WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:04:pm 02/09/10 Đăng ngày “September 2nd, 2010”

Đồng chí và đồng đô

Đồng chí và đồng đô

04:04:pm 02/09/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Sùng Tây xù ta

Sùng Tây xù ta

Anh cố học lấy đôi chút tiếng Hàn, hay tiếng Nhật, thậm chí tiếng China cũng được, để lúc đi máy bay, hay tàu bè gì đấy, cứ mấy thứ tiếng đó anh “quất” cho em

02:15:am 02/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thách thức với một tờ báo

Thách thức với một tờ báo

Sau 30.4.1975, người đọc báo vẫn còn đó nhưng hơn trăm tờ báo không còn nữa! Mỗi buổi sáng ngồi uống li cà phê không có tờ báo mới, buổi sáng bỗng trở nên trống rỗng, li cà phê mất đi hương thơm ngây ngất, mất đi vị đắng làm tỉnh táo đầu óc

01:15:am 02/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Đã đến lúc không thể tránh né những vấn đề cốt tử”

“Đã đến lúc không thể tránh né những vấn đề cốt tử”

Lâu nay ta nghe nhiều đến diễn biến hòa bình. Tất nhiên ta phải cảnh giác với diễn biến hòa bình và cũng có người muốn làm việc đó. Nhưng vì chúng ta sơ hở, không quyết tâm nên ta mới bị diễn biến. Chúng ta không làm đến nơi thì mới bị diễn biến, còn nếu chúng ta thực sự dân chủ thì không ai làm gì được.

01:09:am 02/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ngàn năm gương cũ

Ngàn năm gương cũ

Những cuộc xâm lăng của Trung Quốc nguy hiểm hơn cuộc xâm lăng của Pháp vì Pháp có thể bóc lột khai thác dân tộc Việt một thời gian, nhưng người Pháp khác chủng tộc, khác văn hóa, khác môi trường sống, người Pháp đến rồi đi, không ở lại vĩnh viễn ở nước ta như người Trung Quốc.

01:02:am 02/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hai anh em người Việt đoạt Giải Eureka 2010

Hai anh em người Việt đoạt Giải Eureka 2010

Hai anh em người Việt Nam vừa đoạt Giải thưởng phát minh Eureka 2010 do Tổ chức Khoa học và Công nghệ quốc phòng của Australia tài trợ. Hai nhà khoa học trẻ, Giáo sư-Tiến sĩ Võ Bá Ngự và em trai là Giáo sư-Tiến sĩ Võ Bá Tường, của Trường Điện, Điện tử, và [...]

12:01:am 02/09/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »