WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

‘Đảng vẫn chưa trưởng thành’

dcs2013

Mùa Xuân năm 2014 đang đến với đất nước và dân tộc Việt Nam. Và cũng là lúc kỷ niệm lần thứ 84, ngày đảng CSVN được thành lập ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Đảng CSVN đã ra đời được 84 năm, với hơn nửa thế kỷ nắm quyền lãnh đạo đất nước, đã trải qua 2 cuộc chiến tranh. Nhưng tới nay, đảng CSVN vẫn như một đứa trẻ chậm hiểu, chưa trưởng thành, chưa biết tự bảo vệ quyền lực của mình bằng bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín. Sự tồn tại của đảng CSVN vẫn phải dựa vào nòng súng, bạo lực và nhà tù của quân đội và công an. Đảng CSVN chưa thể duy trì hoạt động của mình bằng sự đóng góp đảng phí của các đảng viên, mà vẫn phải dựa vào tiền thuế của nhân dân để tồn tại.

Những năm trước đây, để duy trì quyền cai trị tuyệt đối của mình, các lực lượng bảo vệ đảng CS thường bắt giữ và cầm tù nhiều năm đối với những người hoạt động nhân quyền, những người đối lập. Trước áp lực của cộng đồng quốc tế, nỗ lực đấu tranh của người Việt ở trong và ngoài nước. Gần đây, việc bắt giữ, cầm tù đã giảm. Nhưng những lực lượng bảo vệ đảng lại có những hành động theo kiểu lưu manh, côn đồ như cướp tài sản, tài liệu nhân quyền, đánh người, ném chất bẩn vào người, vào nhà của những người hoạt động nhân quyền và đối lập.

Trong một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh thì các quyền con người phải được tôn trọng và thực thi trong thực tiễn, đặt biệt phải tôn trọng những người hoạt động nhân quyền và những lực lượng đối lập. Những người hoạt động nhân quyền sẽ bảo vệ và nói lên tiếng nói của những nhóm thiểu số mà bị phân biệt đối xử trong xã hội. Làm cho chính quyền phải quan tâm đến họ và giải quyết các bất công trong xã hội. Từ đó mọi người sẽ được đối xử bình đẳng, xã hội sẽ phát triển hài hòa và tiến bộ. Còn những lực lượng đối lập sẽ giám sát đảng cầm quyền, tạo nên sự cân bằng quyền lực, tránh tình trạng lạm dụng quyền lực để tư lợi. Những lực lượng đối lập sẵn sàng thay thế đảng cầm quyền khi đảng cầm quyền không còn năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước.

Nguyên tắc của một chế độ dân chủ văn minh là phải có đa đảng, các đảng phái chính trị hoạt động bình đẳng với nhau, được cạnh tranh tự do và công bằng trong các cuộc bầu cử.

Rất rõ ràng là đảng CSVN chưa đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, lương tâm và hệ tư tưởng dân chủ tiến bộ để lãnh đạo đất nước xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Ngoài ra cái mà đảng CSVN đang thiếu đó là văn hóa dân chủ, thiếu đạo đức chính trị để ứng xử với những công dân và tổ chức đối lập.

Một đất nước, xã hội muốn có được dân chủ, công bằng, văn minh thì phải do một tổ chức, đảng chính trị có tư tưởng dân chủ tiến bộ, có trí tuệ và đạo đức lãnh đạo.

Nhưng đảng CSVN lại có tư tưởng độc quyền, phi dân chủ, lạc hậu và tham nhũng thì làm sao lãnh đạo và dẫn dắt nhân dân và đất nước xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và văn minh được.

Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng là bản chất và hệ tư tưởng của đảng CSVN là đối lập với bản chất xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Hà nội, ngày 21 tháng 1 năm 2014.

Ls Nguyễn Văn Đài gửi đăng

9 Phản hồi cho “‘Đảng vẫn chưa trưởng thành’”

 1. Tuổi trẻ says:

  Hàng hay chiến?

  Đau nước Việt cho một thời đen tối
  Mọi nguyên nhân đều bởi một tên Hồ
  Đem về đây thứ chủ nghĩa tam vô
  Dìm tộc Việt trong nắm mồ tuyệt vọng.
  Đem Tổ Quốc và cả giang sơn triều cống
  Đẩy dân Nam vào cuộc sống đọa đày
  Hung bạo về đây, cộng sản về đây
  Thế là hết
  Đâu tháng ngày hy vọng!
  Xưa Hoàng Sa, đạn thù đốt bỏng
  Lính miền Nam vì nòi giống kiêu hùng
  Hy sinh xác thân để thể hiện hiếu trung
  Chẳng lùi bước trước bão bùng dông tợn.
  Nay thống nhất để qui về triều Hớn
  Khiến muôn dân đau đớn hận thù
  Ảm đạm muôn chiều…ôi “Cách mạng mùa thu”!
  Đường dân tộc
  Khối mây mù trùm phủ.
  Miền Nam ơi
  Xưa hương hoa đơm nụ
  Nhân Bản Tự Do…Không cờ rũ mưa sa
  Nay tan hoang điêu đứng sơn hà
  Vướng tròng ách từ đảng ma vô vọng.
  Dân tôi muốn sống
  Việt Nam phải sống
  Tự hào đâu?
  Nòi giống Rồng Tiên
  Sĩ phu ơi
  Dậy khắp ba miền
  Phải mưu trí trước cường quyền hung bạo.
  Thôi mụ mị trong thiên đường ảo
  Mau tỉnh tâm thoát tà giáo điêu ngoa
  Diên Hồng xưa: Quyết chiến, không hòa
  Trước tham vọng điêu ngoa quỉ quyệt.
  Xưa tiền nhân uy nghi lẫm liệt
  Nay cháu con
  Đâu hào kiệt anh hùng?
  Phải vùng lên trước vận nước cáo chung
  Khi đảng đã chọn đường cùng theo giặc.
  Hà Nội
  Sài Gòn
  Chung tay Nam Bắc
  Tuốt gươm thiêng
  Quyết cắt gọng lưỡi bò”
  Quyết diệt tan đảng dã thú mặt mo
  Bọn đốn mạt đã hà hơi cho giặc.
  Toàn dân ơi
  Mau siết tay thật chặt
  Sĩ phu ơi
  Mau dẫn dắt dân mình
  Muộn quá rồi!
  Không thể mãi lặng thinh
  Đã đến lúc phải vươn mình vùng dậy.
  Đất nước ta, ta nên giữ lấy
  Đừng làm ngơ để đảng quấy tan tành
  Chết một lần cho Tổ Quốc ngàn xanh
  Hơn cúi mặt cho bạo hành chà đạp…
  Lực bành trướng, hôm nay như bão táp
  Gìặc ngang nhiên lấn áp Hoàng Trường
  Giặc tràn lan!
  Giặc đã chiếm Quê Hương
  Hỡi dân tộc
  Hãy chọn con đường đúng dậy
  Đất nước ta, tất ta phải giữ lấy.

  Nguyên Thạch
  QLB.

 2. Trực Ngôn 007 says:

  Mệt ông L/S XHCN quá.Muốn đất nước văn minh tiến bộ thì không phải do một đảng chính trị có tư tưởng dân chủ tiến bộ lãnh đạo đâu ông L/S XHCN ơi.Mà phải có nhiều thành phần đảng phái chính trị được người dân bỏ phiếu cơ.Nếu một đảng có tiến bô,trí tuệ cỡ nào đi nữa mà lãnh đạo thì đất nước đó sớm muộn gì cũng thui chột và không có dân chủ đâu.Là một L/S tranh đấu mà còn mù mờ về sự tiến bộ của nền dân chủ,thử hỏi sao mấy tên việt cọng ít học ,bị đầu độc nhồi sọ “Còn đảng còn ta” thì làm sao VN ta sớm có đc Tự Do-Dân Chủ.Giọng ông L/S XHCN này tớ biết ông là một đảng viên của một đảng mang tai tiếng ở hải ngoại .Theo dõi việc ông L/S này sinh hoạt trên FB thì biết ngay ông ta là ai rồi.Muốn ra tranh cử quốc hội bù nhìn của đảng cướp trong tương lai đây mà.Hoa Kỳ tiến bộ văn minh vì Hoa Kỳ không có một đảng chính trị có tư tưởng tiến bộ,có trí tuệ đâu nhá.Ông L/S XHCN đã từng sang Hoa Kỳ học mà sao vẫn còn mù mờ về Tự Do-Dân Chủ qá.Rất thất vọng lúc L/S chưa tù thì còn sáng giá ,vô tù đc ra rồi ngày càng thất vọng ghê.Phí công mình từng đi biẻu tình đòi V.C thả cho ông L/S XHCN và đã tốn năng lực vận động thân hữu giúp đở mọi mặt trong lúc ông L/S còn trong nhà tù nhỏ của mafia cs VN. Thất vọng !!!

 3. vu trung says:

  Ai cũng biê’t chỉ *3triệu* ng kô biê’t :-)

 4. nguenha says:

  “Đảng vẩn chư atrưởng thành”!! Trưởng thành sao được khi Đảng đả biến ” nhân dân” thành đàn cừu non rồi. Ngu sao “trưởng thành” ! Mổi độ Xuân về,Tết đến lại thấy khẩu hiệu ” Mừng Đảng-Mừng Xuân” khắp phố phường !! Mặc dù vẩn biết Đảng “uống Máu người’ (quốc ca). Đảng Cướp đất-Đảng ch ôn sống trẻ thơ ,mẹ già…(mậu Thân,CCRĐ…). Đảng vu oan-giáo họa ….Đảng làm bẩn cả Màu xanh của Không gian
  ( Tà áo Đỏ ‘lòm” của chiêu đải viên HK). Thế mới lạ !! Rỏ ràng Dân ta dễ tính ! Người ở trong nước đả đành (vì là cừu). Người Việt ở nước ngoài,mới đáng nói.! Về ăn Tết , phải chăng ,một việc làm “nối dáo cho Giặc”,cùng ca bài ca “Mừng Đảng mừng Xuân” với chúng (CS).?? Có hay không nên hạn chế về quê trong những dịp như thế nầy ?? Đảng chưa “trưởng thành”,vì chúng ta vẩn cho Đảng ăn quả “lì xì” trong dịp Tết . Hảy chấm dứt “chuyện Lì -xì đầu năm”,thì may ra Đảng chóng làm “người lớn” ,trưởng thành.! Cám ơn bài viết.

 5. Trần Quốc Tuấn says:

  Tôi e tác giả bài viết tìm lá diêu bông: tin rằng đảng cầu thị và có thể trưởng thành.

  Một là đảng thoát thai từ quốc tế cọng sản lấy tư tưởng Mác Lê và Mao làm kinh thánh thì làm sao có ý niệm về dân chủ tự do. Dân chủ hiểu theo đảng là dân chủ xã hội chủ nghĩa chứ không thể là dân chủ hiểu theo lối phương Tây. Là dân làm chủ nhưng đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý. Cứ đọc thông điệp đầu năm của TT Dũng thì thấy: dân chủ là tăng cường sự lãnh đạo của đảng! là tiếp nối dân chủ HCM! là dân chủ xhcn ưu việt hơn dân chủ phương Tây!

  Hai là trong lịch sử cận đại chuyển hóa từ chuyên chính vô sản qua dân chủ tự do luôn luôn phá sập nền móng chế độ từ Đông Âu qua Liên xô. Chứ không như chuyển đổi tiệm tiến từ độc tài quân phiệt qua dân chủ. Cho nên kỳ vọng đổi thay hay học hỏi từ thể chế cọng sản, do người cọng sản thực hiện có khác gì đi ngược bản năng sinh tồn của họ?

 6. Thanh Pham says:

  Từ ngày

  Từ ngày chúng kéo về
  Sai Gòn mang tên hắn
  Phố xá biến thành sông
  Dân tôi ăn khoai sắn!

  Quê hương tôi điêu linh
  Giá trị bị đảo lộn
  Thú vật lên làm người
  Chúng nó toàn du côn

  Hành xử như loài thú
  Bởi chúng người rừng rú
  Chúng chỉ biết bạo lực
  Chúng, toàn là đồ ngu

  Đất nước hồi mạt vận
  Lủ lượt kéo nhau đi
  Làm tôi mọi xứ người
  Giống nòi bị khinh khi

  Chúng nói không ngượng miệng
  Đỉnh cao loài đười ươị
  Toàn dân ta nghèo đói
  Chúng chuyên làm trò cười!

  Chúng là loài ác quỷ
  Chúng chỉ làm trò khỉ
  Chúng là loài trùng độc
  Chúng chỉ biết đảng uỷ

  Chúng cực kỳ phản động
  Chúng bưng bô cho Mao
  Chúng bầy đàng Việt cộng
  Chúng ôm hôn giặc Tàu!

  T.Phạm

  Chưa đủ?

  Tôi lặng nhìn
  Trong bất lực
  Quê hương mình
  Tan hoang!!!

  “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
  Một trăm năm đô hộ giặc Tây
  Hai mươi năm nội chiến từng ngày”
  Gần bốn mươi năm dài
  Hận thù và gian dối
  Nghèo đói và tù đày
  Ngần ấy vẫn chưa đủ?

  Có đất nước nào gánh chịu
  Từng ấy khổ đau suốt chiều dài lịch sử?
  Và tiếp tục mang trên đôi vai
  Nợ! Nợ quá lớn! Và phải trả!
  Tài nguyên cạn kiệt!
  Biển đảo không còn!
  Núi rừng ra đi!
  Bốn ngàn năm dài
  Dựng xây bằng máu
  Giờ đã hết rồi
  Ngay cả luân thường và đạo lý!
  Không còn gì thật rồi!
  Chỉ còn một xác thối
  Và bầy đàn mọi rợ Ba Đình!
  Có còn thảm cảnh nào
  Bi đát hơn đất nước tôi?
  Đem thân làm mọi xứ người!
  Bán trôn nuôi miệng!
  Tôi không đủ can đảm nói thêm nữa
  Nỗi chán chường và mục rữa
  Mà dân tôi đang chịu đựng
  Bọn thổ tả cộng sản
  Chỉ đạo và rêu giảng
  Đạo đức thời đồ đểu
  Chúng sống trên nhung lụa
  Xa hoa phung phí hợm đời!

  Tôi chợt hiểu ra là
  Đất nước mình sản sanh
  Quá nhiều thứ lưu manh
  Ngu dốt và tàn ác
  Khác nào loài súc sanh!

  Tôi lặng nhìn
  Trong bất lực
  Quê hương mình
  Tan hoang!!!

  T.Phạm.

  Từ ngày

  Từ ngày chúng kéo về

  Sai Gòn mang tên hắn

  Phố xá biến thành sông

  Dân tôi ăn khoai sắn!

  Quê hương tôi điêu linh

  Giá trị bị đảo lộn

  Thú vật lên làm người

  Chúng nó toàn du côn

  Hành xử như loài thú

  Bởi chúng người rừng rú

  Chúng chỉ biết bạo lực

  Chúng, toàn là đồ ngu

  Đất nước hồi mạt vận

  Lủ lượt kéo nhau đi

  Làm tôi mọi xứ người

  Giống nòi bị khinh khi

  Chúng nói không ngượng miệng

  Đỉnh cao loài đười ươị

  Toàn dân ta nghèo đói

  Chúng chuyên làm trò cười!

  Chúng là loài ác quỷ

  Chúng chỉ làm trò khỉ

  Chúng là loài trùng độc

  Chúng chỉ biết đảng uỷ

  Chúng cực kỳ phản động

  Chúng bưng bô cho Mao

  Chúng bầy đàng Việt cộng

  Chúng ôm hôn giặc Tàu!

  T.Phạm

  http://sangcongpha1.wordpress.com/

  • thay lời muốn nói says:

   THÀNH PHỐ MƯỜI MÙA HOA
   Nhạc và lời: Phạm Tuyên.
   1-
   Thành phố mười mùa hoa, cây mười mùa thay lá
   Hoa mười mùa đậu quả, ngọt ngào tiếng chim ca
   Thành phố mười mùa hoa, én mười mùa chao liệng
   Cánh mai vàng xao xuyến trong bình minh tiếng ca.
   Rạo rực những vần thơ, rạo rực từng nốt nhạc
   Thành phố mang tên Bác, thành phố mười mùa hoa.

   2-
   Thành phố mười mùa hoa, Xuân về từng góc phố
   Những nụ cười rạng rỡ, rộn ràng lúc tan ca
   Thành phố mười mùa hoa, sáng mười mùa xây dựng
   Vẫn kiên cường dáng đứng cho ngày mai hát ca
   Rạo rực những vần thơ, rạo rực từng nốt nhạc
   Thành phố mang tên Bác, thành phố mười mùa hoa.

 7. Thanh Pham says:

  Vì Chưng / Nên Chưng

  Vì chưng là cộng sản
  Nên chưng, nó tàn ác
  Chúng nó quá dả man
  Đểu cáng và dốt nát!

  Vì chưng là cộng sản
  Nên chưng, nó bốc lột
  Chúng yêu Mác Lê nin
  Mà không yêu tổ quốc!

  Vì chưng là cộng sản
  Nên chưng, chỉ biết ăn
  Và chúng chỉ biết phá
  Chúng, một lũ lai căng!

  Vì chưng là cộng sản
  Nên chưng, chúng vô học
  Nhưng có bằng tiến sĩ
  Và chúng vô tổ quốc!

  Vì chưng là cộng sản
  Nên chưng, chúng mọi rợ
  Chúng không ưa tư bản
  Nhưng là tư bản đỏ!

  Vì chưng Ta nhân bản
  Nên chưng, Yêu tự do
  Vì chưng Ta yêu nước
  Nên chưng, diệt cộng nô!

  T.Phạm

  http://phaxiengnole.wordpress.com/

 8. Thanh Pham says:

  Bán Nước

  Lạ gì thầy trò chúng
  Lũ bưng bô giặc cộng
  Quan thầy Mao Xì Túng
  Với chúng cùng tổ tông!

  Ai dám đi bán nước
  Ngoài cáo Hồ gian manh
  Chính chúng nó đi rước
  Về giày xéo giang san

  Lổi tại mình tất cả
  Chín mươi triệu làm thinh
  Để cái đám thổ tả
  Tha hồ chúng nó rinh
  Cơ đồ ta, đi bán
  Cho kẻ thù truyền kiếp
  Tụi nhà Hán bắc phương!

  Tại sao ta vẫn ngũ
  Đi theo thiên đường mù
  Do bọn chúng dẫn dắt
  Dù ta biết chúng ngu?!

  T.Phạm

  http://sangcongpha1.wordpress.com/

Phản hồi