1 Phản hồi cho “Quốc tang của bọn đầu gấu Ba Đình”

  1. tèo em says:

    Quốc tang của bọn chuột ba đình dành cho chuột già cuba!Hết chuyện!

Phản hồi