WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:20:pm 26/01/17 Đăng ngày “January 26th, 2017”

Cách Mạng Lên Đồng

Cách Mạng Lên Đồng

Khi mà cả nước đều “lên đồng” và “đời sống tâm linh” của mọi người chỉ còn giới hạn vào việc cầu xin lợi lộc cho cá nhân (hoặc gia đình) thôi thì bọn cầm quyền hiện hành – tất nhiên – cũng cảm thấy sẽ bớt lo lắng hơn nhiều về sự tồn vong của chế độ.

05:20:pm 26/01/17 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ Hùng Cửu Long đến việc San Jose cấm cờ đỏ

Từ Hùng Cửu Long đến việc San Jose cấm cờ đỏ

Những người ủng hộ nghị quyết cho rằng lá cờ đỏ là ác mộng vì những gì họ đã trải qua. Hoặc cho đó là biểu tượng của sự thiếu tự do dân chủ, không tôn trọng nhân quyền của chế độ cộng sản Việt Nam hiện tại.

05:04:pm 26/01/17 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mỹ rời TPP – nhân quyền tại Việt Nam sẽ tốt hơn?

Mỹ rời TPP – nhân quyền tại Việt Nam sẽ tốt hơn?

Khi Tổng Thống Donald Trump ký quyết định không tham gia TPP, trao đổi với BBC Việt ngữ nhà báo Phạm Chí Dũng có 4 nhận định tóm tắt như sau: “Không có TPP, thứ nhất là công đoàn độc lập sẽ không được thành lập, không được thí điểm thành lập, thứ hai không [...]

04:42:pm 26/01/17 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kremlin đã chế ngự châu Âu bằng phương pháp mới của KGB như thế nào?

Kremlin đã chế ngự châu Âu bằng phương pháp mới của KGB như thế nào?

Cuộc cách mang kỹ thuật đã tạo ra khả năng để Nga thực hiện ý đồ đã được vạch ra.Trong những năm 80, người Nga đã tìm cách buộc các phương tiện truyền thông phương tây tiếp nhận thông tin giả mạo…

04:32:pm 26/01/17 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »