2 Phản hồi cho “Đây mới thực sự là công lý XHCN”

  1. Hồ Bác Cụ says:

    Họa sĩ Babui nhầm rồi!!! Đó là cái “Tự Do” của bọn V+ mờ!!!! Tụi V+ có thể dùng cái “Tự Do” để làm cán cân cho Công Lý thì tài nghệ cỡ này trong giới “giang hồ” chỉ có….Hồ chí minh mà thôi!!! Vì Hồ chí minh đã từng tuyên bố với đám đàn em: “Phía trên thì bác già, nhưng phía dưới của bác thì vẫn còn Trẻ”

  2. Nguyen Hung says:

    Giải thưởng về nhất trao cho hoạ sĩ Ba Bụi có tài vẽ chân dung toàn thân “bác ” Hồ, Nguyễn phú Trọng, Nguyễn tấn Dũng, Trần đại Quang .

Phản hồi