WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:23:pm 01/06/10 Đăng ngày “June 1st, 2010”

Nỗi đau con trẻ

Nỗi đau con trẻ

Cùng với dòng sữa mẹ, đứa trẻ con giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã hấp thu cả nỗi bất công, tủi nhục từ thân phận của cha mẹ và đã thua thiệt bao nhiêu cơ hội và bị phân biệt đối xử ngay từ “bậc học mầm non”.

03:23:pm 01/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Các lực lượng trong nước trong chiến tranh 1960-1975

Các lực lượng trong nước trong chiến tranh 1960-1975

1. Việt Nam Cộng Hoà (Nam Việt Nam) Chống đỡ cuộc xâm lăng của VNDCCH là quân đội VNCH. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa (QĐVNCH) là hậu thân của Quân đội Quốc Gia Việt Nam (QGVN). Quân đội QGVN được thành lập tại Hội nghị cao cấp Pháp Việt ngày 5-11-1950 tại Đà Lạt, [...]

03:02:pm 01/06/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn lại bị đặt chốt canh gác

Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn lại bị đặt chốt canh gác

Theo ông Toàn, nhóm ông an nói trên sẽ chốt chặt nhà ông cho đến khi cuộc hội thảo do các nhà hoạt động nói trên tổ chức được kết thúc và tất cả số người khách quốc tế này rời hẳn Việt Nam.

08:10:am 01/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đấu tranh với luận điệu của bọn tay sai, bán nước, đầu hàng giặc

Đấu tranh với luận điệu của bọn tay sai, bán nước, đầu hàng giặc

Thác Bản Giốc. Nguồn Dulich.com Trước sự xâm lấn và gây hấn của kẻ thù, trong khi toàn thể nhân dân yêu nước sục sôi căm phẫn thì một số bè lũ bán nước trong giới thống trị lại can tâm làm tay sai cho kẻ thù. Những kẻ bán nước này thường tung ra [...]

02:00:am 01/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nợ nước ngoài: Số phận những “con nghiện” không biết điểm dừng

Nợ nước ngoài: Số phận những “con nghiện” không biết điểm dừng

Giống như người nghiện ma tuý phải tăng dần cơ số thuốc gây nghiện sử dụng hàng ngày mới đảm bảo “đủ đô”, các quốc gia trót mắc vào vòng xoáy nợ nần cũng phải tăng dần…

12:57:am 01/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Báo Nhân Dân chứa mã độc

Báo Nhân Dân chứa mã độc

Chỉ cần đánh 2 từ khóa “nhandan” vào Google, bạn đọc sẽ nhận được thông báo trang web này đang chứa mã độc

12:40:am 01/06/10 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »