|

Thăng đang giám định y khoa mùi cóc chết XHCN

Thăng đang giám định y khoa mùi cóc chết  XHCN

Thăng đang giám định y khoa mùi cóc chết XHCN

1 Phản hồi cho “Thăng đang giám định y khoa mùi cóc chết XHCN”

  1. TT says:

    Đinh La Thăng sau khi khám nghiệm báo cáo với 4 TỐT : Sang- Trọng- Hùng Dũng như sau:
    ” Không chấy muì tiền mà chỉ thấy mùi phân thôi!”

Phản hồi