Home » 03:46:pm 16/12/08 Đăng ngày “December 16th, 2008”

Đài BBC Việt Ngữ phỏng vấn tác giả cuốn “Hồ Chí Minh – Những năm chưa biết đến”

Đài BBC Việt Ngữ phỏng vấn tác giả cuốn “Hồ Chí Minh – Những năm chưa biết đến”

Cuốn “Hồ Chí Minh: Những năm chưa biết đến” (Hochiminh: The missing years) của tác giả Sophie Quinn‐Judge, đại học LSE, London, chủ yếu dựa trên tư liệu về Quốc tế cộng sản được giải mật năm 1992 của Trung tâm lưu trữ quốc gia Nga – và tư liệu từ kho lưu trữ quốc [...]

03:46:pm 16/12/08 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »