WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:07:am 06/10/14 Đăng ngày “October 6th, 2014”

Các cách ‘khóa mõm bọn phản động’

Các cách ‘khóa mõm bọn phản động’

Hiện nay, trong thời đại công nghệ thông tin, các luận điệu xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước Vn xuất hiện khắp nơi,với mọi vấn đề, trên từng trang facebook và blog. Để giúp các con bò yêu đảng nhưng thường đuối lý khi thảo luận, anh đã tổng kết những luận cứ [...]

01:07:am 06/10/14 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Lên tiếng cho xã hội tốt lên là biểu hiện của con người

Lên tiếng cho xã hội tốt lên là biểu hiện của con người

FB Hoang Nguyen Van Vô số vụ công nhân vây nhà, vây công ty giăng biểu ngữ, đội mưa, chịu cảnh màn trời chiếu đất đòi lương. Vô số vụ tiểu thương kêu cứu vì phí, vì di dời, vì xây chợ mới, vì đấu thầu… Không thể kể xiết bao nhiêu vụ dân oan [...]

12:01:am 06/10/14 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Quan hệ Việt – Mỹ và tương lai của Việt Nam

Quan hệ Việt – Mỹ và tương lai của Việt Nam

Chuyến thăm của Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đến Washington lần này đánh dấu một sự kiện quan trọng trong quá trình làm nồng ấm mối quan hệ giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Việt Nam. Cuộc gặp song phương giữa ông Minh và ông Kerry diễn ra một vài tháng sau các [...]

12:01:am 06/10/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bồ Đề: “Màn kịch vụng”, và sự vô cảm

Bồ Đề: “Màn kịch vụng”, và sự vô cảm

Cái chết thương tâm của cháu Phạm Thị Nhung, học sinh Trường Tiểu học Đức Bồng (Vũ Quang, Hà Tĩnh) do đói lả rơi xuống cầu khiến người dân cả nước thương xót, nhưng Báo Hà Tĩnh đã cùng cán bộ xã đã dựng một “màn kịch vụng” xoáy sâu thêm vào nỗi đau của [...]

12:01:am 06/10/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »