WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:19:pm 06/12/16 Đăng ngày “December 6th, 2016”

Em học đánh vần

Em học đánh vần

Tôi nhớ tới cuốn sách mẫu giáo, dành cho các em học vần, độ tuổi bé thơ. To con, lớn xác như ông Phúc mà đọc cờ lờ mờ

06:19:pm 06/12/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

ĐCS VN và nhân quyền ‘đàn gảy tai trâu’

ĐCS VN và nhân quyền ‘đàn gảy tai trâu’

Thứ Bảy 10-12-2016, cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới sẽ rầm rộ tổ chức mít-tinh lên án CSVN vi phạm nhân quyền.

06:10:pm 06/12/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chủ nghĩa dân túy: Một bóng ma mới đang đe dọa Châu Âu

Chủ nghĩa dân túy: Một bóng ma mới đang đe dọa  Châu Âu

Một giải thích cho sự thành công của CNDT là những phán đoán đạo đức quá đáng và chủ quan đối với các cử tri dân túy khi cho họ là thành phần bài ngoại, bài Do thái, phân biệt chủng tộc.

06:03:pm 06/12/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đàn Chim Việt bị đánh sập

Đàn Chim Việt bị đánh sập

Nhưng những đợt tấn công cũng giúp chúng tôi hiểu rằng, công việc mà mình theo đuổi có những giá trị nhất định, tiếng nói dù cất lên ở hải ngoại ít nhiều đã khiến những kẻ bên kia đại dương lo ngại, hoảng sợ.

05:41:pm 06/12/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, THƯ BBT | Đọc tiếp »

Quốc tang của bọn đầu gấu Ba Đình

Quốc tang của bọn đầu gấu Ba Đình

02:50:pm 06/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

La Havana cười Ba Đình khóc

La Havana cười Ba Đình khóc

02:50:pm 06/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ai được, ai mất trong nhiệm kỳ của Donald Trump

Ai được, ai mất trong nhiệm kỳ của Donald Trump

Nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump phủ màu đen lên các doanh nghiệp hiện đại.

09:52:am 06/12/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »