WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:27:pm 15/10/14 Đăng ngày “October 15th, 2014”

Cuộc Cách mạng Dù Hồng Kông và đàn ong mật

Cuộc Cách mạng Dù Hồng Kông và đàn ong mật

Mờ sáng, ra lượm tờ báo ở trước sân, hình ảnh đập ngay vào mắt là chiếc tổ ong với những con ong mật bụ bẫm đang bâu kín, chứ không phải là những đề tài thời sự nóng bỏng như nhiễm virus Ebola, kinh tế, chính trị… lấy làm lạ nên tôi đọc tin [...]

01:27:pm 15/10/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô”

“Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô”

Để tiếp tục thực hiện điều “Chúng Tôi Muốn Biết”, một văn bản “Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô” sẽ được trao cho Quốc hội vào ngày: Thứ Tư, ngày 15 tháng 10 năm 2014, tại: Ban Dân Nguyện – 22 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội Văn phòng Quốc [...]

01:39:am 15/10/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ơi

Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ơi

Cán bộ huyện, hẳn thấm nhuần đạo đức bác dữ lắm, có lẽ Đăng học được mấy trang, mới tới chỗ dạy phương pháp quỵt, chưa tới đoạn dạy cách thủ tiêu nhân tình, lý ra phải học cho trót, nôn nóng làm gì, để dẫn đến thảm họa. Theo hình chụp thủ phạm, diễn lại vụ án, thấy tên Đăng này tệ thật, thân đàn ông, đã đè lên trên con gái,Thanh nằm dưới, giằng co tới những 90 phút, cuối cùng thua cuộc và mất mạng, gặp bác Hồ của Đăng, cô Thanh hết đường sống.

12:03:am 15/10/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »