WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuyến du Mỹ của tổng Trọng và hiệp ước TPP

pobrane

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, một trong số lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản còn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, với lý tưởng cộng sản và xem Trung Cộng về căn bản là đồng minh chiến lược trong khi vẫn tiếp tục cảnh giác cao đối với Hoa Kỳ, sẽ công du đến Mỹ từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 tới đây, nhằm vận động để Việt Nam được tham gia Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhằm cứu vãn nền kinh tế đang đối mặt nguy cơ sụp đổ, bởi TPP được xem là một chiếc phao cứu sinh mang tính sống còn đối với chế độ cộng sản Việt Nam.

1. Tại Sao TPP có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh kế Việt Nam.

Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương – Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – TPP- là một thỏa thuận thương mại tự do với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thỏa thuận ban đầu được các nước Brunei, Chile, New Zealand và Singapore ký vào ngày 03 tháng 06, 2005 và có hiệu lực ngày 28 tháng 05, 2006. Hiện tại, thêm 5 nước đang đàm phán để gia nhập, đó là các nước Australia, Malaysia, Peru, Hoa Kỳ, và Vietnam. Mục tiêu ban đầu của Hiệp định là giảm 90% các loại thuế xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên trước ngày 01 tháng 01, 2006 và cắt giảm bằng không tới năm 2015. Đây là một thỏa thuận toàn diện bao quát tất cả các khía cạnh chính của một hiệp định thương mại tự do, bao gồm trao đổi hàng hóa, các quy định về xuất xứ, can thiệp, rào cản kỹ thuật, trao đổi dịch vụ, vấn đề sở hữu trí tuệ, các chính sách của chính quyền. Mục tiêu tối thượng của TPP là xóa bỏ các loại thuế và rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên. Vì lý do này TPP là một hiệp định mang tính bước ngoặt, sẽ làm thay đổi cuộc chơi trong nền thương mại Việt Nam và Quốc tế.

2. Cơ Hội Nào Cho Việt Nam Có Thể Tham Gia TPP?

Trong chiến lược xoay trục về Thái Bình Dương, rõ ràng rằng Hoa Kỳ không muốn Việt Nam bị xáo động lớn về chính trị. Nói cách khác,Việt Nam ổn định là nhu cầu lớn của Hoa Kỳ. Dù vậy, việc vi phạm nhân quyền hiện vẫn đang là một cản trở Việt Nam để được Hoa Kỳ chấp thuận cho gia nhập TPP.

Khẳng định TPP là một thỏa thuận thương mại cấp tiến và có tiêu chuẩn cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử, tổng thống Obama một lần nữa cho thấy nhân quyền vẫn đang là trọng tâm trong chính sách bang giao và thương mại của Hoa Kỳ:

“Khi chúng ta xem xét một quốc gia như Việt Nam, vẫn đang trong quá trình đàm phán. Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ phải thực sự thay đổi chính sách và cải thiện tiêu chuẩn cho người lao động. Họ phải thiết lập được mức lương cơ bản. Họ phải thông qua luật về điều kiện an toàn lao động và bảo vệ công nhân.”

Trong đó, vấn đề thành lập công đoàn độc lập bảo vệ người lao động Việt Nam cũng được Tổng thống Hoa Kỳ Obama nêu rõ:
“Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ phải phải để cho người lao động tự do thành lập công đoàn bảo vệ quyền lợi. Điều này cũng sẽ tạo ra sự thay đổi. TPP sẽ giúp tạo ra sân chơi công bằng và mang lại lợi ích cho người lao động Việt Nam. Đó chính là sự tiến bộ. Nhưng không có nghĩa là sự thay đổi điểu kiện lao động của công nhân Việt Nam sẽ ngay lập tức ngang bằng với điều kiện ở đây – Nike. Hay ở ngay Portland này. Nhưng đó là mục tiêu đúng đắn mà chúng ta đang hướng đến.”

Bày tỏ lập trường của chính phủ Hoa Kỳ đối với vấn đề nhân quyền như là một điều kiện tiên quyết để Cộng Sản Việt Nam có thể được xem xét nhằm được gia nhập Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, thông điệp của tổng thống Obama cũng chính là một lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với CSVN rằng:

“Nếu một quốc gia muốn tham gia vào hiệp định này, quốc gia đó phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cao hơn. Nếu không đáp ứng, quốc gia đó sẽ bị loại. Việt Nam, hay bất kỳ quốc gia thành viên nào khác trong hiệp định này không đáp ứng được các đòi hỏi đó, họ sẽ phải gánh chịu các hậu quả tương ứng. Nếu phá vỡ các quy định, quốc giá đó sẽ phải gánh chịu các hậu quả thực sự. Điều này tốt cho các doanh nghiệp và người lao động tại Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta đã có những tiêu chuẩn cao hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới, giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng.”

Vậy nên, tình trạng nhân quyền Việt Nam hiện vẫn đang tiếp tục tồi tệ, với rất nhiều những vụ đàn áp, bắt bớ giam cầm các nhà hoạt động nhân quyền và những tiếng nói đối lập trong thời gian qua với những bản án hết sức man rợ, rõ ràng đã khiến cho cơ hội để cộng sản Việt Nam được trở thành thành viên của TPP càng trở nên mong manh hơn bao gờ hết.

3. Liệu Việt Nam sẽ đổi mới toàn diện như các nước cộng sản Đông Âu trước đây, sẽ thay đổi hẳn thể chế chính trị từ độc tài đảng trị thành chế độ dân chủ đa nguyên, sau khi gia nhập Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương TPP.

Một số nhà hoạt động nhân quyền trọng nước cho rằng nên ủng hộ việc Việt Nam gia nhập TPP bởi đây là cơ hội bằng vàng để Việt Nam thoát khỏi mọi ảnh hưởng cả kinh tế lẫn chính trị từ phía Trung Cộng và là một dịp may để Việt Nam có thể giữ vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải, để có thể thoát khỏi thảm họa Hán Hóa khi trở thành một đồng minh của Mỹ. Và một khi Việt Nam đã hội nhập vào cộng đồng các quốc gia dân chủ, đã gia nhập vào sân chơi thì nhất định Việt Nam phải cải cách dân chủ, phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng các tiếng nói đối lập và phải tôn trọng quyền lợi của người lao động.

Tuy nhiên, cũng rất nhiều người đã nhận định một cách sáng suốt rằng, nếu được gia nhập TPP, chế độ CSVN lại sẽ tiếp tục đàn áp bắt bớ đối lập như kịch bản từng xảy ra sau khi gia nhập WTO. Thậm chí, ngay khi Việt Nam đã được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc rồi và hiện đang là thành viên thường trực của Hội Đồng Nhân QUyền Liên Hiệp Quốc thì Việt Nam vẫn ngang nhiên chà đạp lên các hiệp định mà họ đã ký kết tình. Tình trạng nhân quyền Việt Nam vẫn đang tiếp tục tồi tệ bởi những thủ đoạn đàn áp, bắt bớ tinh vi và có hệ thống, vẫn tiếp tục dàn dựng các kịch bản một cách trắng trợn để truy tố, giam cầm các nhà hoạt động nhân quyền bằng các tội danh hoặc “trốn thuế” hoặc “gây rối trật tự công công với hai xe đi hàng ba”. Mặc dù gần đây phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có cố tình bày tỏ thiện chí với cộng đồng quốc tế bằng cách “trả tự do và cho đi Mỹ chữa bệnh” đối với các nhà hoạt động nhân quyền Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cũng như việc phóng thích người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, hay cho người tù lương tâm Đinh Đăng Định về nhà để chết sau khi đã ra tay đầu độc tiếng nói đối lập này, hay gần đây là việc trả tự do trước thời hạn cho tù nhân lương tâm Lê Thanh Tùng… xét cho cùng cũng chỉ là hành động “chịu đấm ăn xôi”của cộng sản như là một bản chất cố hữu của người cộng sản mà thôi. Người Việt Nam chúng ta đã mặc lừa cộng sản quá nhiều lần rồi, nhất định chúng ta sẽ không còn quá ấu trĩ để tiếp tục bị chúng lừa bịp thêm nữa.

Do vậy, về phía người dân Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta cần có thái độ dứt khoát và trách nhiệm trong vấn đề này. Chế độ độc tài toàn trị do đảng cộng sản Việt Nam cầm đầu hoàn toàn không xứng đáng gia nhập TPP. Chúng ta chỉ có thể ủng hộ Việt Nam gia nhập TPP khi và chỉ khi Việt Nam là một nước dân chủ đa nguyên và mọi quyền lực thực sự nằm trong tay người dân, mọi vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, đến vận mệnh của dân tộc đều do người dân quyết định chứ không phải do nhóm lợi ích, độc quyền cai trị đất nước và ngồi xỗm trên pháp luật quyết định như trong chế độ cộng sản hiện nay.

Trong dịp gặp Tổng Thống Obama tại tòa Bạch Ốc vào ngày 7 tháng 7 tới đây, chắc chắn tổng Trọng, một tên trùm cộng sản Việt Nam sẽ đi bằng đầu gối để van xin chính phủ Hoa Kỳ ban cho Cộng Sản Việt nam một ân huệ được gia nhập TPP nhằm cứu lấy chế độ cộng sản đang trên đà sụp đổ. Nhưng cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới chắc chắn sẽ ngăn chặn mọi hành vi sớm đầu tối đánh của cộng sản trong nổ lực tiếp tục lừa bịp chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế, nhằm kéo dài sự độc tôn thống trị đất nước của tập đoàn cộng sản Việt Nam.

Boston, Massachusetts, ngày 5 tháng 7 năm 2015.

© Nguyễn Thu Trâm

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Chuyến du Mỹ của tổng Trọng và hiệp ước TPP”

 1. Thức tỉnh says:

  Khi ông Trọng đặt chận đến Mỹ đồng nghĩa xác nhận con đường xây dựng XHCN chính thức phá sản trước Đảng viên csvn .

  TPP chỉ là cái cớ , ” Không biết đến hết thế kỷ 21 , VN chắc gì có được XHCN …..! ” như ông đã cảm nhận khó khăn không thể thực hiện XHCN tại VN , mới chính là mục đích trọng tâm trong chuyến đi này .

  Kết hợp với cựu thù , nhờ vả vào cựu thù , dùng hình ảnh cựu thù để xây dựng bức tường ngăn cách cho tư duy tự do , dân chủ và nhân quyền sẽ là một điều tréo cẳng ngỗng cho đường lối tuyên truyền trong tương lai của chế độ csvn .

  Nước Mỹ không thể là một Đế Quốc bên vực phá sản với TPP , không thể là xâm lược hiếu chiến như hình ảnh TQ hiện nay . Vậy điều gì sẽ xảy ra trong thâm tâm của những Đảng viên csvn cố chấp thủ cựu bám vào quá khứ từ suy nghĩ đến lời nói và hành động ?

  Quan trọng hơn nữa , chính chuyến đi của ông Trọng tạo thêm nhiều lợi thế , nhiều sức mạnh cho tinh thần đấu tranh dân chủ , tự do và nhân quyền trong nước .

  Không thể tin tưởng ở lời hứa của những con người Cộng Sản như ông Trọng , nhưng cũng không thể phủ nhận giá trị phản ứng ngược của chiến thắng chính nghĩa cho những người VNCH bền bĩ chống Cộng , xác nhận CNXH đang đứng ngay bên bờ vực phá sản và tự huỷ diệt với toàn thể Đảng viên csvn và nhân dân Việt Nam .

  Còn điều gì đáng mừng hơn ….!

 2. Trần Vinh says:

  Quỷ Đỏ Cộng sản VN phải tôn trọng nhân quyền ?

  Đảng Cộng sản sống được trong 80 năm qua trên máu của hàng triệu triệu dân Việt. Không còn thấy máu đổ thì Quỷ Đỏ Cộng sản làm sao tồn tại ?!

 3. Austin Pham says:

  Lưu ý đồng chí tổng bí là đồng chí cần đặt trọng tâm vào việc xin…tị nạn chính trị bên Mỹ chứ đừng vòng vo định hướng cái quái gì cả. Nôm na là linh bài của Phùng Bát Giới sắp được an vị. Thế nên hệ thống hô hấp mới có vấn đề, tim chắc sẽ đình công, não bộ đang trong vòng…thương thuyết. Đến nước này, “bác” mà còn sống thì 2 trứng cũng chạy…lôn xộn vì tên 3 Dũng chứ chả chơi. Xem ra tên này cao cơ hơn cụ cáo nhà ta vài bậc. Mới học lớp 5 mà đã vào rừng tìm đường cứu nước , lại thêm khả năng “chích” cho các…má ở trung đoàn của chị Định, cộng việc cạo…giái cho sáu dân thì phen này hắn ta sẽ gom sòng làm cái. Vài lời nhắn gửi đồng chí: chớ vì con mắm thối ở Ba Đình mà sau này dính vài cục bứơu trong sọ khỉ, báo hại gia đình phải chuyện trì chú vãng sanh cho đồng chí về với thế giới đại đồng mà chưa chắc gặp được Các Mác.
  Chào đoàn kết.

 4. Nguyễn Văn says:

  Việc nó tới phải tới và đang tới… và sẽ còn tới nữa trong tương lai… nhưng…
  Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bầu đoàn cuối cùng phải khăn gói qua Mỹ xin triều kiến. Diện đối diện, ông sẽ xác nhận với tổng thống Obama rằng nước “Mỹ là đối tác quan hệ hàng đầu của Việt Nam.” Vậy là đủ rồi. Một chương sử mới với cựu thù đang hình thành mà tình… tiền… việc làm… chất xám… và nụ cười thay cho hận thù và đau thương. Chỉ vài chữ đã nói lên tất cả và chẳng còn gì cao hơn để diễn tả. Những liên hệ với Tàu rồi sẽ là quá khứ và sẽ vô giá trị. Bốn tốt và 16 chữ vàng đảng thờ rồi cũng sẽ đoạn tuyệt để được quay đầu quy phục dưới tay cựu thù. Mỹ đã bỏ Miền Nam Việt Nam ra đi nhưng nay Đảng sang xin mời Mỹ quay trở lại. Đảng đã chẳng từng bao lần làm thế với đàn anh trong quá khứ đó sao? Đảng đã từng bán nước cho Tàu để vinh quang thì nay mời gọi Mỹ quay lại để tiếp tục tồn tại cầm quyên cai trị dân đen thì đâu có chi là lạ? Thời thế thế thời thời phải thế… Nó bây giờ công khai, thẳng thắn, tích cực, hợp với tình thế thời đại và lợi ích nhóm của đảng, nhưng có hợp ý dân và quyền lợi đất nước?

  Hai mươi năm gây chiến tranh đánh đuổi “Đế Quốc Mỹ”. Bốn mươi năm chấm dứt chiến tranh, đảng cộng sản VN đã cùng toàn dân “tiến lên” xây dựng chủ nghĩa xã hội không tưởng nhưng nay sắp phá sản, và nay đảng quay 180 độ đầu hàng đế quốc để tồn tại. Đảng đầu hàng ngoại bang chứ nhất quyết không đầu hàng trước ý nguyện của dân – trả lại tự do cho dân và quyền tự quyết cho dân tộc.

  nv

 5. Nguyễn Thanh says:

  LS Vũ Đức Khanh & BS Võ Tấn Huân: Gần như không có nước nào trong TPP có nền kinh tế như Việt nam lấy doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo, ngăn cấm công nhân lập công đoàn độc lập, tội phạm hóa quyền chính trị và những ý kiến trái chiều với chính quyền.

  Cho đến nay, công đoàn độc lập – hệ thống bảo vệ công nhân mà chính giới cộng sản đã từng lên án thời thực dân – vẫn không thể hoạt động độc lập tại Việt Nam, ngoài Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm độc quyền lãnh đạo.

  Trong khoảng thời gian đàm phán TPP với Hoa Kỳ, Việt Nam đã bắt và kết án hơn 150 nhân vật bất đồng chính kiến trong khi số người được trả tự do chỉ được thưa thớt trên đầu ngón tay.

 6. Có một điều quan trọng nữa mà tác giả chưa đề cập đến đó là: Sau khi CSVN gia nhập TPP thì hàng hóa độc hại của Trung cộng sẽ được tuồn vào Việt Nam rồi gắn nhãn “Made In Vietnam” rồi ồ ạt xuất cảng vào các thị trường của các quốc gia thành viên TPP, đặc biệt là vào Mỹ và cộng đồng nhân loại sẽ là nạn nhân, sẽ lãnh đủ, và cả chúng ta nữa, sẽ “CHẾT DƯỚI TAY TRUNG CỘNG”. Hãy chờ xem! Chớ có dại dột mà ủng hộ CSVN gia nhập TPP mà chết không kịp ngáp!

  • thịhĩm says:

   Đây quã thật là một v/đ rất đáng quan tâm.
   Nhưng hình như Obama cũng đã từng mử lời là TC cũng có thể gia nhập TPP nếu muốn…
   Vã lại Mỹ không lo XUỂ vì thiếu nhân viên. Hàng hóa thì nhập Việt Tàu hay Ấn hay Đai thì cũng có 01 phần của tàu cộng .Như mật ong Ấn Độ (made in india) cũng là nhập từ TC.
   Cho nên VN càng bị lệ thuộc tàu nhiều hơn : coi như một QG gia công cho một QG khác.
   Nói như ý kién của 01 người Mỹ” mạng ai nấy lo”.!
   (th.)

Phản hồi