WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đơn thư của LS Nguyễn Đăng Trừng

LTS: Đảng vào tầm ‘chợ chiều’, nhiều lúc phải lôi kéo để kết nạp, vận động để kết nạp cho đủ con số. Mặc dù việc nhạt phai lý tưởng, lơ là sinh hoạt diễn ra ở nhiều nơi, nhưng việc khai trừ đảng rất hãn hữu xảy ra, nhất là với một người tầm cỡ như luật sư Nguyễn Đăng Trừng – chủ nhiệm đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh. Việc ông Trừng bị khai trừ gây xôn xao dư luận. Có nhận định rằng, nguyên nhân của việc khai trừ là LS Trừng luôn tranh đấu cho sự độc lập cùa đoàn LS và của các LS nói riêng, không muốn nó là tổ chức của đảng, do đảng giật dây.

Ông Nguyễn Đăng Trừng giữ chức chủ nhiệm đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh từ 1995 tới nay, ông từng là đại biểu quốc hội và từng bào chữa nhiều vụ lớn, trong đó có vụ của Năm Cam và luật sư Lê Công Định.

Dưới đây là lá đơn của ông phản hồi về việc bị khai trừ.

—————————————————————-

don

don-2

23 Phản hồi cho “Đơn thư của LS Nguyễn Đăng Trừng”

  1. Nguyễn Thế Viên says:

    Thật nực cười khi bàn về luật pháp, luật sư trong chế độ CS. Ở VN, các văn bản LP, kể cả Hiến Pháp chỉ cò giá trị cuả gấy vệ sinh. Luật sư chỉ là những ma cô dẫn mối giưã thẩm phán, CA và người bị hại để mà tha hồ moi tiền cuả dân lành. Nguyễn Đăng Trừng thưà biết điều này, nhưng chẳng qua có thể do tiềm thức vẫn còn ảnh hưởng về những điều hay đẹp cuả nền LP VNCH, mà anh đã được dạy dỗ, nên có ý muốn “cải lương”. Tuy nhiên chỉ là vô ích khi anh và một số người khác còn chưa thức tỉnh rốt ráo và ý thức lỗi lầm cuả mình trong việc tiếp tay với CSVN để phá hoại Miền Nam hầu có thể đứng lên tranh đấu lật đỏ chế độ CSVN bán nước hại dân. “Cải lương nưả vời” không là giải pháp mà còn có thể bị hiểu là đóng kịch!~
    Nguyễn Thế Viên

Phản hồi