Home » 11:46:am 25/04/05 Đăng ngày “April 25th, 2005”

Kết thúc để bắt đầu

Kết thúc để bắt đầu

Quyết tử để hồi sinh*. Kể từ những năm 70 trở đi, “Đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan” (ĐCNTNBL) mất dần cộng sản tính ban đầu của nó, đồng thời ngày càng có khuynh hướng thiên về một đảng kiểu Dân chủ – Xã hội (DCXH). Vào giao thời những thập niên 80 và [...]

11:46:am 25/04/05 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »