WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:55:pm 09/11/16 Đăng ngày “November 9th, 2016”

Nguyễn Hữu Liêm đưa ra “Một triết học về lịch sử Việt”

Nguyễn Hữu Liêm đưa ra “Một triết học về lịch sử Việt”

Lịch sử Việt Nam là một phần của lịch sử thế giới. Cái Ta dân tộc là một phần tử trong tổng thể cái Ta nhân loại. Cái Ta trong Sử Tính Việt mang cho nó một bản sắc tự ý thức riêng, một Sử Tính tiến hóa khác, nhưng đồng thời nó vẫn nằm trong nhịp độ và vận tốc tiến hóa cho cái Ta nhân loại. Không có quốc gia, dân tộc nào thoát ra khỏi quy trình chuyển động nầy….

11:55:pm 09/11/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những khuyết điểm nền tảng của nền dân chủ Hoa Kỳ

Những khuyết điểm nền tảng của nền dân chủ Hoa Kỳ

Cuộc tranh cử Tổng Thống và Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2016 không những hào hứng và nhiều bất ngờ, mà còn phơi bày cụ thể những ưu và khuyết điểm của nền dân chủ kỳ cựu này. Nhất là vào ngày 28 tháng 10, 2016, khi Giám Đốc FBI là James Comey gởi một [...]

06:56:am 09/11/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Donald Trump: Đây là cách nước Mỹ cứng rắn với Trung Quốc

Donald Trump: Đây là cách nước Mỹ cứng rắn với Trung Quốc

“Trung tâm trọng trường của thế giới đang ngày càng dịch chuyển sang châu Á” – Barack Obama. Nói thẳng: Trung Quốc không phải bạn ta. Họ xem ta như kẻ thù. Tốt hơn là Washington nên tỉnh ra thật nhanh, vì Trung Quốc đang cướp công ăn việc làm của ta, phá hủy ngành [...]

06:21:am 09/11/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Donald Trump đắc cử TT Mỹ

Donald Trump đắc cử TT Mỹ

Ngay sau khi nhận kết quả tại Wisconsin, người giành chiến thắng đã có bài phát biểu đầu tiên, cám ơn gia đình, cộng sự cử tri và ca ngợi đối thủ của mình, bà Hillary Clinton. Ông cũng nhận được lời chúc mừng qua điện thoại của bà Clinton. Bài phát biểu của ông [...]

05:07:am 09/11/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »