1 Phản hồi cho “Lựa chọn”

  1. Một đât nươc có bề dày lịch sử có4ngàn năm văn hiến.có truyền thống chống giặc ngoại xâm.lịch sử minh chứng với dòng thời gian được thử thách.cha ông ta đả trải qua1000 năm dưới ách đô hộ giặc tàu,rồi100 năm đô hộ giặc tây.qua 20 năm nội chiến nồi da xáo thịt quynh đệ tương tàn.được kết cuộc thảm thê trên bàn cờ chính trị của lủ nga.lủ mỷ.lủ tàu vào một ngay 30/4/1975 đen tối. Rồi cục diện đả đổi thay một mặt trời mới đả mọc lên,một thế giới mới ra đời một ngàn nhà tù đươc mọc lên.màu cờ ngôi sao nền đỏ tượng trưng cho bóc lột điêu tàn.cờ lảnh đạo mang búa liềm nền đỏ nói lên rằng đảng sẻ thay trời hành đạo.chia để trị lủ dân đen lầm than cơ nhở.thật là đáng buồn đáng xấu hổ cho một đội quân thiện chiến dưới quân kì mang đận nét tự do QUAN LUC VIET NAM CONG HOA ôi sự thất thủ ngàn năm lưu danh sử sách.để bè lu cộng sản tung hoành đàn áp nhân dân.tù đay quan lại hủ bại ê chề thảm hại.người tha phương thâ viển xứ kẻ tù đàydưới nguc tù công sản.một thể chế nhục nhả ươn hèn.lủ chủ sướng là một tập đoàn tay sai hùng mạnh.bè phái mỵ dân bóc lột đồng bào đưa đât nước tới bờ diệt vong thảm khốc.hởi nhửng người trí thức học rộng tài cao .sao lại âm thầm chui rut ở nơi đâu?hảy nhìn xem lủ thằng trọng.thằng dũng thằng sang.bộ tam sên đó nó hủy diệt nhân dân ta từng ngay từng tháng.thằng hùng thằng quang.thăng bị thịt hồng anh xứ an giang nghèo nát .bên quốc phòng thằng thanh thằng vịnh mua bằng lên tướng.một lủ tay sai batn đứng đât việt đổi lấy16 chử vàng mà ông cố tổ tụi nó truyền đạt cho tụi nó ngay nào.16 chử vàng nhu nhược hèn hạ.hởi nhân dân hảy đứng lên đạp đầu tập đoàn thằng trọng thằng hùng thì mới ra tự do thai bình văn minh tiến bộ

Phản hồi