WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lao Động Việt yêu cầu Puma và Asics can thiệp bảo vệ công nhân

asics&pumaLao Động Việt (LĐV) vừa gởi thư đến công ty Puma và cty Asics, yêu cầu họ đòi cty Diamond nhận lại công nhân và bồi thường thỏa đáng. Ngay sau khi gởi email đến Puma, chúng tôi đã nhận được email trả lời của TS. Reiner Hengstmann, Giám Đốc Thế Giới về “Safe” của Puma, nói ông đã mở cuộc điều tra. Sắp tới, khi có tiến triển, LĐV sẽ cập nhật.

Xin nhắc lại, cuối tháng 7 cty Diamond ra thông báo lập tức đuổi công nhân trong danh sách có tên 138 người. Một số công nhân đã yêu cầu Phong Trào Lao Động Việt (PTLĐV) can thiệp. Hiện nay PTLĐV đang tìm luật sư để đại diện cho một số công nhân kiện Diamond ra tòa. Đồng thời, Lao Động Việt gởi thư đến Puma và Asics, là 2 đại công ty ngoại quốc đặt hàng với Diamond.

Phỏng dịch lá thư của LĐV:

“Một số công nhân đã liên lạc với một nhóm thành viên của liên minh chúng tôi, là Phong Trào Lao Động Việt. Chúng tôi yêu cầu ông đảm bảo rằng Diamond sẽ nhận việc lại tất cả mọi công nhân, dù đã viết thư đến Diamond hay không. Nếu có công nhân nào vẫn nghỉ, thì Diamond phải bồi thường đúng mức cho họ. Theo những tin tức mà Phong Trào Lao Động Việt đã thu thập được thì:

● Diamond không thông báo đủ ngày: Theo luật thì phải báo trước 45 ngày, nhưng Diamond báo trước 1 ngày;

● Diamond đuổi tùy tiện: Thông báo nói rằng đuổi do lý do kinh tế, nhưng các công nhân khác vẫn tăng ca. Thông báo nói chỉ đuổi những ai thi rớt tay nghề, nhưng một số người thi đậu vẫn bị đuổi. Sự thật là, Diamond đuổi những ai làm lâu năm để bớt chi phí;

● Diamond đe dọa công nhân: Ngày thông báo, Diamond đã thu xếp để có một dàn công an và bảo vệ đông đảo, rồi đại diện của Diamond đe dọa công nhân rằng nếu không ký giấy nghỉ việc thì không được tiền bồi thường. Một số công nhân vì cảm thấy bị đe dọa nên đã ký;

● Diamond toan tính bồi thường ít hơn mức luật định: Lẽ ra, khi đơn phương đuổi người, thì Diamond phải tuân theo Điều 49 của Bộ Luật Lao Động, trả 1 tháng cho mỗi năm từng làm việc, nhưng ngay cả nếu ai làm dưới 2 năm thì vẫn phải trả họ 2 tháng lương. Như trên nói, Diamond ép buộc công nhân để ký, biến từ đuổi đơn phương qua thỏa thuận song phương, Diamond làm vậy vì họ muốn thay vì phải dùng Điều 49 thì được dùng Điều 48, chỉ nửa tháng cho mỗi năm. Nhưng dù cho Điều 48 áp dụng thì những ai làm 4 năm cũng phải được 2 tháng lương thay vì 1 tháng rưỡi như Diamond dự định”.

Nguồn: laodongviet.org

—————–

GHI CHÚ: Phong Trào Lao Động Việt (trên đây, là nhóm mà công nhân liên hệ) là một trong những thành viên trong Liên Đoàn Lao Động Việt (gọi tắt: Lao Động Việt, web:laodongViet.org). Các thành viên khác là Công Đoàn Độc Lập VN, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN.

1 Phản hồi cho “Lao Động Việt yêu cầu Puma và Asics can thiệp bảo vệ công nhân”

  1. Các Mác says:

    “Diamond đe dọa công nhân: Ngày thông báo, Diamond đã thu xếp để có một dàn công an và bảo vệ đông đảo,…”.
    Chính quyền, chính phủ và công đoàn nhà nước VN đâu không đứng ra bảo vệ công nhân ? mà lại làm ngược lại thế này ? Đảng cộng sản của giai cấp công nhân đâu mà để họ bị bọn tư bản áp bức bóc lột như vậy ?
    Đúng là “cộng sản VN đang mời tư bản vào để bóc lột giai cấp vô sản”, phản bội nghĩa vụ và trách nhiệm của họ, phản bội quyền lợi của giai cấp công nhân, là nền tảng và quần chúng “tiên tiến nhất, cơ bản nhất” của đảng cộng sản.

Phản hồi