Home » 01:28:am 18/06/08 Đăng ngày “June 18th, 2008”

Vác thánh giá đi tu thiền

Vác thánh giá đi tu thiền

Trong men rượu và âm thanh, và qua hình ảnh bình dị của Yên Ly, tôi thấy mơ hồ cái nỗi niềm khúc mắc về tôn giáo như là một số biểu tượng và ngôn từ, đối với nội dung và bản sắc đạo học như là ý nghĩa cứu cánh tối hậu, đang được giải hóa

01:28:am 18/06/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »