WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Công điện của Thảo

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo

Ngày 16/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo gởi công điện:Trong những ngày qua, nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. Nhưng tại một số tỉnh, thành phố đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

Trước tình hình trên, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân không tham gia tuần hành, biểu tình làm ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của nhân dân Thủ đô.

Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền các cấp cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để thực hiện mưu đồ và hành động chống phá, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.

Công điện cũng yêu cầu lực lượng công an xử lý nghiêm minh các hành vi của đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp, mọi cơ quan, tổ chức quốc tế; bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhất là các dự án, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất chủ động gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông báo, làm rõ chủ trương, quan điểm và biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; ổn định sản xuất, đời sống của Chính phủ và thành phố. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và duy trì ổn định các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Nguyễn Thế Thảo

14 Phản hồi cho “Công điện của Thảo”

  1. Phim hay says:

    Cuối tuần , không được bác Nguyễn Thế Thảo cho phép biểu tình yêu nước…cho nên xin mời bà con Hà Nội vào coi phim cho đỡ….nhớ :

    http://lotr.wikia.com/wiki/The_Return_of_the_King_(film)?file=The_Lord_of_the_Rings_The_Two_Towers_-_Gollum_leads_the_hobbits_to_Mordor

    lưu ý : Mở clip xong phải chở hết phần quảng cáo độ 5 giây , thì sẽ gặp khuôn mặt anh Gollum rất “thân quen” của người dân Hà Nội .(bảo đảm là rất hay !)

Phản hồi