WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:18:pm 07/10/14 Đăng ngày “October 7th, 2014”

Bộ trưởng Minh, đảo Gạc Ma và biểu tình chống VN tại Campuchia

Bộ trưởng Minh, đảo Gạc Ma và biểu tình chống VN tại Campuchia

Chính Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry đã quyết định chuyến thăm Mỹ của Phạm Bình Minh. Cuối cùng thì Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đã có chuyến công du bận rộn sang Mỹ theo lời mời từ tháng 5/2014 của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, với thành tích cụ [...]

04:18:pm 07/10/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hàn Quốc: “Kim Jong Un không còn ở Bình Nhưỡng”

Hàn Quốc: “Kim Jong Un không còn ở Bình Nhưỡng”

  Liên quan đến những thông tin xung quanh việc lãnh tụ Bắc Triều Tiên không thấy xuất hiện từ hơn một tháng qua, hãng tin AFP dẫn nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 7/10/2014 nói lãnh tụ Bắc Triều Tiên không còn ở trong thủ đô Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng [...]

04:11:pm 07/10/14 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Dù Hồng Kông và Tàu cộng

Dù Hồng Kông và Tàu cộng

02:24:pm 07/10/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đầu thế kỷ XX, xã hội nông sĩ Việt Nam trên đường duy tân

Đầu thế kỷ XX, xã hội nông sĩ Việt Nam trên đường duy tân

Bút chiến để đối chiếu thâm tín không phải để tìm chung quyết. Cuộc tranh luận giữa hai nhà nghiên cứu đã chỉ cho thấy sự khác biệt giữa hai thâm tín về giá trị đích thực của Nho giáo. Nhưng nó đã không ngã ngũ để vạch ra đường lối Âu hóa thích hợp để nước Việt Nam tự cường hầu giành lại độc lập quốc gia.

09:01:am 07/10/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »