WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ông Trường Chinh có đem cha mình ra đấu tố không?

Trường Chinh có đấu tố cha đẻ không? Ảnh mang tính minh họa

Trường Chinh có đấu tố cha đẻ không? Ảnh mang tính minh họa

Đã từ lâu, thời chế độ Đệ nhất Cộng hòa ở miền Nam thì có một số bài báo viết là trong chiến dịch cải cách ruộng đất ở miền Bắc vào năm 1955 – 56, ông Trường Chinh đưa cả người cha đẻ của mình ra mà đấu tố. Thông tin này được phổ biến sâu rộng khắp nơi tại miền Nam – đến nỗi mà nhiều người ngay mới đây ở hải ngọai vẫn còn lặp lại cái chuyện “động trời” đó. Sự thực có phải đúng như vậy không? Tôi xin trình bày câu chuyện như sau, dựa theo những điều mà chính bản thân mình đã được biết một cách chính xác.

1 – Làng quê tôi là xã Cát Xuyên chỉ cách làng Hành Thiện quê của các ông Nguyễn Thế Truyền và Trường Chinh Đặng Xuân Khu có chừng 4 cây số thôi. Hồi năm 1950 – 51, lúc đã ở tuổi 16, thì hàng ngày tôi thường cắp sách đến học tại nhà thầy Đặng Vũ Tiển ở làng Hành Thiện. Do đó mà tôi quen biết gần gũi với rất nhiều bạn học là người Hành Thiện và chúng tôi vẫn thường gặp nhau trước đây ở Hà nội, ở Sài gòn và cả ở nước Mỹ bây giờ nữa.

2 – Sau năm 1975, nhiều bà con của tôi từ miền Bắc vào Sài gòn, thì tôi có hỏi họ rằng : “Cái hồi cải cách ruộng đất năm 1955 – 56 đó, thì ở quê ta, có vụ đấu tố ông bố của ông Trường Chinh để làm gương không?” Tất cả bà con này đều trả lời y hệt nhau rằng : “Làm gì có chuyện đó, bởi lẽ ông bà cụ bố mẹ của ông đó đã được đưa ra sinh sống ở Hà nội từ lâu rồi, nên không hề có cái vụ đấu tố như thế đâu…”

3 – Mới đây vào năm 2008, một người bạn là dược sĩ ở California về thăm bà con ở làng Hành Thiện, thì thấy cái nhà xưa của gia đình ông Trường Chinh được sửa sang đẹp đẽ và có người coi sóc giữ gìn đàng hòang. Chị bèn hỏi bà con trong làng : “Liệu hồi trước có vụ đấu tố ông bố của Trường Chinh không?” Thì cũng được trả lời là : “Ông bà ta được đưa đi khỏi làng từ lâu, trước khi phát động cuộc đấu tố kinh hòang thời đó”. Chị bạn này họ Nguyễn là bà con với nhà ái quốc Nguyễn Thế Truyền.

4 – Và mới đây, tôi cũng viết email hỏi anh bạn Trần Đĩnh tác giả cuốn sách “Đèn Cù”, xin anh cho biết về tin ông Trường Chinh đem bố đẻ của mình ra đấu tố để làm gương, có phải thật như vậy không? Thì anh Trần Đĩnh đã trả lời cho tôi nguyên văn thế này :” Còn chuyện ông TC đấu bố, thì không có đâu.” Tôi tin là anh Đĩnh đã nói sự thật, y hệt như những bà con thân thiết cùng miền quê đã nói với tôi ở trên.

** Tóm lại, không hề có chuyện ông Trường Chinh đem bố mình ra đấu tố ngay tại làng quê Hành Thiện của mình – như hiện vẫn có người ở hải ngọai tin như vậy.

Tôi viết điều này không hề nhằm chạy tội cho ông Trường Chinh. Vì ông ta là một trong những lãnh tụ hàng đầu của đảng cộng sản và phải chịu trách nhiệm nặng nề trước lịch sử dân tộc Việt nam chúng ta : “Trường Chinh, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng cũng như Hồ Chí Minh đều là những kẻ đã đang tâm du nhập vào nước ta cái chủ thuyết bạo tàn ác nhân ác đức của Liên Xô, Trung cộng – để mà gieo rắc bao nhiêu tai họa đau thương khốn khổ cho hàng chục triệu đồng bào chúng ta trong suốt bảy chục năm qua”.

Tội của Trường Chinh đối với dân tộc rõ ràng là quá nặng nề, điều đó không một ai có thể chối cãi hay biện minh cho được. Nhưng cũng phải công tâm mà ghi lại rằng : “Không hề có chuyện Trường Chinh đem bố của mình ra đấu tố trong chiến dịch cải cách ruộng đất ở miền Bắc 60 năm trước – như đã có người từng đưa thông tin sai lạc như vậy.”/

Costa Mesa California, tháng 10 năm 2014.

78 Phản hồi cho “Ông Trường Chinh có đem cha mình ra đấu tố không?”

 1. quandannambo says:

  trái tim của việt-cộng

  tim của loài thú
  *
  vì vậy
  bọn chúng dám làm bất cứ điều gì

  loài người không dám làm*

Phản hồi