăng trên báo mạng Tin tức Cửu Giang cuối tháng 9.2013 của PV Dương Huy, cho biết việc lấy cô dâu Việt đã thịnh hành từ sau thập niên 90 thế kỷ 20 với phần lớn cô dâu được gả vào tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, đàn ông TQ lấy vợ Việt giai đoạn này chủ yếu chỉ để có thêm nhân công lao động. Nay việc rao gả cô dâu Việt đã trở nên quá thịnh hành như một sản phẩm thông dụng trên nhiều trang web môi giới hôn nhân. Chỉ cần liên hệ bất kỳ web môi giới nào, cánh đàn ông TQ ở mọi miền đất nước này cũng được bảo đảm “lấy được vợ Việt trẻ từ độ tuổi 18 – 26, đảm bảo trinh tiết; nếu trong vòng 1 năm, cô dâu bỏ chạy sẽ đền cho cô khác”.
  Truyền thông TQ nhận định việc các cô dâu Việt chịu lấy chồng đại lục chủ yếu do muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó, hy vọng thông qua hôn nhân để thay đổi cuộc đời. Theo báo Buổi sáng Hải Tây ngày 25.9, tổng số cô dâu Việt “nhập khẩu” vào TP.Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến hiện đã lên tới 900. Trong đó có những thôn cô dâu Việt tập trung rất đông, tới 100 cô.
  Thực tế, phần lớn các cô dâu Việt lấy chồng qua hình thức môi giới hôn nhân đều vỡ mộng sau khi sang nhà chồng, bởi các chú rể hầu hết là nông dân, sinh sống tại các vùng sâu vùng xa, thiếu thốn đủ đường về điều kiện vật chất. Các cô dâu Việt phải đối mặt với nhiều khó khăn như bất đồng ngôn ngữ; không hợp thời tiết, thực phẩm, phong tục tập quán; phải lao động nặng; bị khinh rẻ, coi thường… thậm chí còn bị bạo hành gia đình hoặc bạo dâm. Nhiều cô dâu Việt do không thích ứng nổi cuộc sống xa xứ, đã tìm cách bỏ chạy lấy người…
  (TTXVA).

 8. Người SANYO says:

  Bà này rất dũng cảm … có cái nhìn sâu rộng và đúng đắn. Khổ là bọn chúng nó là lũ vô lại, đầu óc ngớ ngẫn, ăn tạp quá nên não bộ bị sâu đục lỗ chỗ chẳng còn gì là người. Có góp ý cũng bằng thừa, thà góp ý cho mèo chó còn hơn.

  • Linh says:

   Cả 2 bà Dương Thu Hương đều khá nổi tiếng. Bà này làm bên ngành ngân hàng, bà kia viết văn. Cái bà viết văn thì hiện đang sống ở Pháp. Có lẽ là văn sĩ nên chữ nghĩa nhiều; vì vậy bà ta viết sao khó hiểu quá. Nhất là thích viết đụng chạm đến quan hệ quốc tế ( chiến tranh VN, , chuyện CS.) nhưng kiến thức về lĩnh vực này thì có lẽ bà văn sĩ không chịu đọc nhiều nên tha hồ chửi Mỹ và VNCH.

   Còn bà Dương Thu Hương ngân hàng là quả thực can đảm đó nghen.

 9. Tudo.com says:

  Mặt Trái Từ Ngữ hay Bản Chất Cộng Sản:
  Độc lập. = Nô lệ
  Giải phóng = Cướp giựt
  Làm việc. = Tra khảo,đánh đập
  Tự do. = Đi, ở đâu điều bị công an theo dỏi
  Dân Chủ. = Nói lên sự thật bị cho là Phản Động

  Kinh tế thị trường Định Hướng = kinh tế CS đói, bắt buộc phải theo tự do tư bản mới sống còn nhưng không dám công nhận. Nếu công nhận thấy xấu hổ vì thầy trò La Oang Oang: tư bản sắp chết…sắp chết…chết tới nơi! Ai ngờ CS…chết ngắc!
  Thật ra, đám đầu gấu Hà Nội thích cái đuôi….định hướng phía sau vì bản chất chúng còn…rừng rú !

 10. Haile says:

  “Định hướng XHCN” Là hường tiến sát tốt nhất, có đủ các yếu-tố che-dấu và ẩn-núp, không có chướng-ngại kỳ-thi Dân-tộc. Được Chính-quyền đồng-chí bão-vệ. Đủ rộng điều-động lực-lượng “Bành-trướng mềm” xâm-nhập chiếm-lĩnh hợp-pháp từng phần của Tàu cọng “Hán-hoá Việt-Nam” Những gì Bà Dương-Thu-Hương thấy là chỉ-dấu chứng-minh cho giả-thuyết nầy cần cảnh-giác ngay.

Phản hồi