Home » 09:58:am 19/04/05 Đăng ngày “April 19th, 2005”

Văn hoá chửi

Văn hoá chửi

(Kính tặng hương hồn cô ruột tôi) Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi sao chưa có nhà văn hoá nào nghiên cứu về cái sự “Chửi” nhỉ?. Hôm nay ngồi buồn tôi mở máy vi tính, thử mở “Từ điển Lạc việt năm 2002”, tra hú hoạ chữ Chửi xem sao. Đây là cuốn từ [...]

09:58:am 19/04/05 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »