WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Báo Người Việt bị tấn công

Đàn Chim Việt: Sau một loạt các trang web và blog bị tấn công, giờ đế lượt trang báo Người Việt (nguoi-viet.com) bị tin tặc tấn công. Lần này, tin tặc đưa vào trang web một số bài viết lạ, khởi đầu từ mục Bình Luận của tác gỉa Ngô Nhân Dụng.

Xin nhắc lai, trong đợt tấn công này, một số trang web đã phục hồi và hoạt động bình thường như X-Cafe, Dân Luận. Talawas hiện đang ở ngôi nhà tạm và sẽ trở về nhà cũ trong nay mai.

Riêng 2 web site Đàn Chim Việt và Đối Thoại bị mất tên miền và phải chuyển sang tên miền mới. Hiện Đàn Chim Việt đang tiến hành các thủ tục pháp lý để lấy lại tên miền cũ. Trên tên miền cũ củ chúng tôi, hiện tin tặc vẫn đang treo một thông báo giả mạo. Trang web các bạn đang đọc (danchimviet.info) còn một số chức năng trong đó có mục Ý Kiến vẫn chưa hoàn thiện.

Dưới đây là thông báo của BBT báo Người Việt:

————————————————————–

Trang web Người Việt (www.nguoi-viet.com)

Tin tặc tấn công Người Việt Online, tối thiểu hai lần, từ tối 7tháng Chín, 2010. Độc giả Người Việt Online (NVO) có thể thấy sự ‘bất bình thường’ trên một số trang, mục của NVO, đặc biệt là mục bình luận của nhà báo Ngô Nhân Dụng.

Tin tặc đã đặt vào mục này bài viết có tựa đề ‘Nguyễn Hưng Quốc: Hãy Dám Nhìn Thẳng Vào Sự Thật,’ với nội dung bôi nhọ và dữ kiện sai sự thật liên quan đến nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc (đồng chủ bút tạp chí Tiền Vệ) và nhà thơ Phan Quỳnh Trâm (cộng tác viên tạp chí Tiền Vệ).

Tin tặc bắt đầu tấn công NVO khoảng 10:15 phút tối ngày 7 tháng Chín, bắt đầu từ mục Bình Luận của nhà báo Ngô Nhân Dụng, rồi tiếp tục tấn công phần ‘tin chính,’ và sau đó bị chặn.

Tin tặc tấn công NVO lần thứ nhì vào khoảng 4 AM ngày 8 tháng Chín.


Phản hồi