Home » 04:14:pm 20/06/10 Đăng ngày “June 20th, 2010”

Nói “Không” với “ĐSCT”, QH lần đầu tiên đã phá vỡ tư duy và thành kiến cũ

Nói “Không” với “ĐSCT”, QH lần đầu tiên đã phá vỡ tư duy và thành kiến cũ

Chúng ta hãy lên tiếng cổ vũ 208 vị đại biểu Quốc hội đã nói “Không”! 208 Đại biểu Quốc hội này đã làm nên một cuộc “cách mạng màu” trong thay đổi tư duy và thành kiến cũ!

04:14:pm 20/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »