WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:06:am 28/09/10 Đăng ngày “September 28th, 2010”

Giải tán ngay cái ĐCS đi

Giải tán ngay cái ĐCS đi

Xin vái các ông mớ bái, mong các ông ghi vào văn kiện: Giã từ chủ nghĩa Mác Lê Nin, vĩnh biệt chủ nghĩa cộng sản cho toàn dân nhờ!

10:06:am 28/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

35 năm và còn bao lâu nữa?

35 năm và còn bao lâu nữa?

Tối qua, VTV đưa tin I-Rắc tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa những bà mẹ có con hi sinh trên chiến trường I-Rắc. Không ít bà mẹ Mỹ cũng đã bay hơn nửa vòng trái đất đến mảnh đất vẫn còn đầy thuốc súng mà con họ đã nằm xuống. Những bà mẹ không [...]

09:46:am 28/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoài thai

Hoài thai

Người lên núi, kẻ xuống biển đi tìm mộng mị giữa cỏi hoang sơ, mờ ảo tình người

08:55:am 28/09/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Robert Gates và sự tiết giảm Ngân sách Quốc Phòng Hoa Kỳ

Robert Gates và sự tiết giảm Ngân sách Quốc Phòng Hoa Kỳ

Robert Gates là một người đơn giản. Ông sống một mình trong một khu gồm 3 ngôi nhà dành cho giới quốc phòng cao cấp.

02:52:am 28/09/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Góp ý kiểu nào rồi cũng chết

Góp ý kiểu nào rồi cũng chết

Ôi nhục thay cho nghề viết báo mà phải bị dạy cho từng chữ, từng câu bởi những tên ngu dốt gấp vạn lần mình.

12:00:am 28/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những cuộc đổi họ lớn trong lịch sử

Những cuộc đổi họ lớn trong lịch sử

Điểm quan trọng nhất là con cháu nhà Mạc đã không kêu nài van xin người Minh đem quan sang đánh nước ta giống như nhà Lê đã làm. Họ chỉ yêu cầu nhà Minh can thiệp cho họ về sinh sống đất Cao Bằng.

12:00:am 28/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »