2 Phản hồi cho “Đèn cù và hang Pắc bó”

  1. Hồ Bác Cụ says:

    Họa sĩ BaBui vẽ hay thật!!! Mịa, nhìn bác đang “sung sướng huởng theo nhu cầu”, “CẮT CHỈ” mấy em sơn nữ, như thế ai mà không thèm được là “Cha già Dâm tặc” và tung hê chủ nghĩa Mác Lê????

Phản hồi