WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:40:am 10/08/15 Đăng ngày “August 10th, 2015”

When uncle red turns green

When uncle red turns green

11:40:am 10/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nguyễn Công Bằng: Việt Nam mua tầu Pháp về làm gì?

Nguyễn Công Bằng: Việt Nam mua tầu Pháp về làm gì?

Liệu Việt nam mua tầu Pháp về để làm quán nổi bán Cafe hay là làm mục tiêu cho Trung quốc tập bắn Hỏa tiễn tầm trung và tầm xa? Trong bài viết vụ Mistral không có kẻ thắng ông Aleksey Fenenko, chuyên gia cao cấp của Viện các vấn đề an ninh quốc tế [...]

05:45:am 10/08/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Có nhất thiết phải có một lãnh tụ?

Có nhất thiết phải có một lãnh tụ?

Có lẽ người Việt Nam hiện nay coi việc mỗi đất nước có một lãnh tụ là điều đương nhiên, nhưng điều đó có thật sự chính xác?

05:40:am 10/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một Tấm Huân Chương Cho Sâu & Chuột

Một Tấm Huân Chương Cho Sâu & Chuột

Thỉnh thoảng lại mang huân chương đem trao cho cả bầy sâu hay lũ chuột, rồi kêu gọi chúng phải là “lực lượng đi đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng” thì quả là một chuyện khôi hài

05:30:am 10/08/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đi hè một tuần, dân Pháp cũng đi

Đi hè một tuần, dân Pháp cũng đi

Mùa Hè ở Pháp bắt đầu ngày 21 tháng 6/2015 . Năm nay, trời nóng bức suốt tháng 7 . Nhưng tháng 8 mới thật sự là tháng nghỉ Hè và đi Hè của nhiều người hơn vì nhiều hãng xưởng, cửa hàng chọn nghỉ vào tháng 8. Người đi làm việc có thể lấy [...]

05:10:am 10/08/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »