WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:17:pm 04/08/15 Đăng ngày “August 4th, 2015”

Chuyến đi đồng sàng dị mộng của bác Trọng

Chuyến đi đồng sàng dị mộng của bác Trọng

Nguyễn Phú Trọng đi Mĩ: Đồng sàng dị mộng, mượn gió bẻ măng. Con đường của chúng ta, những người dân chủ vững bước tiến lên “Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích, làm sáng tỏ thêm một số diễn biến cơ bản của tình hình trong [...]

04:17:pm 04/08/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bi kịch Chủ nghĩa Xã hội ở Venezuela giai đoạn cuối

Bi kịch Chủ nghĩa Xã hội ở Venezuela giai đoạn cuối

Một số nhà phân tích đã cảnh báo gần đây rằng nguy cơ sụp đổ của nền kinh tế siêu lạm phát của Venezuela đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của nó. Với lạm phát đã tăng lên ít nhất là 65%, tỷ lệ tội phạm ở vị trí số hai trên thế giới [...]

04:00:pm 04/08/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Palus Le Sơn mãn hạn tù

Palus Le Sơn mãn hạn tù

Paulus Lê Sơn đã ra khỏi nhà tù sau 4 năm thụ án vì “âm mưu lật đổ chính quyền”. Sau khi ra khỏi tù Lê Sơn đã tới quỳ trước mộ mẹ mình để chịu tang bà. Lê Sơn đã không được biết về sự ra đi của mẹ. Bất chấp đề nghị của [...]

12:36:am 04/08/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »