WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:38:pm 18/01/09 Đăng ngày “January 18th, 2009”

Ở tận cùng vực thẳm của ảo tưởng

Ở tận cùng vực thẳm của ảo tưởng

Nghe nói đã 49 năm rồi Việt Nam mới giành được giải vô địch bóng tròn Á châu, không hiểu đến khi nào thi nước ta mới giành được những quyền khác? Đêm giao thừa Giáng Sinh ở Hà Nội ở lầu hai nhìn xuống đường phố ùn tắc, một người đã hỏi tôi: Anh cho rằng tất cả những người xuống đường đi bão đều bị áp bức à?

07:38:pm 18/01/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ý nghĩa câu đối ở đền thờ Hai Bà Trưng

Ý nghĩa câu đối ở đền thờ Hai Bà Trưng

Câu đối là một loại sinh hoạt văn hóa rất quan trọng và phổ biến trong nền Nho học thời xưa. Bất cứ ở đâu, từ đền miếu tôn nghiêm tới hoàng cung, nhà dân dã đều có treo hoành phi và câu đối để đề cao công đức của các vị anh hùng trong [...]

04:48:pm 18/01/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »