WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:01:am 30/09/10 Đăng ngày “September 30th, 2010”

Cuộc đời chính trị của tôi

Cuộc đời chính trị của tôi

Trong thời gian làm thủ tướng, tôi trở nên yêu quí nước Mỹ – tôi yêu ý tưởng vươn cao của họ, tôi yêu cái triết lý tự lập, xây dựng từ hai bàn tay trắng, để trở nên một người có giá trị trong xã hội

12:01:am 30/09/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Vợ GS Phạm Minh Hoàng trả lời RFA về quyết định truy tố của công an

Vợ GS Phạm Minh Hoàng trả lời RFA về quyết định truy tố của công an

Hôm 29/9, Cơ quan An Ninh Điều Tra, Bộ Công An họp báo công bố về việc bắt giữ giáo sư Phạm Minh Hoàng. Cơ quan này cho rằng họ có đủ bằng cớ khẳng định ông này tham gia Đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân là một đảng chính trị có trụ sở tại [...]

12:01:am 30/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bài phát biểu tại hội thảo Chào Lớp Một

Bài phát biểu tại hội thảo Chào Lớp Một

Chúng tôi cũng chỉ biết học người đi trước, nhưng lại mang hy vọng là: cuộc Cải cách giáo dục đi theo chúng tôi xin hãy vượt chúng tôi – chúng tôi xin xung phong làm vài ba hòn đá nhỏ độn đường cho nghiệp lớn của dân tộc.

12:01:am 30/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lý Công Uẩn dời đô sang Tầu?

Lý Công Uẩn dời đô sang Tầu?

Ðại lễ Ngàn Năm Thăng Long sắp khai mạc chính thức. Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản cho mở hội đúng ngày quốc khánh của Trung Cộng, với một bộ phim dài về Lý Thái Tổ trong đó ông vua khai sáng nhà Lý mặc y phục kiểu Tầu, bảnh bao như tài tử Hồng [...]

12:01:am 30/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »