WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:39:pm 25/05/14 Đăng ngày “May 25th, 2014”

Xứ của những người mù

Xứ của những người mù

03:39:pm 25/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Trung Quốc đã đưa 300.000 quân đến biên giới Việt Nam

Trung Quốc đã đưa 300.000 quân đến biên giới Việt Nam

Theo báo Hàn Quốc Arirang vào ngày 23 tháng 5, 2014. Trung Quốc đã triển khai hơn 300,000 quân gần biên giới Việt Nam. Căng thẳng đã leo thang giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những tuần gần đây vì một loạt các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông. Cũng theo báo China [...]

03:23:pm 25/05/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế

Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế

11:01:am 25/05/14 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Giáo Viên cầm cốc ném hiệu Trưởng ngay trong cuộc họp

Giáo Viên cầm cốc ném hiệu Trưởng ngay trong cuộc họp

10:52:am 25/05/14 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Thành viên hội Phụ nữ Nhân quyền bị đánh

Thành viên hội Phụ nữ Nhân quyền bị đánh

Chiều hôm nay , sau khi đến nhà thăm blogger Nguyễn Tường Thụy , người vừa sang Mỹ điều trần về vấn đề nhân quyền tại VN , chị Trần Thị Nga , có FB là Thuy Nga , đã cùng 2 con nhỏ là cháu Phú và cháu Tài ngồi sau xe honda do [...]

09:53:am 25/05/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tới luôn đi bác tài

Tới luôn đi bác tài

Thành phố Westminster, California, ngày 24 tháng 5 năm 2014 Chú Ba Dũng thân mến, Tin vui giữa giờ tuyệt vọng! Lúc 3 giờ sáng nay, tôi liên tiếp nhận mấy cú điện thoại viễn liên reo vui trong tai: “Mừng bạn! Mừng bạn! Ba Dũng nghe lời đề nghị của bạn rồi đó! Mở [...]

02:45:am 25/05/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »