WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hà Nội lại ngập nặng sau mưa, 3 người chết

Sau một chuỗi ngày nóng nực, nhiệt độ lúc nào cũng ngấp nghé ngưỡng 40 độ C (trong bóng râm), sáng nay, trận mưa lớn kéo dài vài tiếng đã nhấn chìm Hà Nội trong mênh mông biển nước.

Nhiều tuyến phố ngập sâu tới 0,5m gây tắc nghẽn giao thông và nhiều loại xe máy, ô tô bị chết máy giữa đường.

Hầm Kim Liên hiện đại nhất Hà Nội bị ngập nặng, dù khi khánh thành, chủ đầu tư nói, nó sẽ chịu được những trận mưa lớn nhất.

Vì ngập nước và rò rỉ điện 3 người dân đã bị điện giật chết.

Dưới đây là một số hình ảnh của VnExpress và Dân trí:

Phản hồi