WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc chỉnh lý nhân sự lãnh đạo đã kết thúc

Đất nước sẽ hết 'hùng dũng sang trong'?

Đất nước sẽ hết ‘hùng dũng sang trong’?

Theo dõi các cuộc tranh chấp về việc chọn nhân sự cho các chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội trong thời gian trước ngày Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, dự kiến triệu tập từ 21-28.1.2016, dư luận trong và ngoài nước ngao ngán nhận xét: Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã chia rẽ sâu sắc.

Nội bộ phân hóa trầm trọng

Sự chia rẽ trong Đảng là một hiện tương đã có từ khi Đảng thiết lập chế độ độc tài trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên bản chất các cuộc đấu đá đã liên tục thay đổi từ những tranh cãi chính trị qua tranh dành quyền lực và diễn tiến mỗi lúc ở mức độ không nhân nhượng. Từ cuộc tranh chấp chính trị giữa khuynh hướng giáo điều thân Trung cộng do Trường Chinh cầm đầu và khuynh hướng phóng khoáng thân Liên xô của phe Võ Nguyên Giáp chuyển qua tranh cãi chiến lược chiến tranh (du kích- quy ước) Lê Duẫn –Võ Nguyên Giáp , rồi khác biệt chủ trương bảo thủ Nguyễn Văn Linh và đổi mới Võ Văn Kiệt và nay là mâu thuẫn quyền lợi – chính sách giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Các thân tín của các phe tranh chấp đã dùng mọi thủ đoạn để bôi bẩn nhau và thổi phồng cuộc tranh giành quyền lãnh đạo đảng và nhà nước giữa phe Tổng bí thư Trọng và phe Thủ tướng Dũng bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa chủ trương bảo thủ thân Trung cộng hay hiện đại thân Hoa Kỳ.

Những dấu hiệu cho thấy Bộ chính trị đã có danh sách lãnh đạo mới.

Tại Hội nghị Trung ương 13 các phe tranh chấp đã thống nhất về tiêu chuẩn chọn nhân sự lãnh đạo theo tiêu chuẩn: phẩm chất đạo đức,trí tuệ,có tầm nhìn và tư duy chiến lược,dám hy sinh lợi ích cá nhân…

Qua tiêu chuẩn này phe Thủ tướng Dũng coi như không có người được đề cử. Phe Tổng bí thư Trọng đã khôn khéo biến cuộc tranh chấp chính tri thành cuộc đấu tranh chống tham nhũng và lợi ích phe nhóm trong hàng ngũ lãnh đạo nhà nước. Ban tuyên giáo trung ương đảng đã dấy lên phong trào thảo luận quốc nạn tham nhũng và coi vân đề này là nguy cơ đe dọa sự tôn tại của đảng.

Nguyễn Tấn Dũng bị liệt kê là thủ lĩnh của phe tham nhũng và trục lợi trong đảng trong nhiều thập niên qua. Ngoài ra từ ngày Dũng làm Thủ tướng,nợ công, nợ nước ngoài tăng gấp bội, nguồn tài lực của kinh tế bị tiêu mòn,khánh kiệt và đất nước càng lệ thuộc Trung cộng.Đa số đảng viên đã bất mãn về những việc làm tự tung tự tác ,coi thường lãnh đạo đảng của Dũng. Ông Trọng đã bị Dũng làm mất mặt trong nhiều Hội nghị Trung ương.Trọng chịu nhịn nhục và chờ cơ hội phản công.

Một người bị những thân tín cung cấp tài liệu về đời tư và tài sản bất chính như Dũng không thể trở thành Tổng bí thư được.Chọn Dũng là một thảm họa cho đảng. Bộ chính trị có 16 ủy viên phân chia theo vùng : 6 Miền Bắc ,6 Nam và 4 Trung .Đa số thành viên ,trong đó một nửa số ủy viên miền nam ủng hộ ông Trọng. Chính Trọng mới là người áp dụng chiến thuật “ giả chết bắt quạ“. Dũng hoàn toàn bị cô lập trong Bộ chính trị.

Sáng 9/1 Bộ trưởng công an, Đại tướng Trần Đại Quang đưa 5200 cán bộ,cảnh sát trang bị vũ khí hiện đại về tập trung tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để bảo vệ Đại hội Đảng.

Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân trong và ngoài nước. Công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng và góp phần thành công của Đại hội.

Người dân đánh giá sự kiện này chỉ là một biện pháp ngăn chận sự những diễn biến của phe thua cuộc trong Đại hội , có thể lôi kéo dân chúng xuống đướng biểu tình phản đối. Lấy lý do bảo vệ , để biến hơn 1500 đại biểu tham dự Đại hội thành „con tin“ ..

Ngày 11/1 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong buổi khai mạc Hội nghị 14 là cuộc họp lần này sẽ thông qua danh sách nhân sự Ban chấp hành trung ương,Bộ chính trị,Ban bí thư cũng như nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12.

Dự đoán „tứ trụ“ lãnh đạo mới

Trong thời gian qua dư luận phỏng đoán những ủy viên có cơ hội được bố trí vào chức vụ:

Tổng Bí Thư : Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Tôn Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Phạm Quang Nghị.

Chủ tịch nước: Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang, Nguyễn Thiện Nhân

Thủ Tướng : Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch quốc hội : Phạm Quang Nghị, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân..

Hội Nghị Trung Ương 13 kết thúc với sự thắng thế của phe ông Trọng. Hội nghi trung ương 14 sẽ thông qua danh sách chung quyết

Để thể hiện thiện chí đoàn kết trong đảng ,các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang ,Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng tự nguyện rút lui .Dựa vào tiêu chuẩn tuyển chọn mà Hội nghỉ 13 quy định ,dự đoán bốn nhân vật mới có lẽ sẽ được đề cử thay thế „tứ trụ“ cũ.

Tân „tứ trụ“ gồm :

Tổng Bí Thư: Tô Huy Rứa

Tô Huy Rứa (sinh năm 1947, quê Thanh Hóa), Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khoá X và XI. Ông Tô Huy Rứa từng là Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương.
Ngày vào Đảng: 06/02/1967.Trình độ học vấn: Phó giáo sư-tiến sỹ Triết học.

Chủ tịch nước: Lê Hồng Anh

Lê Hồng Anh (sinh năm 1949, quê Kiên Giang), Thường trực Ban bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X và XI. Ông Lê Hồng Anh từng làm Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Công an.
Ngày vào Đảng: 02/03/1968. Trình độ học vấn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

Thủ Tướng : Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc (sinh năm 1954, quê Quảng Nam), Phó thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Ông từng là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam.12/5/1982.Trình độ học vấn: Đại học Kinh tế.

Chủ Tich Quốc Hội : Phạm Quang Nghị

Ông Phạm Quang Nghị (sinh năm 1949, quê Thanh Hóa), Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X và XI. Ông Phạm Quang Nghị đã kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, Bộ trưởng Văn hóa – Thông tin.

Ngày vào Đảng: 28/11/1973.Trình độ học vấn:  Đại học Tổng hợp Hà Nội, Tiến sĩ Triết học.

Người dân chờ đợi gì sau Đại Hội ?

Vấn đề chọn lựa 4 chức danh „tứ trụ“ đối với 4,5 triệu đảng viên ĐCSVN là một việc hệ trọng, nhưng phần lớn người dân trong nước lại tỏ vẻ thờ ơ vì cho rằng ,đây chỉ là cuộc đấu đá bẩn thỉu tranh giành quyền lực và lợi ích tiền bạc trong nội bộ của đám người lãnh đạo một đảng độc tài, chứ không phải vì vì khác biệt chủ trương thay đổi hiện trạng đất nước.Vì vậy dân chúng không muốn quan tâm đến những quyết định liên quan đến sự tồn vong của đảng hay những thay đổỉ nhân sự lãnh đạo đảng.

Trong bối cảnh quốc gia và quốc tế hiện nay,nhân dân cả nước trông đợi ở một sự cải cách thực sự sâu rộng về mọi mặt để Việt Nam đi vào con đường dân chủ và phát triển.

Đảng CS phải đặt quyền lợi Tổ quốc lên trên hệt và quyết tâm:

-.Dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội Mác-Lênin

- Chuyển hóa chế độ độc đảng phi dân chủ qua chế độ đa đảng dân chủ.

-Thực hiện nguyên tắc tam quyền phân lập, nhà nước dân chủ pháp trị và nền kinh tế thị trường.

- Chấp nhận quyền tự do tư tưởng, quyền đối lập chính trị, quyền tự do báo chí và quyền tự do lập hội.

© Nguyễn Quang

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Cuộc chỉnh lý nhân sự lãnh đạo đã kết thúc”

  1. tt says:

    Nếu dự đoán 4 người chính mới sẽ đuợc chọn thì bọn Thanh Hoá sẽ làm cho dân Việt nghèo đói hơn và ngày lệ thuộc Tàu phù sẽ không xa! Nhìn thất tên họ Tô là nhơ ớgay tới tên Tô Định giết ông Thi Sách là chô2ng baàTrưng Trắc rồi!

  2. Huong Nguyen says:

    Như 1 số it người, tôi không quan tâm đến đại hội đảng vì “thằng chó nào” lên ngôi thì cũng vậy thôi. Thế mà đọc bài này xong tôi vẫn muốn… ói! Tại sao có những tên cò mồi viết lách lăng nhăn như thế này mà đàn Chim Việt vẫn cho đăng? – như đảng CSVN phải đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết mà quyết tâm từ bỏ XHCN hay chap nhận quyền tự do tư tưởng, xây dung nền kinh tế thị trường… “Nếu chuyện này có thể làm được thì bọn lãnh đạo CSVN nếu không khốn nạn thì phải có vấn đề tâm thần…”

    Tái Bút: Để đóng góp cho đại hội đảng lần 12 này tôi đề nghị 1 mũi tiến công mới rất ấn tượng : toàn dân thi đua phát triễn thành công nguyên tắc tam quyền phân lập định hướng XHCN. Đề nghị Ban Tuyên Giáo chuyên làm Pháp Sự của Tô Huy Rứa phải nhanh chóng định hình chiến thuật mới cho phù hợp với nhu cầu cấp bách hiện nay.

Phản hồi