WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thủ đoạn đánh lạc hướng?

Luật sư Trần Lâm khấp khởi mang đến chia vui với tôi bức “Tâm thư gửi Quốc hội” cụ vừa viết. Tôi phải dùng chữ khấp khởi vì muốn mô tả đúng cái dáng điệu lật đật khi cụ bước vào nhà tôi trông giống như anh thanh niên Trần Lâm ngày nào trong Ban Tuyên truyền tỉnh bộ Việt Minh Lạng Sơn năm 1945. (Không biết mươi năm nữa tôi còn có được cái sự lật đật sôi nổi như cụ không? Quý lắm chứ!)

Cụ khuyến cáo tôi đọc lại ngay một bài viết từ tháng 9 năm 2007 để xác nhận một tiên đóan của cụ: “Quốc hội sẽ bước những bước “vì dân”.

Trong tâm thư lần này cụ viết: “Gần đây Quốc hội thẩm tra với thái độ thận trọng và triệt để các việc lớn của đất nước: Vinashin; Bauxite; Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội… dư luận tán đồng, Quốc hội từ thụ động đến năng động, có hiệu lực và có kết quả rõ ràng”.

Thì ra, qua mấy màn văn nghệ, người ta cũng đã mua vui được… không ít người!

Chẳng có thế mà ông chủ tịch Quốc hội dám tuyên bố: “Một kỳ họp thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc với đồng bào và cử tri cả nước”.

Riêng với chúng tôi, kỳ họp Quốc hội thứ 8 này lại cho những ấn tượng thật bất an về những nguy cơ đối với tổ quốc chúng ta.

Hãy duyệt xét lại những nhiệm vụ cơ bản của Quốc hôi qua Điều 83, Chương VI của Hiếp pháp nước CHXHCNVN:

1 – Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2 – Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.

3 – Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân.

4 – Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Như vậy, đặt trên nhiệm vụ xếp hàng thứ tư: “Thực hiện quyền giám sát tối cao…”, “quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại” được xem là nhiệm vụ quan trọng hơn của Quốc hội.

Đại hội ĐCSVN lần thứ XI sắp khai mạc rồi, từ nay đến đó không còn kỳ họp nào của Quốc hội nữa. Đảng đã kêu gọi toàn Đảng toàn dân hãy đóng góp ý kiến cho Cương lĩnh và các Văn kiện Đại hội. Đây là dịp hiếm có để Quốc hội có thời cơ thực hiện trọng trách, tham gia “quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại” của mình.

Tại sao không đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội?

Tại sao không cho Quốc hội bàn, ngay cả khi ở đây đang nẩy sinh vấn đề bất ổn rất lớn. Bản dự thảo Cương lĩnh và các văn kiện dự kiến trình bầy tại Đại hội ĐCSVN lần thứ XI không chỉ bị “các thế lực thù địch” mà ngay cả Hội thảo gồm toàn những giáo sư và những người đã từng giữ những chức vụ cao trong Đảng (nhà báo Bùi Tín gọi đây là “Túi khôn dân tộc” ) như giáo sư Trần Phương, nguyên Phó Thủ tướng; ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng; PGS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế; GS Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế thế giới; GS Đào Xuân Sâm, nguyên Trưởng bộ môn Quản lí kinh tế trường Nguyễn Ái Quốc; bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng … đánh giá rất xấu và yêu cầu phải viết lại.  

Sự xâm lăng của Trung Quốc đã là hiện thực, thể hiện qua tấm bản đồ hình lưỡi bò và tuyên bố Biển Đông nằm trong lợi ích cối lõi của họ. Sự kiện đó dẫn đến tình hình đột biến như luật sư Trần Lâm nhận định: “gần đây rất nhiều việc lớn về chính trị, về ngoại giao, có những việc vang động thế giới, xoay chuyển tình hình khu vực, đảo nghịch quan hệ giữa các nước ở Đông Nam Á…”, do vậy cụ đã viết tâm thư: “Tháng 12 tới Trung Quốc sẽ cử người tham gia tu chỉnh công ước ứng xử ở Biển Đông, hoạt động ngoại giao này vô cùng quan trọng, thiết nghĩ cần được Quốc hội xem xét kíp thời, có những ý kiến đề xuất, những đòi hỏi, với thái độ rõ ràng, thể hiện việc Quốc hội tham gia vào một việc lớn của đất nước. Như thế vai trò của Quốc hội mới toàn diện, nhằm đúng vào những điểm then chốt của đất nước”.

Dù nhẹ nhàng, dè dặt, mấy dòng trên phải được xem là lời phê phán và nhắc nhở đích đáng.

Tại sao không đưa vào chương trình nghị sự để Quốc hội bàn?

Tại sao không cho Quốc hội biết ngay cả khi chủ nhiệm Ủy ban An ninh và Quốc phòng Lê Quang Bình chính thức yêu cầu báo cáo tình hình Biển Đông trước Quốc hội?

Cách đây mấy năm, sau khi đọc bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trước Quân ủy Trung ương, trong tâm trạng rất bất bình, tôi đã viết bài “Bộ Quốc phòng rời bỏ nhiệm vụ chính của mình – Cảnh báo nguy cơ mất nước”. Trước tình hình này, bài tôi đang viết, đúng ra phải mang tiêu đề: “Quốc hội rời bỏ nhiệm vụ chính của mình – Cảnh báo nguy cơ mất nước”.

Thật vậy hãy đối chiếu với những hoạt động của Quốc hội ta khi còn trứng nước: “Chính phủ hiện thời mới thành lập được hơn một năm, hãy còn thanh niên. Quốc hội bầu ra được hơn 8 tháng lại còn thanh niên hơn nữa. Vậy mà Quốc hội đã đặt những câu hỏi thật già dặn, sắc mắc khó trả lời, đề cập tới tất cả những vấn đề có quan hệ đến vận mệnh nước nhà”. Đấy là lời phát biểu của Hồ chủ tịch trong buổi bế mạc hội nghị Quốc hội đầu tiên.

Ngày nay Quốc hội đã lớn mạnh hơn nhiều, với số đại biểu đông gấp bội, đa số có trình độ đại học cùng khá nhiều giáo sư, tiến sỹ. Tại sao Quốc hội né tránh “những vấn đề có quan hệ đến vận mệnh nước nhà” mà chỉ hùa nhau quẩn quanh với những vấn đề vụn vặt?

Tất nhiên, bauxite, Vinashin… đều là những vấn đề lớn và rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, so với hai chủ đề nêu trên, những vấn đề này chỉ đáng xem là vụn vặt.

Tệ hơn, chỉ bàn cái vụn vặt mà cũng không thấu tình, đạt lý.

Xem xét thành tích, khuyết điểm, yêu cầu cải tổ tổ chức, xử lý cán bộ của Vinashin là công việc của bộ chủ quản, của Chính phủ, không phải việc của Quốc hội. Nhiệm vụ của Quốc hội là xem xét chủ trương hình thành cùng chế độ vận hành Vinashin và các “Vinashin” sai đúng ở chỗ nào.  Có như vậy mới giải quyết được vấn đề có tính quốc gia của Vinashin. Nói cách khác, xử lý vấn đề của riêng Vinashin là công việc của bộ chủ quản, Quốc hội phải bàn bạc vấn đề thuộc hệ-thống-Vinashin.

Bàn đến vấn đề bauxite bây giờ mà chỉ nhắm đến chỗ bỏ phiếu đình chỉ khai thác hay không cũng không thật trúng.

Liên quan đến bauxite Tây Nguyên có hai vấn đề: chính trị và công nghệ-kinh tế.

Vấn đề chính trị quan trọng hơn. Đó là: tại sao đưa đông đảo người Trung Quốc vào Tây Nguyên? Ai chủ trương chuyện này? Tại sao Tổng Bí thư ra nước ngoài đề đàm phán, quyết sách vấn đề khai thác bauxite là vấn đề cụ thể của chính quyền?

Liên quan đến vấn đề công nghệ-kinh tế thì tất cả những ý kiến bảo vệ và phản bác đã nêu đều chưa đủ sức thuyết phục. Cần có một vài hội thảo khoa học nghiêm túc, tại đó có trình bầy các bản báo cáo của những người chủ trương, người lập dự án, người thiết kế thi công và các báo cáo phản biện. Muốn có báo cáo phản biện nghiêm túc phải có các nhà khoa học được nghiên cứu tài liệu cụ thể và đi khảo sát thực địa. Các đoàn khảo sát phản biện này có thể do Nhà nước tổ chức, có thể từ các tổ chức tư nhân. Vừa qua Nhà nước đã cho Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát. Yếu tố khách quan của đoàn này chắc có phần hạn chế. Cần có thêm vài đoàn độc lập có sự tham gia của các chuyên gia giỏi từ nước ngoài (Hungary, Australia…). Người viết bài này sắn sàng đăng ký tổ chức một đoàn khảo sát khoa học độc lập và nghiêm túc như thế mà không đòi hỏi kinh phí từ nhà nước.

Đặt vấn đề hủy bỏ hoàn toàn dự án khai thác bauxite là vạn bất đắc dĩ. Sau khi xem xét nghiêm túc, thấu đáo, nếu cần chỉ dừng lại ở việc khai thác hai khu mỏ thí điểm Tân Rai, Nhân Cơ với sự tư vấn của các chuyên gia Hungary, Australia… trong việc xây dựng tường bao bùn đỏ và các vấn đề công nghệ, kinh tế cơ bản khác.

Hủy bỏ hẳn dự án bauxite không những gây lãng phí mà còn làm xấu đi quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Tôi càng ngạc nhiên và phẫn nộ khi kỳ họp Quốc hội vừa qua kết thúc với hai bản nghị quyết mà trong đó Nghị quyết hàng đầu lại là về Dung Quất.  

Chủ trương đặt nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam ở Dung Quất là một chủ trương sai lầm rất tai hại. Chủ trương đưa ra từ 1996 để đề ra một dự án triển khai từ 1997 với kế hoạch nhà máy sẽ cho sản phẩm đầu tiên vào năm 2001. Không chỉ nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước (trong đó có người viết bài này) mà Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên Hợp Quốc… đều đã chỉ ra những bất hợp lý rõ rệt và đều khuyến cáo không nên chọn địa điểm này. Do vậy, các tập đoàn tư bản có kỹ thuật hiện đại và vốn lớn đều lảng tránh. Mời kèo mãi mới được một tập đoàn của Nga nhưng rồi họ cũng đành bỏ cuộc nửa chừng. Qua hết nhiệm kỳ của thủ tướng Phan Văn Khải vẫn không triển khai được. Sau 9 năm chậm trễ vì dự án phải thực hiện trong tình trạng chắp vá, “cố đấm ăn xôi”, khi chính thức bàn giao, nhà máy vẫn còn 7 tồn tại và 34 lỗi.

Nếu nhà máy lọc dầu đầu tiên đặt ở Bà Rịa, Vũng Tàu ( Dung Quất có thể là địa điểm đặt nhà máy lọc dầu số 2, số 3) thì ta đã có xăng dầu cách đây mười năm. Không kể việc bội chi hơn nửa tỷ USD của dự án, nếu kể cả khoản chênh giữa bán dầu thô rẻ, mua các sản phẩm dầu mỏ đắt trong suốt mười năm qua thì khoản lãng phí gây ra do dự án Dung Quất lớn hơn rất nhiều lần Vinashin. Chưa kể điều trớ trêu này: nhà máy lọc dầu đầu tiên được thiết kế để xử lý dầu ngọt (ít sunphua), mười năm qua dầu ngọt khai thác được đã bán hết. Bây giờ muốn nuôi sống Dung Quất người ta phải nhập dầu từ nước ngoài!

Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn dám nêu nghị quyết: “Đến thời điểm này, có cơ sở để khẳng định nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là đúng đắn, đem lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng”.

Tội này là tội của độc tài, độc đoán, không chịu tiếp thu điều hay lẽ phải, tội của chủ trương đường lối chứ đâu phải tội của những người thực hiện.

Điều đáng đặt câu hỏi nữa là tại sao Quốc hội không đưa vào chương trình nghị sự những việc chính yếu mà lại cố ý ngoắc thêm Dung Quất vào những Vinashin, bauxite… vốn đã ngổn ngang.

Phải chăng người ta muốn chứng minh Chính phủ này đang hết sức bê bối, bất lực? (Và thế là, để triệt hạ uy tín của nhau, người ta đã triệt hạ nốt lòng tin của dân vào Đảng vốn đã xuống rất thấp). 

Phải chăng người ta muốn dọn đường cho ai đó thênh thang đoạt lấy cái ghế Tổng Bí thư?

Đây là thủ đoạn gì?  Chủ trương của ai? Phải chăng có sự chỉ đạo từ nước ngoài?

Có người cho rằng không chỉ có “Vũ Ngọc Nhạ” trong đầu não Đảng, Quốc hội mà nhan nhản đó đây những tình báo nước ngoài nằm tại các phường, xã của ta. (Chẳng thế mà hacker Tần Thủy Hoàng đâu từ Trung Quốc cũng tích cực tham gia đánh phá các trang web dân chủ tiếng Việt).

Xin hãy tỉnh táo. Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay là ngăn chặn nguy cơ chui vào rọ ngoại bang đã, để rồi mới còn có thể tiếp tục bàn luận với nhau về những con đường tối ưu tiến tới dân chủ hóa đất nước.

Hà Nội 1 tháng 12 năm 2010

Nguyễn Thanh Giang

Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: ( 04 ) 35 534 370

© Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Thủ đoạn đánh lạc hướng?”

 1. DO NGHE says:

  Có HƯỚNG đâu mà đánh LẠC
  Chỉ co TIỀN tôi BÁC cùng CHIA
  Bác ĐỪNG DẠI tôi ĐỪNG ĐIÊN
  Tôi GẬT quốc hội BÁC lên GHẾ NGỒI
  Ngồi LÊN GHỀ tôi GẬT ƠN BÁC
  Khoá này LÊN khoá KHÁC CŨNG LÊN
  QUYỀN và TIỂN có TRIỀN MIÊM
  Tôi ƯU TIEN bác cũng ƯU TIÊN làm GIÀU
  HƯỚNG khó ĐỊNH sang TÀU hay MĨ
  Sang TÀU chúng tru di TAM TỘC
  Qua MĨ mong con HỌC THÀNH TÀI
  Tiếc rằng chúng BIẾT ĂN XÀI
  Ngã TƯ LẠC HƯỚNG quan “NGÀI” VỀ ĐÂU

 2. SƠN HÀ NGUY BIẾN says:

  Tất cả chỉ là những màn đấu võ đài mà mọi người may mắn được xem mà thôi.Ông TRẦN LÂM suốt đời vẫn chỉ là kẻ khờ khạo vì hình như trong ông vẫn còn một niềm tin MÙ QUÁNG vào một cái gì đó mà ông không đoạn tuyệt được.PHẢI RŨ BỎ TẤT CẢ NHỮNG THỨ LÝ TƯỞNG TÀO LAO MÀ ÔNG ĐÃ DÍNH VÀO NGƯỜI THÌ MỚI NHẬN ĐỊNH SÁNG SUỐT ĐƯỢC.Hãy cùng nhau gióng lên tiếng trống trên mọi diễn đàn,với tất cả những người thân quen:CẤP BÁO!CẤP BÁO!HIỂM HỌA BẮC TRIỀU!TỔ QUỐC LÂM NGUY!!!

 3. Phùng Mai says:

  (trích) Tệ hơn, chỉ bàn cái vụn vặt mà cũng không thấu tình, đạt lý.
  Xem xét thành tích, khuyết điểm, yêu cầu cải tổ tổ chức, xử lý cán bộ của Vinashin là công việc của bộ chủ quản, của Chính phủ, không phải việc của Quốc hội. Nhiệm vụ của Quốc hội là xem xét chủ trương hình thành cùng chế độ vận hành Vinashin và các “ Vinashin ” sai đúng ở chỗ nào. Có như vậy mới giải quyết được vấn đề có tính quốc gia của Vinashin. Nói cách khác, xử lý vấn đề của riêng Vinashin là công việc của bộ chủ quản, Quốc hội phải bàn bạc vấn đề thuộc hệ- thống- Vinashin.

  Liên quan đến bauxite Tây Nguyên có hai vấn đề: chính trị và công nghệ-kinh tế.
  Vấn đề chính trị quan trọng hơn. Đó là: tại sao đưa đông đảo người Trung Quốc vào Tây Nguyên? Ai chủ trương chuyện này ? Tại sao Tổng Bí thư ra nước ngoài đề đàm phán, quyết sách vấn đề khai thác bauxite là vấn đề cụ thể của chính quyền ? (Hết trích)

  Đoạn trích trên đây là lời đề nghị rất chí lý, cho dù rất bình thường trong quốc hội ở các nước dân chủ, nhưng ở VN những người trong quốc hội cần phải đủ dũng khí nói ra, và ít nhất cũng phải có vài chục người như ông Nguyễn Minh Thuyết thì mới có trọng lượng, trái lại thì chính phủ VN có hiểu nổi những lời đề nghi này không lại là chuyện khác, cá nhân tôi hơi bi quan!

 4. Ly lysucun says:

  “Thì ra, qua mấy màn văn nghệ, người ta cũng đã mua vui được… không ít người! “. Rõ ràng là như vậy! Những tiếng nói lẻ tẻ của một vài ông nghị sau cùng cũng rơi vào khoảng không giống như người ta đấm vào không khí . Có lẽ phải cần đến những tác động mạnh mẽ và trực tiếp hơn.

 5. 1 người Việt says:

  Bô xít đúng là yếu huyệt cốt tử, nhưng lúc địch thủ dở võ cùn thì tác dụng không cao.
  Tấn công vào nơi địch thủ hoàn toàn yếu thế, làm hoảng loạn lộ rõ chân tướng cũng rất hay. ông Thuyết rất tuyệt vời.
  Hơn nữa vấn đề tiền bạc sát sườn bao giờ cũng thu hút rất đông đảo cử tri bình dân, hơn là những đại sự khác, nên chuyển biến ở Quốc hội cũng sẽ nâng cao ý thức công dân cho bộ phận chiếm đa số này.

 6. gia tao says:

  đảng đã sai lầm đảng không sửa lại còn âm mưu rước voi về dày mả tổ.hồn thiêng dân tộc ơi hảy nhanh chóng linh thiêng về cúi giúp dân tộc

 7. Trung hoàng says:

  “Từ Nam ra Bắc xa ngàn,
  Nhưng lòng phải một mới toàn mưu hay.”

  Dáng điệu khấp khởi và lật đật cuả Luật Sư Trần Lâm, đã nói lên lòng tha thiết mong mỏi dân chủ thực sự cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Như một người sắp chết đuối vớ phải được cái phao, cho dù đó chỉ là cái xác chết thúi rữa, thì cũng vẫn còn hơn là không có gì.

  Có thể đúng một phần nào về sự nhận định cuả ông Nguyễn Thanh Giang, cuộc chất vấn bộ máy chính quyền trước Quốc Hội vưà qua, chỉ là một thủ đoạn đánh lạc hướng người dân Việt trong ngoài. Ông Nguyễn Thanh Giang ví von nó như một màn trình diễn văn nghệ để mua vui thiên hạ, thì quả thật mà nói, cho dù có hơi miễn cưởng quá, nhưng thực chất là nó gần đúng như vậy.

  Trong việc Bô-Xít Tây Nguyên và vụ Vinashin, cả hai cùng đưa lên một lúc, nhưng bản chất có rất nhiều điểm khác biệt. Ðiểm khác biệt chính yếu là tranh chấp giưả hai thế lực trong nội bộ ÐCSVN. Xét cho cùng thì chắc hẵn phải có bàn tay từ bên ngoài tác động vào.

  BÔ-XÍT TÂY NGUYÊN

  Bô-Xít Tây Nguyên về lâu về dài sẽ là mối nguy cơ thực sự trước mắt về nan ninh quốc phòng Việt Nam, toán KỲ BINH mai phục sẵn chờ cơ hội thuận tiện để hành động, nhất là tại nơi huyết lộ yết hầu “mái nhà Ðông Dương”, khu tam biên giao điểm Việt-Miên-Lào. Khống chế được nó, xem như khống chế hoàn toàn khu vực Ðông Dương. Trong khi mặt biển thì Hoàng Sa vưà là cứ điểm tháp canh ngỏ ra vào, vưà là điểm tập trung tấn công mặt biển xuyên suốt từ Nam chí Bắc Việt Nam. Thế bao vây khép kín Việt Nam đã được hình thành, mối nguy cơ đồng hoá kiểu mới đã được thực hiện từng bước từng bước một từ lâu. Các khu rừng biên cảnh đã không cánh mà bay, thì cơ nguy vong chỉ là thời gian mà thôi.

  Bàn Tay Ðen cuả Trung Quốc đã hoàn toàn khống chế bộ đầu não ÐCSVN, cho dù có thay đổi TBT mới, thì hiện nay Trung Quốc cũng đã chuẩn bị thành công dọn đường cho người cuả họ lên vị thế đó. Chỉ cần nắm đầu một TBT cuả ÐCSVN, Trung Quốc không tốn một viên đạn cũng khống chế được hoàn toàn Việt Nam. Trong vấn đề Bô-Xít Tây Nguyên là một minh chứng xác thực nhất cho điều đó.

  Xin trích lời Bùi Tín:
  “Tuy nhiên các cuộc thảo luận giữa Quốc hội có mạnh dạn, có phần khác trước, nhưng vẫn chưa nói lên được một số điều đáng nói: đó là trách nhiệm trước hết của Bộ chính trị và đặc biệt của tổng bí thư Đảng cộng sản, người đã dám ký tên trong Tuyên bố chung, cam kết với Trung Quốc thỏa thuận khai thác bauxite khi chính phủ và Quốc hội chưa hề bàn và quyết định về vấn đề hệ trọng này.”

  Một sự thoả thuận tối mật riêng rẽ, cam kết khai thác bauxite ở Tây Nguyên Việt Nam, giưả hai lảnh đạo đứng đầu đảng Cộng Sản Trung Quốc với đảng Cộng Sản Việt Nam. Hay nói rõ hơn là giưả Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh và Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Ðào. Sự thoả thuận mà chắc chắn là Trung Quốc luôn ở thế chèn ép bắt buộc, phiá đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ phải luôn biết ngoan ngoản nghe theo. Cho dù người đứng đầu chính quyền không muốn thực hiện, cũng phải chấp hành mà không thể cưỡng lại được, bởi vì đó là do người đứng đầu Ðảng đã ký kết với Trung Quốc. Sự ký kết thoả thuận trong bóng tối, khó có thể hiểu hết giửa hai người đứng đầu hai đảng Cộng Sản nầy.

  Phải hiểu, việc Bô-Xít Tây Nguyên là do chính người đứng đầu lảnh đạo cuả Ðảng Cộng Sản Việt Nam, mà không phải do chính người đứng đầu chính quyền, cho dù người đứng đầu nhà nước không muốn thực hiện, cũng phải chấp hành vì đảng đã quyết định. Thực ra, chỉ Nông Ðức Mạnh quyết định mà không cần có ý kiến cuả bất kỳ một ai; kể cả Bộ Chính Trị, Quốc Hội hay người đứng đầu nhà nước chính quyền Việt Nam. Ðó mới chính là cốt lõi vấn đề, tại vì sao ai cũng biết việc Bô-Xít đúng ra là phải dừng ngay lại, nhưng nó vẫn được tiếp tục với bao nhiêu là chống đối trong và ngoài nước. Với Trung Quốc, họ biết rất rõ điều đó trong việc điều hành nội bộ cuả thể chế độc đảng toàn trị, nên chỉ cần nắm cái đầu cuả nó là mọi việc đều xong cả thôi.

  Trung Quốc chỉ cần nắm lấy một người đứng đầu cuả đảng, cả dân tộc Việt Nam cũng phải theo ý muốn cuả họ, thông qua người lảnh đạo tối cao đảng Cộng Sản Việt Nam. Hãy nhìn lại cuộc cải cách ruộng đất, đến nhân văn giai phẩm, và đau lòng nhất là thúc đẩy cuộc chiến tương tàn tương sát Bắc Nam. Trung Quốc chỉ một đường lối duy nhất là thúc đẩy sự tự huỷ dân tộc Việt Nam, phân hoá chia rẽ mãi mãi dân tộc nầy với mọi thủ đoạn. Nó còn nguy hiểm gấp vạn lần, phải xua một đội quân hùng hậu để đánh phá, lấn chiếm cướp đoạt.

  Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, nên các lảnh chuá từng vùng mặc tình bán mua, tự tung tự tác hành xử, như dân Việt đã thấy cảnh rừng biên cảnh không cánh mà bay về tay “kẻ lạ“. Ðể rồi về lâu về dài, từ việc phá rừng huỷ hoại môi trường sinh thái, cảnh lũ lụt lại cứ tiếp diễn liên tục, vì môi trường giử lại nước đã bị phá huỷ có sự tính toán rất tinh vi cuả “kẻ lạ“ nầy. Các lảnh chuá từng vùng một lòng bảo vệ và luôn luôn trung thành một lòng với đảng, nên đảng chính là kẻ phải nuôi dưỡng tham nhũng là các lảnh chuá. Vòng tròn quái ác đó đã bó trói tay chân toàn dân Việt, tầng lớp trí thức sĩ phu thì luôn bị bịt miệng bẻ bút, trước sự lấn chiếm toàn diện trên mọi lỉnh vực cuả Trung Quốc.

  Bước chuyển hoá dân chủ cho Việt Nam, chính quốc hội phải bước đi những bước tiên phong, bởi vì quốc hội là cơ quan thực sự đại diện cho toàn dân, thay mặt cho mọi tầng lớp dân chúng, nhất là cơ quan lập pháp cao nhất trong chính quyền. Thay đổi hay không thay đổi cơ chế chính quyền, mọi quyết định phải do quốc hội đề xướng và soạn thảo để thực hiện. Sự hiện hữu các Xã Hội Dân Sự có thể gọi là tự phát trong quốc hội, đó chính là thể hiện được tính dân chủ luôn được mở rộng trên khắp các lỉnh vực. Bước những bước ngoặc lịch sử, nếu có, cũng do chính quốc hội làm khởi điểm, bởi vì đó mới chính là một cuộc CÁCH MẠNG MÀU XANH.

  Gọi đó là cuộc Cách Mạng Màu Xanh vì tính ôn hoà cuả nó, sự ổn định xã hội bên trong Việt Nam trong giai đoạn nầy phải là việc hệ trọng. Mọi sự biến động nếu có xảy ra, Trung Quốc sẽ nhân cơ hội đó mà lấn chiếm biển đảo cuả Việt Nam thêm nữa, nhất là những đảo có vị trí chiến lược hàng đầu giưả hai nước. Ðiều đó chắc chắn sẽ phải xãy ra, khi mà sự hung hãn trông thấy cuả Trung Quốc ngày một mạnh mẻ. Những cuộc tập trận bằng đạn thật, liên tục không ngừng trên Biển Ðông Việt Nam cuả kẻ bành trướng, toàn dân Việt trong ngoài phải hiểu được điều họ mong muốn, để liệu lo mọi việc đối phó cho kỹ lưởng và rất cẩn trọng cảnh giác cao độ.

  Xã Hội Dân Sự tự phát là giao điểm giưả thể chế độc tài đảng trị với thể chế dân chủ pháp trị, nó cũng là những bước khởi đầu cuả lộ trình dân chủ hoá đất nước và dân tộc Việt Nam. Cho là đảng trị mà không nói pháp trị, vì quyền cuả đảng luôn đứng trên quyền pháp trị, như mọi người đã thấy và hiểu từ trước đến nay. Ðảng Cộng Sản Việt Nam dù có luật pháp do hiến pháp qui định, nhưng luôn lấy điều lệ đảng làm đảng luật, tức nhiên nó luôn vượt lên trên các luật pháp hiện hành trong nhiều trường hợp. Mà điển hình là sự ký kết thoả thuận ngầm giưả hai Tổng Bí Thư Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng dưới thể chế dân chủ pháp trị, luật cuả các đảng phái nếu có, chỉ áp dụng cho riêng đảng đó và nhất là phải nằm trong khuôn khổ chung một luật pháp duy nhất cuả một nhà nước dân chủ.

  VẤN ÐỀ VINASHIN

  Vấn đề thứ hai là Vinashin, được thổi phòng mạnh mẻ trong suốt thời gian qua, song song với vấn đề Bô-Xít Tây Nguyên. Nó vừa mang tính chất chia lưả cho lảnh đạo Việt Nam, nhưng cũng vưà biểu hiện rõ nét giưả thành phần thân Trung Quốc và thành phần chống Trung Quốc, hai thành phần phải có trong tầng giới lảnh đạo chính quyền hiện nay ở Việt Nam. Tham nhũng trong vụ Vinashin rất nghiêm trọng và ai ai cũng có thể thấy được, mức độ tham nhũng có gây tai hại cho đất nước và dân tộc phần nào đó trong giai đoạn nầy. Nhưng nó vẫn không nguy hiểm bằng TOÁN KỲ BINH đang hiện diện mai phục tại khu Tam Biên Việt Nam, chốt giao lưu yết hầu tối hệ trọng cuả ba nước Ðông Dương là Việt-Miên-Lào.

  Xét kỷ về việc tham nhũng trong vụ Vinashin, đó chỉ là cơn bịnh khi gió giao muà sắp thổi đến Việt Nam không hơn không kém, mà bất kỳ một môi trường quá ư là ô nhiểm trầm kha nào, cũng làm cho con người trong môi trường đó khó mà tránh khỏi lây cái bịnh quái ác đó. Còn con người là còn tham nhũng, vấn đề chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Biện pháp ngăn ngưà hữu hiệu hay không hữu hiệu, một phần chịu tác động cuả chính người cầm quyền, có thực tâm muốn làm hay không dám làm. Cho dù là ở thể chế nào, tham nhũng là con bịnh thông thường cuả con người, mỗi khi tiết trời chớm thay đổi, cơ thể chưa kịp thích ứng với tiết trời, nên thường sanh bịnh cũng là chuyện “thường ngày ở huyện” đó thôi.

  Người ta muốn tự cường tự lực để dân tộc và đất nước có được quyền tự chủ, mà lại muốn nhận chìm luôn chiếc tàu Vinashin cuả Việt Nam. Những thành phần thực sự có dính liú tham nhũng trong vụ án nầy ắt hẳn chắc chắn phải được trừng trị đích đáng, nhưng người đề xướng ra nó trong giai đoạn đầu, cũng có thể hiểu việc tham nhũng phải có đó hơn ai hết, bởi vì nó cũng sẽ chỉ là MỘT CON TÀU MA không hơn không kém trong giai đoạn khởi điểm nầy. Việt Nam cần hiện đại hoá hải quân, khí cụ khí tài đang trong tình trạng thô sơ, thua kém hoàn toàn với những đối trọng chung quanh.

  Hơn nưã, bao nhiêu con mắt lang sói đang trông vào từng giây từng phút không rời, theo sát mọi động thái cuả Việt Nam, nhất là những đối trọng sẽ có những tranh chấp với Việt Nam, về biển đảo trong một ngày không xa lắm. Toàn bộ từ Bắc chí Nam, Việt Nam vơí một bờ biển chạy dài xuyên suốt, an ninh toàn vẹn lảnh thổ trong tương lai, sẽ phải có một lực lượng hải quân cần thiết như thế nào đó, để đủ tầm vóc cũng như một tiềm năng tiềm lực khả dỉ có thể bảo vệ nó được. Nếu không có Vinashin, chẳng lẻ Việt Nam phải luôn trông cậy vào một thế lực bên ngoài nào, hay phải tưạ vào một nước đồng chí anh em nào đó để mong tồn tại. Chính vì nhiều lý do đó, Vinashin phải được phục hồi trong giai đoạn nầy, mặc dù có sự tham nhũng tồi tệ, nhưng không vì thế mà phải vứt bỏ nó.

  Việc mua sắm cấp thiết lượng tàu ngầm máy bay không phải là một con số nhỏ trong ngân sách, nên con tàu Vianashin hiện nay chỉ là CON TÀU MA qua hình thức cuả nó. Nhưng với tương lai, nó phải là một con tàu thực sự đúng nghiã cuả nó, một con tàu đích thực mang tên Việt Nam. Mà trên đó, những anh linh Yết Kiêu Dã Tượng sẽ sống dậy, bảo vệ giử lại vùng trời biển cho dân tộc và đất nước, quyền tự chủ tự lực tự cường sẽ phải được thực hiện với thời gian. Chẳng lẻ những mong muốn đúng đắn như thế, lại phải bị bài xích loại bỏ theo đúng ý mong muốn cuả kẻ bá quyền bành trướng phương Bắc. Kẻ mà không bao giờ muốn thấy sự tự chủ tự cường tự lực cuả Việt Nam, mà luôn chỉ muốn dân Việt phải chiụ tùng phục lệ thuộc họ ngàn đời, như từ xa xưa đến nay cuả họ từng muốn thực hiện sao cho bằng được.

  Việc hải cảng Cam Ranh đã được Việt Nam công bố là sẽ hình thành, như một nơi cung cấp dịch vụ tổng hợp cho mọi lực lưọng quốc tế, đặt căn bản theo chế độ thị trường kinh tế tự do. Cảng cung cấp dịch vụ tổng hợp cho tàu biển dân sự và cả quân sự, không có sự phân biệt đối tác nào với tính mở rộng tiếp đón. Ðó là một quyết định khôn ngoan và đúng đắn trong giai đoạn nầy, khi mà Việt Nam đang tiến bước trên con đường ngoại giao đa cực. Khu cung cấp dịch vụ và khu hoạt động riêng cuả Việt Nam, chắc chắn là sẽ phải có sự cách ly rõ ràng theo một trình tự, mà do chính Việt Nam phát hoạ thực hiện, an ninh quốc phòng do đó phần nào cũng được bảo đảm.

  Thế nên, việc Bô-Xít Tây Nguyên chỉ đem lại điều tai hại to lớn đến với đất nước và dân tộc, trong khi Vinashin thì Việt Nam không thể thiếu được trong giai đoạn sắp tới. Dân tộc và đất nước ngay bây giờ, chưa cần thiết phải khai thác Bô-Xít Tây Nguyên, mà cần phải tập trung đẩy mạnh việc HIỆN ÐẠI HOÁ HẢI QUÂN là việc phải làm trước mắt. Qua sự Bô-Xít Tây Nguyên và Vinashin, sự tranh chấp quyền lực nội bộ cuả Ðảng Cộng Sản đã rõ nét, thân Trung Quốc và không thân Trung Quốc dần dần lộ rõ.

  Người Việt yêu nước trong ngoài phải suy nghiệm chính chắn kỹ lưởng, vứt bỏ những gì cần phải vứt bỏ, giử lại những gì cần phải giử lại. Trong giai đoạn giao thời nầy, thực sự mà nói vàng thau luôn luôn lẫn lộn. Cẩn ngôn tiết hạnh là điều tốt nhứt cho dân tộc và đất nước trong giai đoạn nầy, một giai đoạn lột xác để chuyển hoá một bước ngoặc lịch sử, hình thành một thể chế mới triệt đáo tuyệt hảo.

  Trong giai đoạn tiến tới kỳ Ðại Hội bầu lại TBT, Bàn Tay Ðen Trung Quốc đã tích cực hoạt động rộng khắp từ trong nước đến ngoài nước, dọn đường sẵn sàng cho người Tay Trong cuả họ lên vị trí TBT. Triệt hạ tận cùng thành phần cấp tiến cản trở nhiều đến sách lược đồng hoá cuả họ. Từ tình báo nội lực đến tình báo”ngoại vi”, tập trung mũi vùi vào thành phần đi ngược lại đường lối cuả họ. Nó vưà làm chậm bước trên lộ trình dân chủ cuả đất nước và dân tộc Việt Nam, vưà hổ trợ đắc lực cho sách lược đồng hoá kiểu thời đại mới ngày nay.

  Trung Quốc hẳn nhiên đã thành công một phần nào trong phương cách dọn đường đó, vấn đề còn lại là lòng yêu nước thương nòi thực sự cuả chính các thành phần dân tộc trong cộng đồng Người Việt trong ngoài, nhất là các thành viên cuả ÐCSVN đương quyền hiện nay. Quốc Hội dù muốn dù không là số đông, cha có lú thì chú phải khôn, nhất là cơ quan có quyền thay đổi cơ chế đất nước. Một bước thay đổi, để thoát ra “Cái Vòng Kim Cô Cương Toả“ đó. Cố thoát ra khỏi cái bóng vĩ đại cuả Trung Quốc.

  Nêu cao tính tự chủ tự lực tự cường, đâu lưng sát cánh nhau thực sự để cùng thoát khỏi cái hiểm hoạ to lớn đang đè nặng trên đất nước và dân tộc. Thúc đẩy mạnh mẻ Xã Hội Dân Sự tự phát được lan rộng khắp các giới tầng, là tạo thế mạnh cho bước đường dân chủ hoá đất nước rộng khắp, thu ngắn khoảng cách đến mục tiêu dân chủ thực sự cho dân tộc với tên nước là VIỆT NAM.

  Xin gởi đến toàn dân Việt:

  “VIỆT NAM là giống Hồng Bàng,
  Muôn đời xa lánh tai nàn diệt vong.”

  Xin trân trọng.

 8. Minh Đức says:

  Trích: Có người cho rằng không chỉ có “Vũ Ngọc Nhạ” trong đầu não Đảng, Quốc hội mà nhan nhản đó đây những tình báo nước ngoài nằm tại các phường, xã của ta. (Chẳng thế mà hacker Tần Thủy Hoàng đâu từ Trung Quốc cũng tích cực tham gia đánh phá các trang web dân chủ tiếng Việt).

  Trong các bài tiết lộ bởi Wikileaks có tài liệu nói rằng tình báo Cuba xâm nhập và hoạt động lan tràn tại Venezuela. Hugo Chavez cần dựa vào Cuba để tồn tại. Tình báo Cuba huấn luyện nghiệp vụ cho tình báo Venezuela nghĩa là có lợi cho việc bảo vệ địa vị của Hugo Chavez, đổi lại Hugo Chavez để cho tình báo Cuba tung hoành trong nước mình.

 9. Trần Như Nhộng says:

  Một cảnh giác Chiến Lược cao độ. Những ai còn lo toan tói vận mệnh đất nước này có lăng nghe những ý kiến trên cuả TG Nguyễn Thanh Giang? Thoìi gian không còn bao lâu nữa.
  Trước khi quá muộn!

 10. Hà Sơn Bình says:

  Rất đáng để suy ngẫm!
  Bộ chính trị đã bán đứng Việt nam cho Trung quốc.
  Nắm được Việt nam là nắm được biển đông!
  Đạt được lợi ích to lớn nhiều mặt.
  Chúng ta đã giơ lưng cho Trung quốc đánh đủ hướng rồi.
  Tội nghiệp những người đã hy sinh vì dân tộc .

Phản hồi