WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Không có rượu mới

Con số cơ cấu 35-40% đại biểu chuyên trách trong Quốc hội khóa tới là một bước đi đúng. Nhưng việc những người như Nguyễn Quang A, Nguyễn Cảnh Bình… bị loại bỏ bằng những công cụ hết sức võ biền cho thấy Đảng vẫn chỉ muốn, ngay cả những người tự ứng cử, cũng phải chắc chắn là người của họ.

Cho dù cách hành xử đó là “truyền thống” hay chỉ từ các mệnh lệnh địa phương, để hệ thống ứng xử như vậy, cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chưa chuẩn bị tâm thế và chưa có bước đi quan trọng nào được coi là cải cách.

Ông Nguyễn Phú Trọng/ Ảnh từ Internet -không rõ nguồn

Ông Nguyễn Phú Trọng/ Ảnh từ Internet -không rõ nguồn

Khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị loại bỏ, số người vui chẳng nhiều hơn bao nhiêu số người bị hụt hẫng. Không ai nghĩ Nguyễn Tấn Dũng là một nhà lãnh đạo anh minh nhưng nhiều người hy vọng nếu ông Dũng toàn quyền, ông sẽ giải tán hoặc làm cho Đảng này sụp đổ.

Không có bất cứ một bằng chứng khoa học nào cho thấy ông Dũng sẽ làm điều đó ngoài những bài viết vu vơ trên những trang mạng nặc danh.

Chỉ vì quá chán ngán cái thể chế đã kìm hãm sự phát triển của dân tộc này suốt hơn 70 năm người ta sẵn sàng đặt niềm tin vào một con người đang trục lợi nhiều nhất từ thể chế cả về châu báu và chức tước.

Không có ai đáng trách.

Khát vọng thoát cộng lớn đến nỗi làm lú lẫn không chỉ những cái nicks vô danh mà còn cả với nhiều trí thức.

Là người đứng đầu một Đảng đang cầm quyền nếu ông Nguyễn Phú Trọng không nhận thức đầy đủ khát vọng này của những người dân có học, để thúc đẩy cải cách chính trị, thì chiến thắng của ông trước Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị coi là chiến thắng của một người tham vọng quyền lực chứ không phải của một người vì đất nước.

Năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là người chủ trì những hoạt động kỷ niệm 30 năm đổi mới. Đừng cắt lát miếng nạc từ năm 1986 mà hãy quay về khúc xương khởi đầu từ khi Hồ Chí Minh mang chủ nghĩa Marx – Lenin đến Việt Nam. Để thấy, đổi mới đơn giản chỉ là một tiến trình Đảng gỡ bỏ dần dần những gông cùm mà Đảng từng áp đặt.

Từ “Chính sách kinh tế nhiều thành phần” đến “Kinh tế thị trường” là một bước tiến chưa đủ nhưng khá dài. Và khi, Đại hội XI bãi bỏ nguyên tắc “sở hữu công là chủ yếu”, thì các “đặc trưng của chủ nghĩa xã hội” ghi trong Cương lĩnh không còn dấu hiệu nào của chủ nghĩa cộng sản theo mô hình mà Marx và các cộng sự của ông thiết lập trong Tuyên Ngôn Cộng Sản.

Hiến pháp 1992, tuy còn dùng dằng giữa “hai con đường” đã vẽ cho Việt Nam một nền cộng hòa trên giấy. Ngay cả những tổng bí thư bị coi là bảo thủ nhất như Đỗ Mười hay Lê Khả Phiêu, sau Hiến pháp 1992, cũng đã phải chuyển dần từ một chế độ đảng trực trị sang một chế độ đảng cầm quyền thông qua nhà nước.

Việc tái lập các ban Đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng là một bước lùi về chính trị.

Sinh thời, Nguyễn Bá Thanh là một người rất được công chúng tung hô nhưng nếu những người am hiểu nhà nước pháp quyền biết cách ông Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh ngồi sau cánh gà các phiên tòa “lãnh đạo án” như thế nào chắc chắn họ sẽ vô cùng thất vọng.

Chống tham nhũng bằng Ban Nội chính thay vì gỡ bỏ “vòng kim cô nội chính” cho các cơ quan tư pháp, để họ tiến hành tố tụng theo các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, thì không chóng thì chày sẽ có Ba X tân thời thay cho Ba X cũ.

Dân chủ đơn giản chỉ là một phương thức cầm quyền theo nguyên tắc không để ai có quyền lực tuyệt đối. Dân chủ không phải là đích đến mà là một phương tiện được lựa chọn để tránh sự tha hóa tuyệt đối của những người cầm quyền. Dân chủ không phải là một cây gậy thần để quốc gia nào cầm nó trong tay cũng trở nên thịnh vượng. Nhưng, chưa có phương thức quản trị quốc gia nào ít rủi ro hơn dân chủ.

Vấn đề là đi tới dân chủ như thế nào.

Những người kỳ vọng Nguyễn Tấn Dũng “giải tán đảng” không chỉ là những nhà dân chủ nôn nóng mà còn là những người suy nghĩ đơn giản. Họ chờ đợi dân chủ theo cách của Đại Lãn. Họ nghĩ có ai đó sẽ dọn sẵn mâm cỗ dân chủ cho mình mà không thấy rằng dân chủ là một hành trình của chính mình.

Không thể có dân chủ trong một thể chế độc tài đảng trị. Nhưng, nếu như độc tài sụp đổ sau một đêm chúng ta có thể có đa đảng ngay thì tự do chính trị mà ta có đó chỉ mới là một tiền đề cần nhưng chưa đủ.

Chúng ta có thể buộc các nhà cộng sản phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm trong quá khứ. Nhưng tôi không nghĩ là con đường đi đến dân chủ dứt khoát phải loại bỏ những người cộng sản đang nắm quyền. Thay vì đẩy họ về phía đối địch, dân chúng cần tạo áp lực đủ để họ thay đổi và nhận thức được rằng, dân chủ hóa là một tiến trình kiến tạo tương lai cho chính cả những người cộng sản.

Trong lộ trình đó, cần phải có những bước đi vững chắc để sao cho “nền cộng hòa trên giấy” hiện nay từng bước có thể vận hành. Hãy để Quốc hội tập dượt vai trò giám sát của mình và chuẩn bị để các cơ quan tư pháp thoát dần ra khỏi tình trạng bị địa phương cát cứ. Trước mắt, không để nhánh quyền lực nào, cơ quan nào nắm giữ quá nhiều quyền lực, mũi đột phá cần được chọn ngay là Bộ Công an.

Giờ đây, tuy đứng vị trí cao hơn nhưng chắc chắn sẽ có khi đại tướng Trần Đại Quang cảm thấy mình lơ lửng. Bộ Công an hiện đang có đủ quyền để biến, thậm chí, cả những người trong bộ tứ trở thành con tin. Do quyền lực của Bộ bao trùm lên các cơ quan tố tụng, không dễ để chống tham nhũng, rất khó để tránh oan sai.

Đây là lúc, Tổng bí thư có thể đánh thức vai trò đồng minh từ ông Quang để tách Bộ Công an thành các cơ quan độc lập: Tình báo; Phản gián; Cảnh sát quốc gia – Cảnh sát địa phương – Cảnh sát giao thông; trả Trại giam về cho Tư pháp; lập Cơ quan Điều tra quốc gia.

Chức năng, nhiệm vụ của tình báo và phản gián không có gì tương thích với lực lượng cảnh sát. Đừng để lực lượng tình báo – phản gián tham gia quá sâu vào các cuộc chơi chính trị nội bộ mà sự “màu mỡ” của nó rất dễ làm họ sao nhãng nhiệm vụ chính là cảnh giác thù ngoài.

Cần có một Tư lệnh cảnh sát quốc gia để duy trì sự thống nhất quyền lực trung ương nhưng việc gìn giữ an ninh trật tự chủ yếu do cảnh sát địa phương đảm trách. Cảnh sát công lộ cũng nên là một lực lượng độc lập (vì điều tra không cùng một nhà họ sẽ không dám nhận mãi lộ phổ biến như hiện nay).

Nếu để điều tra trong Bộ Công an rất khó chống tiêu cực trong các cơ quan cảnh sát. Nên lập cơ quan điều tra quốc gia. Cảnh sát địa phương có thể điều tra các vụ án, trộm cướp… nhưng đã là án liên quan đến chức vụ, quyền hạn, liên quan đến tham nhũng phải do cơ quan điều tra quốc gia tiến hành [Tòa cũng lập thành tòa sơ thẩm, phúc thẩm... bố trí ở các khu vực; địa phương có tòa nhưng chỉ xử hình sự thường].

Điều mà nền kinh tế cần Chính phủ làm ngay là chấm dứt sự can thiệp bằng các công cụ hành chánh vào các quan hệ kinh tế, dân sự của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên ra ngay một quyết định yêu cầu các bộ ngưng ban hành các điều kiện kinh doanh mới (giấy phép con). Đồng thời, yêu cầu Tổ thi hành luật doanh nghiệp phối hợp với VCCI đưa ra một danh sách các giấy phép (trong số hơn 6000 giấy phép con ban hành dưới thời Nguyễn Tấn Dũng) có dấu hiệu lạm quyền, đình chỉ thi hành chúng cho đến khi Chính phủ có thời gian rà soát lại.

Để làm được việc này, Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc phải đủ dũng cảm để từ bỏ các bổng lộc mang lại do sự lạm quyền (hành chánh hóa các quan hệ dân sự, kinh tế) bằng cách tách ngay chức năng hành pháp chính trị và hành chính công vụ. Lập các vụ tham mưu chính sách bên cạnh các cục thực thi chính sách. Quan chức nào, vụ nào đã tham gia vào tiến trình ban hành chính sách thì không được dính vào quy trình thi hành (cấp phép, thanh tra, giám sát…).

Nếu chưa đủ sự ủng hộ chính trị để tư nhân hóa đất đai, Chính phủ cần sửa luật để đảm bảo đối xử với quyền sử dụng đất của người dân như quyền về tài sản. Bãi bỏ các điều luật cho phép chính quyền thu hồi đất (không thể dùng quyền hành chính để can thiệp vào quyền về tài sản). Chỉ khi thật cần thiết, chính quyền mới áp dụng quyền trưng mua, trưng dụng.

Mặc dù, đã từng có nhiều đại biểu ăn nói rất được lòng dân, nhưng Quốc hội không chỉ là một diễn đàn. Kể từ sau Hiến pháp 1959, lịch sử Quốc hội Việt Nam chỉ ghi nhận hai sự kiện đại biểu thực thi quyền: 1985, bà Đào Thị Biểu, đoàn Cửu Long, đòi quy trách nhiệm những người quyết định chính sách Giá – Lương – Tiền; 2010, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đòi lập Ủy ban điều tra độc lập, đình chỉ chức vụ và điều tra ông Nguyễn Tấn Dũng.

Tham nhũng sẽ không lúc nhúc như hiện nay, Chính phủ sẽ không thao túng như thời Nguyễn Tấn Dũng nếu có nhiều đại biểu như Nguyễn Minh Thuyết, Đào Thị Biểu…; Những người như Đào Ngọc Dung sẽ khó trở thành bộ trưởng nếu tuần trước ông ta phải điều trần ở các ủy ban cho báo chí tham gia và nếu Bộ chính trị không chỉ muốn Quốc hội hợp thức hóa quyết định của mình mà còn là nơi giúp loại bỏ những người tai tiếng.

Muốn như thế, không chỉ nâng số đại biểu chuyên trách lên 35 hay 40% mà phải mở cửa cho 15-20% những người thực sự tự ứng cử vào trong quốc hội.

Cần bãi bỏ ngay quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc để các nhân viên trong một bộ bỏ phiếu tín nhiệm cho bộ trưởng là một việc làm lố bịch [bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trước dân, chính sách của ông nếu có lợi cho dân có thể làm cho nhân viên khó chịu].

Để tổ dân phố bỏ phiếu quyết định một người có thể trở thành ứng cử viên đại biểu quốc hội hay không lại càng phản khoa học và phi dân chủ. Tử tế với nơi mình sống là cần thiết, nhưng đánh giá họ là phải dựa trên khả năng tham gia của họ trong các chính sách ở tầm quốc gia chứ không chỉ chuyện cản con mèo ăn vụng cá nhà hàng xóm.

Hoặc Đảng cứ nắm toàn quyền Đảng cử. Hoặc sửa luật, để theo đó, ứng cử viên gồm những người có thể do đảng chính trị đề cử hoặc tự ứng cử (nếu thu thập đủ số chữ ký bằng một tỷ lệ luật định trên số cử tri).

Dân trí đã thay đổi, quan trí cũng phải theo; đừng tiếp diễn các trò hề dân chủ nữa.

Những người biết chuyện cung đình đánh giá cao sự giữ gìn của ông Nguyễn Phú Trọng và vợ con ông (ít nhất là cho đến nay). Nhưng, quản trị quốc gia (trong đó có chống tham nhũng) phải bằng thể chế chứ không thể trông chờ vào “tấm gương đạo đức” của một vài cá nhân hay việc bắt bớ, loại bỏ một vài con sâu chúa.

Tuy cảm phục mức độ liêm chính, về mặt vật chất, của ông Nguyễn Phú Trọng, dân chúng vẫn chưa thấy các dấu hiệu chứng tỏ sẽ có “đổi mới II” trong nhiệm kỳ cuối của ông. Nếu cho đến ngày nghỉ hưu, ông không đưa ra được một lộ trình chính trị để đất nước dân chủ hơn, sự sạch sẽ của ông sẽ là vô nghĩa.

Theo Facebook Trương Huy San (Huy Đức Osin)

7 Phản hồi cho “Không có rượu mới”

 1. Tudo.com says:

  Trích:(Từ “Chính sách kinh tế nhiều thành phần” đến “Kinh tế thị trường”)

  Thiệt là. . .tình, mổi khi đọc một câu chữ của Cộng nú thì là mà rằng phải thốt lên mấy tiếng. . .”ĐMCS” dù không muốn!

  À thì ra,
  chính sách kinh tế thì nhiều thành phần, còn chính sách ăn cướp miền Nam, và chính sách chống Mỹ cứu nước. . .Tàu thì chỉ có một mình “bác đảng” mà thôi!

  Và phải rồi,
  kinh tế mà không có thị trường trao đổi thì cũng giống như mổi khi bác muốn “ấy” thì bác tự. . .ấy một mình vậy mà.

  Mạ nó, một lũ cai trị ngốc như vậy, làm sao đất nước khá được?

 2. Nguyễn Kim Nên says:

  Chỉ có ở 2 nước cộng sản cổ hủ Việt Nam và Trung Cộng mới luôn ồn ào kêu gọi chống tham nhũng từ vài chục năm nay. Và thỉnh thoảng thì khui ra vài vụ tham nhũng khủng khiếp.

  Điều này cho thấy hệ thống cộng sản là cái ổ nuôi tham nhũng và không có cách gì diệt trừ có hiệu quả được. Bởi vì quan chức cộng sản càng ở trên cao thì càng có quyền lực vô hạn VÀ không có luật pháp, không có hệ thống kiểm soát hiệu quả để chặn đứng các trường hợp tham nhũng.

  Đặc điểm ở bên Tàu thì số tiền và vật chất tham ô cao quá mức tưởng tượng . Tiền, vàng, nhà cửa, đất đai, gái đẹp, … đều đầy nhung nhúc trong nhà các quan chức Tàu cộng. Số lượng khủng khiếp vật chất tham ô được và số lượng nhung nhúc cán bộ tham ô cho thấy chế độ cộng sản Tàu hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát tham nhũng (cho đến khi chủ tịch Tập tiến hành chuyện chống tham nhũng – nhưng đây chỉ là chuyện nhất thời)

  Đặc điểm bên Việt Nam thì tham nhũng là 1 chủ trương để nuôi dưỡng đảng của cộng sản. Đảng cs hoàn toàn không có sự ủng hộ của dân chúng cho nên đảng dùng tiền để nuôi bộ máy công an, sĩ quan quân đội và các loại cán bộ khác . Các đảng viên được dùng đủ cách để kiếm tiền . Kiếm được càng nhiều tiền thì chúng càng phải trung thành với đảng . Và cách kiếm tiền nhiều nhất nhanh nhất là tham nhũng bằng cách trộm cắp của công, cướp đất của nông dân, nhũng nhiễu doanh nghiệp tư nhân, tham nhũng hải quan, thuế vụ, mua quan bán tước, và trộm cướp nhỏ (nhưng nhiều) bằng cách vòi tiền các xe đò, xe tải và người xử dụng đường xá. Đảng cs Việt Nam hầu như công khai khuyến khích và bảo vệ đảng viên tham nhũng bằng văn bản “quyết định số 15″ không cho công an hành pháp theo dõi đảng viên tham nhũng.

  Như vậy thì tổng Trọng, người được cho là “không tham nhũng” và luôn kêu gào chống tham nhũng và dùng cái ban gọi là Ban Nội Chính để chống tham nhũng, làm sao có thể chống tham nhũng ?? Tổng Trọng chỉ là nhân vật ngây thơ, lú lẫn được bọn trùm tham nhũng cho lên làm tổng bí để bọn chúng dễ tham nhũng hơn. Vì tổng Trọng làm sao chống được tham nhũng bằng cái ban nội chính lèo tèo vài mạng vô quyền hành ? Tổng Trọng quá lú để nhận ra rằng tham nhũng chính là nguồn sống, cái bầu sữa của cái đảng vô hồn, vô tri giác này.

  Các quốc gia văn minh khỏi cần hô hào chống tham nhũng . Họ có luật pháp rõ ràng và đơn giãn trong việc chống tham nhũng: Anh làm sai luật để hưởng lợi cho anh và gia đình anh thì anh sẽ bị đưa ra tòa ngay . Anh không biện hộ được 1 cách chính xác thì anh mất chức hay cả đi tù. Đơn giãn vậy mà tham nhũng rất khó, rất ít và dễ bị phát hiện chặn đứng. Vai trò của Luật pháp là ở đó. Chẳng cần có cái ban nội chính lạ lùng vớ vẩn của Trọng.

  Chống tham nhũng kiểu cs Tàu đều là những trò ngắn hạn, màu mè. Rất quyết liệt, nhưng hết kỳ chống thì tham nhũng lại trỗi dậy như cũ.

  Còn chống tham nhũng kiểu VN thì diệt được vài ba chú ruồi thơ thẩn cho có lệ. Còn cái đám tham nhũng gốc, cả triệu đứa công an, hải quan, cán bộ, bộ trưởng, ủy viên TƯ đảng, ủy viên bộ chính trị thì cứ ung dung mà tham nhũng cho đến khi nào còn đảng thì còn tham nhũng thoải mái.

 3. Austin Pham says:

  Không ai có thể tranh giành quyền lực với đảng cộng sản VN cả. Mấy đời đâm chém mới ra cơ ngơi này, bọn dở hơi muốn nhảy vào hất đổ bát cơm của “chúng ông” đâu phải dể.
  Xem ra cần thiết phải chơi theo kiểu cộng sản thì mới thắng được nó. Bác Tony chủ trương xài đồ nội địa để xử lý vụ việc. Em mời bác vào kho để lựa chọn vũ khí.
  Kho vũ khí của Năm cối

  • tonydo says:

   Thưa đàn anh Austin Phạm:
   Những tay “gà mờ” chính trị trên diễn đàn này nói riêng, và nước Mỹ nói chung, toàn là loại “theo đóm ăn tàn, lập đi lập lại như “vẹt”. Bảo đảm em không nói càn, xin chớ hiểu lầm.

   Nó dễ như bỏ quần áo vào máy giặt. Muốn lật đổ Cộng Sản phải có Mỹ đỡ đầu. Muốn Hoa Kỳ bảo kê, phải chứng tỏ là mình dám chơi chết bỏ.

   Có người bảo là đàn anh Hoa Kỳ Quốc chỉ khuyến khích dân chủ, dân quyền, mang cái sự đâm chém ra, sao Bác Sam bác ấy chịu?

   Em không dám chê ai, nhưng nghĩ như vậy thì dốt hơn em một bậc.
   Người ta đang muốn làm khó đàn anh 4 tốt trên biển Đông, người ta muốn Tàu Cộng bỏ thật nhiều tiền vào quốc phòng như người Nga đã làm trước khi sụp đổ.

   Trên hết, đại ca Hoa Kỳ Quốc muốn đàn anh 16 chữ vàng phải chơi theo luật giang hồ, “tứ hải giai huynh đệ” của thế giới Tự Do với Hiệp Chủng Quốc cầm Trịch.

   Muốn “trêu ngươi” Tàu Cộng phải có những thằng điếc không sợ súng như Việt Cộng. Cứ cho các em nó ăn no, nhét súng vào tay là nó bắn như điên. Việt Cộng nó làm chuyện đó được.

   Còn các bác hải ngoại mình chơi Tàu toàn bằng mồm, Bác Sam bác ấy đếch có chơi dại thêm lần nữa.
   Đó là sự thật. Giấy ngắn tình dài, xin quan bác thông cảm.
   Kính đàn anh!

 4. tran le says:

  Meo khen meo !!

 5. tran le says:

  Vuot duoi tong bi thu !

 6. nguyenha says:

  “Quản trị quốc gia (trong đó có tham nhủng) phải bằng thể chế,không thể trông chờ vào “tấm gương đạo đức” của một vài cá nhân hay…” Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm nầy . Bởi thế, càng học tập tấm gương đạo đức của Hồ -tặc chừng nào ,thì đất nước càng có nhiều tôi phạm chừng đó.! Hẳn bà con còn nhớ lúc Hồ còn ở trong “Hang”(pắc bó) ,y đả đem người cán bộ chỉ huy hậu cần Đại tá Trần mậu Dự(?)ra tử hình ,củng vì “tranh nhau ” mấy bao thuốc lá Philipmoris và gái …với Già Hồ !! Bất cứ ai đụng chạm đến Hồ trên mọi Lảnh vực, đều cùng chung “số phận “! Cai trị theo kiểu Phát Xít ,không bằng thể chế,thì thân phận con người chỉ là cái giun- con dế !!

Phản hồi