Home » 09:47:am 20/12/08 Đăng ngày “December 20th, 2008”

Câu đối Tết năm TRÂU-2009

Câu đối Tết năm TRÂU-2009

Mừng lễ Giáng sinh – Chào Xuân Kỷ Sửu – 2009 Lại khóc lại cười với Trâu Chẳng bao lâu lại đến Tết con Trâu. Lạ thật, sao con Trâu lại đi ngay sau con Chuột? Một anh “nhỏ bằng cái nhắt”, khôn lỏi, “chúa thằn lằn” về khoản mẹo vặt và lừa đảo, lúc [...]

09:47:am 20/12/08 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »