WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Văn tế tử sĩ Hoàng Sa

tusiHS

Dựng nước cõi Trời Nam, oai hùng dòng giống Việt

Trấn giữ bờ Đông Hải, vinh quang đất nước ta.

 

Trai gái trải nhiều đời chung sức bảo vệ giang sơn, đã anh dũng đối đầu cơn quốc nạn,

Trẻ già từng lắm phen sát vai giữ gìn đất nước cùng kiên trì chống đỡ cuộc phong ba.

 

Đem quyết tâm mà ngăn cường tặc

Lấy chính nghĩă để chống gian tà

 

Từ ngày dựng nước Văn Lang, trải qua trăm trận cứu nước hào hùng, vùng Đông Á an cư một giống dòng dũng cảm,

Quật khởi giống dòng Âu Lạc, đẩy lui nhiều đợt xâm lăng tàn khốc, đất Nam Việt sáng soi trang lịch sử chói lòa.

 

Nhưng thương ôi! Ngày 19 tháng 1 năm 1974:

 

Lũ giặc Tấu hung hăng xâm lấn, lãnh hải Việt bàng hoàng cơn khói lửa,

Quân đội ta anh dũng phản công, khung trời Đông u ám cảnh can qua.

 

Khi tổ quốc lâm nguy, binh đội mạnh bước tiến xung trận giữ gìn bờ cõi

Lúc kẻ thù đe dọa, Hải Quân vững tay lái tiên phong bảo vệ sơn hà.

 

Gục ngã trên lớp sóng biển điên cuồng, dũng sĩ chìm sâu xương máu

Trôi nổi trong ngọn thủy triều hung bạo, anh hùng tan nát thịt da.

 

Máu Biệt Hải đã ghi dấu Cam Tuyền, Duy Mộng,

Hồn thủy binh còn vấn vương Vĩnh Lạc, Quang Hòa

 

Lửa đạn tấn công đỏ rực, thấp thoáng dẫy san hô Bạch Quỷ

Mầu cờ quyết chiến vàng tươi, rạng rỡ bãi cát nóng Hoàng Sa

 

Tất cả năm chiến hạm Việt Nam luôn kiêu hùng chiến đấu, hiên ngang về đáy biển Hạm Phó Nguyễn Thành Trí,

Hơn bẩy chục chiến sĩ Hải Quân đã vinh quang gục ngã, .

Chiến hạm địch bốc cháy, khói đen bốc ngút trời cao, tội ác kết tụ của lũ quân xâm lược,

Hải pháo ta khai hỏa, tiếng đạn bay rung biển cả, âm thanh vang dội như một bản hùng ca.

 

Gìn giữ môt ngàn dặm non sông gấm vóc, là nhiệm vụ thiêng liêng

của con cháu

Xây dựng bốn ngàn năm lịch sử huy hoàng, ấy công lao vĩ đại

của ông cha.

 

Từ rừng núi gần

Đến biển đảo xa

 

Đời đời ghi công ơn to lớn của các tử sĩ, coi thường

hỏa lực của giặc nước, kiên trì bám tầu tử chiến,

Mãi mãi nhớ thành tích vẻ vang của toàn hải đội, bất chấp lằn đạn của quân thù, oai hùng cưỡi sóng xông pha.

 

Nay tưởng nhớ chư vị anh hùng, với ước vọng quê hương an lạc,

Để ghi ơn các trang liệt sĩ, bởi tình yêu tổ quốc thiết tha.

 

Nguyện noi theo gương dũng cảm hy sinh giữa biển trời vô tận,

Xin chứng giám mối thành tâm tưởng niệm trong hương khói nhạt nhòa.

 

Nơi chín suối khôn thiêng, hãy gìn giữ cho vẹn toàn đất tổ,

Chốn tuyền đài linh ứng, xin hộ phù cho an lạc nước nhà.

 

Vun đắp đẹp tươi giầu mạnh cho nước ta thị thành thôn xóm,

Xây dựng dân chủ tự do cho dân ta trai gái trẻ già.

 

 

Ô hô! Thượng hưởng!

 

 

***

 Lữ Tuấn (gửi đăng)

© Đàn Chim Việt

Phản hồi