WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:43:am 11/11/16 Đăng ngày “November 11th, 2016”

Donald Trump vừa làm cách mạng!

Donald Trump vừa làm cách mạng!

Trong thời gian tranh cử nhiều lần ông Trump tuyên bố ông không phải là một chính trị gia, cho đến khi ông ra tranh cử chưa bao giờ tham gia vào hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Ông Trump là một tư bản địa ốc khi thấy mảnh đất vàng Hoa Kỳ xây trên [...]

11:43:am 11/11/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Donald J. Trump là biểu tượng của thay đổi

Donald J. Trump là biểu tượng của thay đổi

Trump đã đánh bại 16 ứng viên Cộng hòa khác, nhiều người có bề dày kinh nghiệm chính trường, từ các Thượng Nghị sĩ Marco Rubio, Ted Cruz cho đến các Thống đốc Jeb Bush, Chris Christie, Rick Perry.

11:29:am 11/11/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Make America Great Again

Make America Great Again

04:06:am 11/11/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hillary thì sao mà Trump thì sao?

Hillary thì sao mà Trump thì sao?

Một nửa số bạn trên Facebook của mình buồn vì bà Hillary Rodham Clinton thất cử và tỉ phú Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ. Nhiều bạn thích Hillary hơn vì một “background” có liên hệ đến Việt Nam (từng sang Việt Nam trên tư cách ngoại trưởng), bày tỏ lập trường có lợi [...]

03:48:am 11/11/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »