WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:36:pm 28/05/14 Đăng ngày “May 28th, 2014”

16 chữ vàng và 4 tốt

16 chữ vàng và 4 tốt

03:36:pm 28/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đi xem biểu tình ở Nam Cali

Đi xem biểu tình ở Nam Cali

Nếu như chính sách hòa giải của chính quyền VN mà lựa chọn những người như Nguyễn Phương Hùng, Vũ Hoàng Lân thì thật đáng thất vọng.

03:15:pm 28/05/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nếu Việt Tân là Việt Cộng

Nếu Việt Tân là Việt Cộng

Như vậy là sau hơn chục ngày điều tra, lực lượng công an Việt Nam –được ca ngợi là giỏi nhất thế giới – đã chỉ ra nguyên nhân cả trăm doanh nghiệp bị đốt phá bởi hàng chục ngàn công nhân trong ngày 13 và 14/5/2014 tại khắp nước Việt Nam từ Nam đến [...]

02:54:pm 28/05/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kissinger và Hoàng Sa

Kissinger và Hoàng Sa

(Cám ơn Nguyen Thanh Tuan đã thu xếp cho tôi gặp lại GS Thomas Bass) Hơn 8 năm trước, ngày 10-3-2006, GS Thomas Bass đã thu xếp để tôi phỏng vấn Henry Kissinger. Khi xem tấm ảnh tôi chụp với Kissinger, ông đùa: “Nếu cậu là người Mỹ thì có thể lồng kính bức ảnh [...]

02:41:pm 28/05/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »