WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Con đường mùa Xuân của Dân tộc

Ảnh minh hoạ (DanLamBao)

Ảnh minh hoạ (DanLamBao)

Hàng năm 2 sự kiện lịch sử về người VN hy sinh để bảo vệ đất đai biển đảo xảy ra chỉ cách nhau gần đúng một tháng!  19/1 năm 1974, 74 chiến sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa và 17/2 năm 1979, khoảng 6 vạn quân/dân yêu nước hy sinh dọc biên giới phía Bắc!  Kẻ thù của hai trận chiến nầy đều đến từ giặc phương Bắc!

Trận chiến thời điểm tháng Giêng năm 1974 là do chế độ VNCH đối đầu với chủ nghĩa cộng sản, Tàu cộng, còn thời điểm tháng Hai năm 1979 là do nội bộ chế độ XHCN, “anh em” xung đột!  Giặc phương Bắc chiếm Hoàng Sa khi Hoa Kỳ đã bắt tay được với Trung Cộng nên bỏ rơi “đồng minh”, còn chiến tranh dọc biên giới phía Bắc là do Đặng Tiểu Bình “dạy cho VN một bài học”!  “Dạy cho VN” là dạy đảng CSVN, một đàn em, nhưng người VN yêu nước phải đứng ra làm bia đỡ đạn!

Cuộc chiến phi lý và vô nghĩa Bắc Nam giết chết khoảng 4-5 triệu người, CSVN đã nhân danh “chống Mỹ-Ngụy cứu nước”(!), còn cuộc chiến gây chết 60.000 ngàn người năm 1979 thì đảng CSVN nhân danh gì mà chưa bao giờ dám tổ chức tưởng niệm?

Xương trắng Trường Sơn với hàng hàng lớp lớp bia mộ, là nạn nhân đã bị chế độ CSVN miền Bắc lừa phỉnh, thì được “Tổ Quốc Ghi Công”, còn 60.000 tử sĩ, hy sinh vì sự vẹn toàn bờ cõi, lại cạn tình đến nỗi các bia đá chiến tích của các đơn vị, các địa phương địa đầu chống giặc phương Bắc lại bị đục mất mấy chữ khắc tên bọn giặc xâm lược!

Một bên chết vì bị lừa đảo thì được vinh danh, một bên chết vì yêu nước lại bị nhà nước làm ngơ!  Vì thế, người VN không thể quên ơn họ nên tự đứng ra tổ chức tưởng niệm thì bị đàn áp, vu cáo và dẹp tan!

Căn cứ theo luận điểm mới nhất của đảng CSVN, qua lời ông Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Thế  Kỷ [1]

(Trích)

BBC: Về cuộc chiến năm 79, nếu báo chí đưa thông tin đúng sự thật, có kiểm chứng thì có được đưa tin thoải mái, hay có hạn chế gì không?

Tôi nghĩ cái này là suy nghĩ của Tổng Biên tập các báo.

Tôi nghĩ là thế này, ví dụ như chỉ vì một ai đó có thời kỳ có gì đó trong quan hệ trong quá khứ có điều gì đó không ổn chẳng hạn, nhưng trong hiện tại khi hai bên đang cố gắng có thiện chí để thiết lập quan hệ tốt hơn thì thường người ta cũng có cân nhắc xem ngồi với nhau thì có nên kể lại những chuyện ngày xưa hay không.

Thì đó là cái ứng xử tôi nói là của cá nhân với nhau để rồi mình nói rộng ra hơn là giữa các quốc gia với nhau.

(hết trích)

Việc “cá nhân với nhau” hoàn toàn khác với cùng chế độ với nhau mà chỉ có thể nói là giữa “cá nhân” đảng CSVN với “cá nhân” đảng CSTQ!  Nhưng hậu quả của việc xung đột cá nhân đó là xương máu của người VN đã đổ, không phải chỉ năm ba người, vài chục, vài trăm mà cả 6 vạn, như con số báo chí trong nước đã nêu ra!  Ai phải chịu trách nhiệm về con số thương vong nầy?

Nhưng vấn đề then chốt nằm ở câu nói “trong quá khứ có điều gì đó không ổn chẳng hạn, nhưng hiện tại khi hai bên đang cố gắng có thiện chí để thiết lập quan hệ tốt hơn thì thường người ta cũng có cân nhắc xem ngồi với nhau thì có nên kể lại những chuyện ngày xưa hay không.”

Câu hỏi có phải là Tàu cộng đã thực sự thấy “trong quá khứ có điều gì đó không ổn” nên đang “cố gắng có thiện chí để lập quan hệ tốt hơn”?  Nếu “ thiện chí” thì tại sao vẫn khư khư giữ bản đồ lưỡi bò chín đoạn mà bất chấp mọi nguyên tắc sơ đẵng về luật quốc tế?  Nếu “có thiện chí” thì tại sao tàu cá của ngư dân VN vẫn thường xuyên bị cướp phá, giết hại một cách dã man tiếp diễn?  Nếu “có thiện chí” thì tại sao căn cứ hải quân Hải Nam đang ngày đêm xây dựng với trang thiết bị chiến tranh hiện đại nhất, với hàng không mẫu hạm cùng các tàu “hải giám” tiếp tục diệu võ dương oai ngoài biển Đông?  Nếu “có thiện chí” thì tại sao Tàu cộng vẫn tiếp tục đả phá lập luận của VN về bảo vệ biển đảo của chính đất nước VN?  Nếu “có thiện chí” thì tại sao các nước có liên hệ đến biển Đông phải tự trang bị vũ khí để sẵn sàng chống trả Tàu cộng xâm lược và Philippines đang kiện Tàu cộng ra Liên hiệp quốc?

Và sau hết, nếu “có thiện chí” thì tại sao người VN đang chuẩn bị ráo riết để tưởng niệm các chiến sĩ VNCH đã hy sinh tại Hoàng Sa, sau 40 năm bị lãng quên, bỗng dưng phải dẹp bỏ trong giờ phút chót khi có cuộc điện đàm giữa 2 “ngài” Tổng Bí thư đảng CS, Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình?

Chắc chắn ông Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ không ngây thơ trong trả lời phỏng vấn nhưng đã rõ ràng là ông, và đảng CS của ông, đang coi thường mức độ hiểu biết của người Việt Nam!

Sự thật địa dư và lịch sử, vì VN là một nước nhỏ/yếu nên phải chịu ảnh hưởng của những nước lớn về nhiều mặt do đó cần phải có đồng minh hỗ trợ!  Nhưng VNCH “đồng minh” với Hoa Kỳ và CSVN “đồng minh” với Trung Quốc khác nhau ra sao?  Và “đồng minh” với Trung Quốc sẽ đưa đất nước dân tộc đi về đâu?

Trên căn bản là không có một chính phủ của bất cứ một quốc gia nào làm “đồng minh” với các quốc gia khác mà không đặt quyền lợi của chính quốc gia họ lên trên hết!

Vì thế VNCH đã mất vì “đồng minh” Hoa Kỳ chỉ phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ khi họ bắt tay được với Trung Cộng!  Thế nhưng những quốc gia như Đài Loan, Nhật, Đại Hàn… đã thành công khi biết “tương kế tựu kế” là lợi dụng việc đồng minh của Hoa Kỳ để tự xây dựng thực lực, chẳng những bảo vệ được an ninh cho đất nước mà còn trở thành cường quốc về kinh tế!  Thí dụ điển hình là khi Hoa Kỳ bắt tay với Trung Cộng thì Đài Loan bị “bỏ rơi”, mất chân đứng tại Liên hiệp quốc, nhưng vẫn vững mạnh!

Di sản của VNCH “đồng minh” với Hoa Kỳ, dù trong thời chiến tranh khốc liệt, là một thể chế tự do dân chủ và kinh tế Tư Bản phồn thịnh tại miền Nam, nên đã là đầu tàu để chế độ CSVN tồn tại sau khi thất bại đến khánh tận trên cả nước vì triệt để áp dụng mô hình kinh tế XHCN ngay sau 1975!  Cho đến bây giờ, nhờ áp dụng kinh tế Tư Bản nên VN đang phát triển!  Nhưng cốt lõi là thể chế chính trị XHCN lại vẫn đang là cái vòng kim cô trùm lên đầu cả dân tộc vì thế khủng hoảng xã hội không thể không xảy ra!  Mấy vụ đại án đã (và sắp) xảy ra phô bày tất cả bộ mặt thật của chế độ, là minh chứng cụ thể!

Trong lúc đó thì “đồng minh” Trung Cộng của CSVN đang khống chế mọi sinh hoạt tại VN, từ chính trị, kinh tế, văn hoá đến xã hội mà mọi người VN đều thấy rất rõ.  Có thể nói mọi sinh hoạt của chế độ CSVN hiện tại đều là rác rưởi, cặn bã độc hại từ tinh thần đến vật chất của “đồng minh” XHCN Trung Quốc!  Từ “công dân” TQ được tự do xâm nhập, đến đất đai, tài nguyên, môi trường, biển đảo và sản phẩm kinh tế độc hại nguy hiểm đến sức khỏe (bị thế giới ruồng bỏ) đã và đang tiếp tục tuồn vào VN, tràn lan đến tận hang cùng ngõ hẽm!

Dù bị bức tử khi còn non trẻ, VNCH chỉ tồn tại 20 năm, nhưng đã để lại một di sản quý báu còn chế độ XHCNVN, thống trị những 40 năm trong thời bình, lại đi ngược trào lưu văn minh thế giới nên cả nước mới đang đứng trên bờ vực thẳm của khủng hoảng như hiện tại!

Trong thực tế khốn cùng như vậy thì những đóa hoa dân chủ chợt nẩy mầm, vươn lên đẹp đẽ và đầy sinh lực như những đóa tulipe quanh đây, nẩy lên từ nền tuyết trắng sau giấc ngủ dài suốt mùa Đông băng giá và vươn ra mãi đến tận chân trời… Liên hiệp quốc, dịp UPR (Universal Periodic Review)!  Trong nước thì những cựu chiến binh, cựu đảng viên phản tỉnh, đảng viên hưu trí, đảng viên, đã và đang kết hợp cho ra đời các tổ chức dân sự.  Nhiều nhóm, nhiều tổ chức đã chính thức ra mắt công khai và đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền, đa nguyên đa đảng!  Những blogs và bloggers mạnh mẽ phản biện bằng những minh chứng cụ thể, không thể chối cãi, về tình trạng thối nát, bịp bợm của chế độ!

Điều quan trọng hơn hết là cảnh giác cho toàn dân VN biết được âm mưu “tằm ăn dâu” để thôn tính VN của Trung Cộng!

Thực trạng xã hội đang bát nháo đã giúp người VN, đặc biệt là trong giới trẻ, tỉnh được một giấc ngủ quá dài với đầy ắp những biến động kinh hoàng!  Mọi hình thức đấu tranh hiện tại của họ đã và đang mở ra một con đường mới cho đất nước, con đường thoát khỏi tăm tối, con đường tiếp cận cụ thể với văn minh nhân loại!

Bóng tối đang dần nhạt phai và con đường tươi sáng của mùa Xuân Dân tộc đã bắt đầu!

[1]http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/02/140213_nguyen_the_ky_vn_china_border_war_1979.shtml

© Kông Kông

1 Phản hồi cho “Con đường mùa Xuân của Dân tộc”

 1. Thanh Pham says:

  “Từng tấc đất của Tổ quốc là máu xương bao thế hệ đi trước”

  Chao ôi cay đắng làm sao ấy
  Bao nhiêu biển đảo bao cây số
  Núi rừng Việt Bắc Ải Nam Quan
  Bao nhiêu xương máu ta đã đổ?

  Bây giờ chúng cho, không thương tiếc!
  Chúng là gì nếu không phải bán nước?
  Chưa hết, chúng bắt giam Điếu Cày
  Người yêu nước nồng nàn dấn bước!

  Chúng hành hạ đọa đày Việt Khang
  Chúng bắt giam Phương Uyên, Nguyên Kha
  Chúng đàn áp hàng hàng lớp lớp
  Bao thanh niên yêu nước thương nhà

  Có bao giờ ta tự hỏi
  “Hai mươi năm nội chiến từng ngày”
  Ba triệu người chết!
  Ải Nam Quan Bản Giốc
  Nó cho không!
  Hoàng Trường Sa? Tam Sa!
  Bao nhiêu người gục ngả
  Để bảo vệ núi rừng biển đảo?
  Nó ký, hiến không!
  Tôi không còn lòng nào
  Kể ra hết sự bạo tàn
  Nó đã, đang và sẽ
  Gieo tang thương
  Trên quê hương
  Mà nó vẫn làm cha!

  T.Phạm

  http://sangcongpha1.wordpress.com/

Phản hồi