WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Khai bút sáng mùng một Tết Nhâm Thìn

RỒNG GIUN

Giun đất quằn vai gánh núi sông
Xuân về, thằng chợt hóa nên ông
Nhâm Thìn giun chén nền kinh tế
Giun đất phình to chợt hóa rồng

HỎI CHUỘT

Rồng tiễn mèo đi rồi
Chuột tràn ra reo cười:
Đục khoét non sông hả?
- Ta thua xa các người!
HOA CHO MINH HẰNG

Hoa đào đỏ sắc phù sa
Máu sông Hồng gửi quê nhà vào đây
Trăng còn trong ngục đọa đầy
Mà hoa vẫn nở hồn cây vô tình?

ÁO DÀI TRỐN RÉT

Sông Hồng cắt mình ra tặng ai?
Từng vạt bay bay nét áo dài
Áo dài trốn tết Hồ Gươm rét
Mưa bụi đi tìm thương mắt nai…
NGHỀ VUỐT RÂU HÙM

Ăn như rồng nói cũng như rồng
Rồng rắn đi đâu em biết không?
Đi vuốt râu cho hùm kiếm chác
Mê vuốt râu hùm quên núi sông?

Trần Mạnh Hảo

 

3 Phản hồi cho “Khai bút sáng mùng một Tết Nhâm Thìn”

 1. BốcPhét says:

  Rồng thì phải ”lộn”, mới là hay?!,
  Rồng chưa từng ”lộn”, chưa biết say!
  Chúngsanh hết thảy vô-tích-sự…
  Thần thần, thánh thánh, chỉ đặt bày!!!

  Kwáchnhiên vô thánh!
  Biết chưa bay???

 2. Lê Dân Việt says:

  Giun và Rồng

  Con giun xéo lắm cũng oằn,
  Rắn rồng ngông ngược cũng đành uốn thân,
  Nhâm thìn súng sẽ nổ đùng,
  Diệt quân bán nước tưng bừng giang san.

  Hỏi Chuột

  Mèo đi, Rồng tới xươi lũ chuột
  Một lũ tham tàn hại nhân dân
  Như một ‘bầy sâu” xé quốc thổ
  Chuột bọ tiêu tan, nước hồi sinh.

  Hoa cho Minh Hằng

  Hoa nào khai sáng u MINH
  Để soi gương sáng chị HẰNG,
  Trong tù khí tiết liệt ANH
  Hoa thơm dậy tiếng anh HÙNG.

  Áo dài trốn rét

  Hồng hà giá rét đau lòng ai?
  Ngục tối đơn côi bóng áo dài.
  Áo dài tranh đấu Hồ gươm nhớ
  Gió bụi nào che khuất thái lai.

  Nghề vuốt râu Hùm

  Làm thì như mèo, ăn tựa Rồng,
  Rắn rồng một lũ quỷ tang bồng
  Phủ phục hơi Hùm cùng chia chác,
  Chức tước quyền hành phá non nông.

 3. NGÀN KHƠI says:

  HỌA LẠI THƠ CỦA ÔNG TRẦN MẠNH HẢO

  GIUN VÀ RỒNG

  Con giun ngắn ngủn chú rồng dài
  Giun lại đeo đòi gánh núi sông
  Xéo lắm đất trời đâu cũng quặn
  Rồng dài mới phận cứu non sông

  HỎI CHUỘT

  Méo rước rồng về rồi hả chuột
  Cớ sao còn đục mãi non sông
  Thử xem cơ vận mà không tới
  Chuột bọ loài ngươi há ngập đồng

  HOA CHO MINH HẰNG

  Hoa nào sánh với chị Hằng
  Hoa nào cứng cõi cho bằng chí kia
  Hoa dầu có đỏ như đào
  Có hương thơm ngát sánh sao chị Hằng

  ÁO DÀI TRÓC RÉT

  Năm nay khí lạnh về nhiều
  Áo dài đâu tránh gió hiu hiu tràn
  Môi son má phấn rộn ràng
  Nữ nhi khắc khoải bộn bàng Hoàng Sa

  CHUYỆN VUỐT RÂU HÙM

  Hùm nào lại muốn không râu
  Râu dài không vuốt để lâu uổng nào
  Chuyện đời nhiều kẻ tào lao
  Râu hùm vuốt nịnh sánh nào râu ngô

  ĐẠI NGÀN
  (23/01/12)

Phản hồi