WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tổng kết năm cũ 2013

2013-a

Xuân về tổng kết tí ti
Năm qua xem có những gì khó quên
Gần đây là chú SEA Games
Theo bảng tổng sắp đứng trên nước… Lào
Tuy rằng thành tích khá cao
Nhưng so với Thái khác nào “cú – công”
Lại thêm cú ngã chổng mông
Của anh bóng đá nhục không muốn bàn!

Tiếp theo tham nhũng bầy đàn
Được đem ra xử, luận bàn rất xôm
Hàng Hải rồi đến Mỳ Tôm
Vi-na-lai đến Vi-phông đống tiền

Y tế thì cứ liên miên
Trẻ em chết bởi vắc-xin xứ Hàn,
Sản phụ chết ở trên bàn
Người dân uất ức nước tràn miệng ly,
Quan tài sản phụ – thai nhi
Khiêng đi để bắt ngành Y bồi thường,
Đau lòng thẩm mỹ Cát Tường
Phi tang bằng chứng tử thương một người,
Hoài Đức thì suýt phì cười
Nhân bản kết quả ngàn người y chang…

Lương sếp Thoát Nước rõ sang
Cỡ 2 tỉ sáu “làng nhàng” thôi nha
Chiếu Sáng kém tí gọi là
2 phẩy hai tỉ đại gia không nào?
Làm ăn thì rất tào lao
Thế mà lương ngỡ xứ nào bên Tây!

Hàng Không rơi lốp máy bay
Hạ cánh bằng bụng cũng may sống còn,
Voi chui một lỗ con con
Trăm bánh thuốc phiện đi ngon sang Đài.

Ngoại cảm “cậu” Thủy rõ tài
Tìm ra trăm mộ rất hài… “mới nguyên”
Cậu cùng với Mẫn Thị Duyên
“Sản xuất” mộ giả lừa tiền, bất lương
Cậu còn “sáng tạo bất thường”
Đem cốt động vật giả xương của người

Tù oan đến chục năm trời
Ông Nguyễn Thanh Chấn là người Bắc Giang.
Chặt tay, cướp xế dã man
Vừa tuyên xử tử vẫn bàn cãi nhau,
Mũ bảo hiểm rởm đội đầu
Xe không chính chủ đua nhau phạt tiền.

Năm qua cũng cháy thường xuyên
Hải Dương vừa mới “nướng” nguyên một tòa
Phú Thọ cháy nổ pháo hoa
Bắc Ninh “khét lẹt” Diana tháng 10.

Thiên tai thì cũng thôi rồi
Triều cường, bão lớn, lũ trôi mất nhà
May mà Hải Yến (Hai Yan) nó tha
Không thì tan nát như là xứ Phi (Philippines)

Vài điều nữa cố quên đi
Đó là bảo mẫu họ “đì” trẻ con
Dúi đầu, tát mặt, đánh đòn
Hành hạ đến chết trẻ con, hãi hùng
Hiệp Bình Chánh với Linh Trung
Hai nơi ám ảnh thấy rùng mình ghê

Nhớ thêm cái vụ hôi bia
Đổ xe dân cướp “ti-dê” về nhà
Vụ này ở đất Biên Hòa
Nhưng được Quốc Tế rất là quan tâm
Báo Nga họ viết rất “châm”
Rằng đây “lễ hội” “cầm nhầm của rơi”
Báo Nhật cũng nói tơi bời
Nghe mà xấu hổ thấu trời dân ta
Từ nay chắc ngượng đến già
Bia mà đổ tiếp liệu mà tránh đi

Nếu còn kể thiếu điều gì
Xin mời độc giả giúp ghi thêm vào
Mong cho năm mới ngọt ngào
An lành hạnh phúc phong bao đầy nhà
Chứ đừng giống cái năm qua
Xảy ra bao chuyện rất là đáng quên!

 Cử Tạ (Nguồn Facebook)

Phản hồi