WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tại sao phải giữ cho được cái đảng này?

images (1)
BÀN VỀ CHỮ ĐỨC CỦA ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG (BÀI 2)

Tiếp theo bài 1

Ông Nguyễn Phú Trọng nói người có Đức: “Phải trung thành tuyệt đối, với dân, với chế độ, với Đảng, giữ cho được chế độ này, Đảng này, giữ cho được hòa bình ổn định để phát triển đất nước”.

“Giữ cho được Đảng này”, Tôi hiểu lời phát biểu của ông Trọng là phải giữ cho được Đảng ở vị trí cầm quyền. Liên hệ với phát biểu của các nhân vật quan trọng khác của Đảng, nhất là câu nói rất thật thà của ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, “Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát”, tôi hiểu rằng quan điểm chính thống của Đảng, dưới sự lãnh đạo của các ông, là NHẤT QUYẾT KHÔNG TRANH CỬ VỚI BẤT KỲ ĐẢNG NÀO, KHUYNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ NÀO. Các ông nhất quyết không chấp nhận bất kỳ sự nhận xét, phê bình nào của nhân dân thông qua lá phiếu của người dân!

Bởi vì các ông tin rằng một khi trả quyền nhận xét, quyền phê bình và quyền bầu chọn chính quyền về tay nhân dân thì nhân dân sẽ không chọn Đảng làm nhà cầm quyền. Khi không được cầm quyền là đảng CSVN sẽ CHẾT (sẽ là TỰ SÁT).
Tôi xin phép bước vào cuộc thảo luận với các hiểu biết như trên. Và xin thảo luận về hệ quả của quan niệm “giữ cho được chế độ này, Đảng này”.

HỆ QUẢ 1: ĐẤT NƯỚC ĐI NGƯỢC CHIỀU VĂN MINH

Theo tinh thần toát ra từ câu văn của ông Trọng hôm nay, cộng hưởng với ý của ông Nguyển Minh Triết năm xưa, tôi cảm nhận các ông đặt vấn đề rất cực đoan. Cực đoan theo nghĩa là giữ được chính quyền thì Đảng còn, để mất chính quyền thì Đảng chết (tự sát). Cực đoan cũng theo ý nghĩa là chỉ có Ta, không thể nhường tí nào cho Chúng Nó. Ta phải muôn đời thống trị, Chúng Nó mãi mãi là kẻ bị toàn trị. Ta đây là Đảng CSVN, Chúng Nó là tất cả các thành phần khác của dân tộc.

Với tư tưởng cực đoan như vậy, các ông ngày càng dẫn Đảng rời xa con đường văn minh của nhân loại, rời xa con đường tiến bộ của dân tộc. Trong thời đại hiện nay:

Nhân loại văn minh tôn trọng con người và các giá trị sống nhân bản, dùng mọi nguồn lực phục vụ con người. Các ông tôn thờ chủ thuyết khô cằn và bắt con người phục vụ cho chủ thuyết!

Nhân loại văn minh tổ chức xã hội theo tinh thần Dân Chủ. Các ông dùng bạo lực áp đặt chính thể Đảng Trị! Nhân loại văn minh tổ chức cho Dân bầu chọn người tham gia chính quyền. Các ông áp đặt những người do các ông chỉ định tham gia chính quyền!

Nhân loại văn minh tổ chức Tam Quyền Phân Lập. Các ông áp đặt sự lãnh đạo toàn diện và sự quản lý toàn trị! Cả Tam Quyền đều thuộc về tay các ông!

Nhân loại văn minh ngày càng bình đẳng. Các ông ngày càng phân biệt đối xử! Nhân loại văn minh vận hành xã hội theo phương cách thảo luận, thuyết phục. Các ông vận hành theo phương cách chỉ đạo, đàn áp! Nhân loại văn minh quí trọng tinh thần “các bên cùng Thắng”. Các ông chỉ muốn các ông Thắng và Chúng Nó phải Thua! Nhân loại văn minh trân quí tính công khai, trung thực, giữ lời. Các ông ngày càng dấn sâu vào sự giấu diếm, dối trá, lật lọng…

HỆ QUẢ 2: CHẶN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC

Ý tứ sâu xa của lời chỉ đạo còn vang vọng của ông Nguyễn Minh Triết là khi không còn giữ chính quyền bằng vũ khí của quân đội và nghiệp vụ của công an trấn áp người bất đồng chính kiến, thì đảng CSVN chỉ có nước CHẾT.

Tại sao đảng CSVN lại tự đặt mình vào thế khó xử tới như vậy? Khó cho Đảng và cũng khó cho đất nước. Trong tổ quốc có nhiều thành phần, nhiều khuynh hướng chính trị… Có thời khuynh hướng này phù hợp với sự phát triển và bảo vệ tổ quốc, thì dân chúng ủng hộ, bầu chọn khuynh hướng đó. Khi thời cuộc biến chuyển, khuynh hướng khác thích hợp hơn thì dân chọn khuynh hướng khác. Mỗi đảng phái chỉ là một tập hợp, tổ chức của các người cùng khuynh hướng chính trị, và tất cả các đảng phái khác nhau đều phục vụ tổ quốc theo cách của họ, thuận theo quyền lợi dân chúng. Có gì mà ghê gớm như là đấng thần linh tối cao, như là một tổ chức siêu dân tộc, siêu nhân loại để mà: Chúng Nó không chọn Ta thì Ta CHẾT. Ta còn giữ chính quyền thì TA toàn trị và CHÚNG NÓ phải thần phục tuyệt đối! TA là thần linh mãi mãi lãnh đạo Việt Nam.

Tại sao đảng CSVN không suy nghĩ thoáng hơn, đúng với trào lưu văn minh của đại đa số các quốc gia và các người dân trên thế giới rằng: Nếu dân chúng không chọn TA thì TA vẫn còn được giữ đó, có ai GIẾT TA đâu mà TA sợ CHẾT? TA vẫn sống trong cộng đồng dân tộc, TA sẽ nghiên cứu đề ra khuynh hướng chính trị, kế hoạch điều hành đất nước thuyết phục được dân chúng thì lần tới họ sẽ bầu TA.

Như vậy đất nước sẽ có bao nhiêu thành phần, khuynh hướng, đảng phái cùng gom sức chung lòng xây dựng. Như vậy TA là một thành phần bình đẳng trong lòng dân tộc, TA là bạn với các thành phần khác. TA như vậy thì TA mạnh khỏe, TA lành mạnh, TA hữu hiệu biết bao nhiêu. Mà dân tộc ta, tổ quốc ta cũng mạnh khỏe, cũng lành mạnh, cũng hữu hiệu biết bao! Hạnh phúc chung đó sao TA không biết cùng hưởng, lại dùng bạo lực đè đầu cỡi cổ dân tộc, triệt hạ biết bao nguyên khí quốc gia để cho đất nước kiệt quệ, kém phát triển cả vật chất lẫn tinh thần và làm lợi cho kẻ có dã tâm truyền kiếp bành trướng, xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam?

HỆ QUẢ 3: ĐƯA TỔ QUỐC VÀO TRÒNG CỦA TRUNG CỘNG

Kẻ tiếp nối dã tâm truyền kiếp bành trướng, xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam chính là Trung Cộng. Tới bây giờ chắc còn rất rất ít người Việt không biết rằng chủ nghĩa xã hội là sợi dây xích buộc cổ Việt Nam cho Trung Cộng dắt đi. Vì nó mà thủ tướng Phạm Văn Đồng mới có công hàm dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng. Vì nó mà Việt Nam đành tâm xóa bỏ dấu tích chục vạn dân quân hy sinh trên biên giới phía Bắc chống Trung Cộng xâm lược. Vì nó mà Việt Nam đành tâm khoanh tay cho Trung Cộng giết hại chiến sĩ và chiếm biển đảo của mình. Vì nó mà có hội nghị Thành Đô mà những nhân chứng cho rằng là thỏa thuận và mật ước bán nước. Vì nó mà Việt Nam cúi đầu chịu nhục không dám vạch mặt Trung Cộng giết hại ngư dân trên ngư trường truyền thống…

Cho nên, chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội trên Việt Nam chính là kềm giữ Việt Nam mãi mãi làm chư hầu ngoan ngoãn chấp nhận mọi hành vi của Trung Cộng chiếm đất, giết dân và khống chế toàn bộ quốc gia. Ông Nguyễn Phú Trọng là người nhiệt thành nhất cho việc xây dựng chủ nghĩa Xã Hội rất có lợi cho Trung Cộng và rất có hại cho Việt Nam này.

TÓM LẠI:

Người có Đức, ở mức độ thường dân, là người làm những điều mang lợi ích cho những người chung quanh. Ở mức độ chính trị quốc gia, phải là người mang lại lợi ích cho dân tộc, cho tổ quốc phù hợp với xu hướng chung của nhân loại.
Chữ Đức mà ông Nguyễn Phú Trọng rao giảng đi ngược chiều tiến văn minh nhân loại. Chữ Đức đó mang tai hại cho dân tộc, cho tổ quốc, cho xã hội… Chữ Đức đó không giải quyết được những yêu cầu lớn nhất của đất nước hiện nay là thiết lập dân chủ, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế và độc lập với Trung Cộng. Rốt lại, nó chỉ mang lợi ích cho chính ông và một dúm nhỏ cánh hẩu của ông.

© Trần Quí Cao

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Tại sao phải giữ cho được cái đảng này?”

  1. Ngưởi đưa tin says:

    Xin vào đây để biết sự thật diễn tiến trong cuộc họp chỉ định tứ trụ. Nóng lắm!
    https://exodusforvietnam.wordpress.com/2016/01/17/phai-chang-day-la-mot-su-that-bi-boc-me/#more-25017

  2. Trần Tưởng says:

    Diễn đàn DCV hôm nay chậm quá . Không lẽ lại bị chúng nó phá hoại ?

Phản hồi