WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Việt Nam Cộng Hòa và dòng họ Ngô-Đình

Lời Giới Thiệu- Tôi mới nhận được sách do người bạn gửi tặng, cuốn La République du Việt Nam et les Ngô Đình bằng tiếng Pháp của tác giả Ngô-Đình Quỳnh, Ngô-Đình Lệ Quyên (+2012), nhà xuất bản L’Harmattan, in năm 2013, dầy 246 trang. Phần sau có in thêm hồi ký hậu tử của bà Ngô Đình Nhu (suivi des Memoires posthumes de Madame Ngô Đình Nhu) xuất bản sau khi tác giả đã qua đời.

Phần chính nói về Việt Nam Cộng Hòa và gia đình họ Ngô dài trên 60 trang, khoảng 30 trang gồm hình ảnh gia đình và cuối cùng phần phụ: hồi ký của bà Ngô Đình Nhu dài 120 trang.

Tôi xin lược dịch phần chính của cuốn sách do hai tác giả Ngô-Đình Quỳnh và Ngô-Đình Lệ Quyên biên soạn, tác phẩm gồm 4 chương diễn tả lại những sự kiện lịch sử nay đã vang bóng một thời.

Các danh từ, địa danh tiếng Việt đều được viết có dấu, văn tiếng ngoại quốc có phần khó hiểu, tôi chỉ lược dịch những ý tưởng chính.

—————————————————————–

9782343016146

Chương 1- Dòng họ Ngô-Đình

Họ Ngô-Đình thuộc dòng dõi Ngô Quyền, vị Hoàng đề đầu tiên của Việt nam. Ở thế kỷ thứ nhất vào năm 939, sau nhiều cuộc chiến chống xâm lược, Ngô Quyền đã dựng lên triều đại Việt Nam đầu tiên.

(Có lẽ tác giả nhầm, chắc là thế kỷ thứ 9, nguyên văn Au 1er siècle, en 939, TĐ).

Thế kỷ thứ 14, thời nhà Trần, họ Ngô-Đình là một trong những gia đình đầu tiên cải đạo Thiên Chúa Giáo.

Ông Ngô-Đình Khả (1857-1923) được gửi đi học bên Tầu, Mã Lai về nước lập gia đình, là cha của hai ông Diệm, Nhu sau này. Họ Ngô-Đình ít thấy có ở Việt Nam.

Ngô-Đình Khà là người học rộng được vào triều đình dậy học, sau làm Thượng thư bộ Lễ, quân sư vua Thành Thái. Làm quan to nhưng ông chống Pháp, từ bổng lộc. Theo Thiên Chúa Giáo nhưng vẫn thờ tổ tiên, sau Tết ba ngày ông thường mời những người bên lương đi tảo mộ. Mặc dù theo Thiên Chúa Giáo nhưng Ngô-Đình Khả yêu nước, chuộng văn hóa phong tục cổ của dân tộc. Ông khác với những người đồng đạo Thiên Chúa theo Tây, thực dân, tại Nam Việt nhiều vùng Thiên Chúa Giáo dựa vào thực dân để được cấp đất dai.

Sau Thế chiến thứ nhất 1914, thập niên 30 Việt Nam nghèo, phong trào dành độc lập bắt đầu. Năm 1931 phong trào Việt Minh thành lập. Ông Ngô -Đình Khôi con cả của ông Ngô-Đình Khả, tổng đốc Quảng Nam bị Việt Minh giết năm 1944 cùng với người con trai duy nhất. Con thứ hai là ông Ngô-Đình Thục sinh năm 1897 đi tu, năm 1938 được bổ nhiệm Giám mục địa phận Vĩnh Long, năm 1960 làm Giám mục địa phận Huế, không có mặt trong cuộc đảo chính ngày 2-11-1963 (thực ra ngày 1-11, TĐ), ông lưu vong tại Ý, Pháp, Tây Ban Nha và mất tại Mỹ ngày 13-12-1984.

Ông Ngô-Đình Diệm sinh ngày 3-1-1901 là con trai thứ ba, sinh viên xuất sắc trường luật và hành chánh Hà Nội, năm 1921 ông đậu thủ khoa làm việc tại thư viện Hà Nội sau làm Tuần vũ (tỉnh trưởng) Phan Rang gồm 300 làng, ông hiểu rõ về đời sống nông thôn. Sau này khi làm Tổng thống ông hay đi thăm các tỉnh. Là người có tài năng ông được Hoàng đế Bảo Đại đưa vào triều giữ chức Thượng thư bộ lại năm 1933 khi còn trẻ mới có 32 tuổi. Mấy tháng sau ông Diệm từ quan vì là người yêu chuộng độc lập, ông thấy nhà vua không muốn dành độc lập tử tay người Pháp, ông tuyên bố không có thực quyền, người Pháp dọa bắt ông.

Tháng 9-1945 ông Diệm bị Việt Minh bắt đưa đi giam ở một vùng đồi núi biên giới Việt Hoa, ông bị bệnh nặng. Hồ Chí Minh mời ông Diệm hợp tác chống Tây nhưng ông từ chối và kết án Việt Minh giết anh ông, vu cáo gia đình ông: Diệm nói Ông coi tôi có sợ ai không?

Sau đó Hồ thả Diệm. Biết là mình bị đe dọa nên ông Diệm tìm đường ra ngoại quốc tại Á châu, Âu châu, Mỹ. Năm 1950 ông ở La Mã, sang Bỉ rồi sang Mỹ ở trong một tu viện tại Lakewood, New Jersey nghiên cứu sử, thần học, triết học.

Ngô-Đình Nhu sinh taị Huế ngày 7-10-1910 là con trai thứ tư, đi Pháp du học văn khoa đại học Sorbonne, tốt nghiệp năm 1938 môn khảo cổ về nước làm phó giám đốc thư viện Hà Nội. Từ 1946-1954 ông hoạt động chính trị để thành lập chính phủ quốc gia độc lập.

Ngô-Đình Cẩn và Ngô-Đình Luyện là hai người em út sau này cũng giữ chức vụ, nhiệm vụ trong chính phủ Việt Nam.
Trần Lệ Xuân, sau này là phu nhân Ngô-Đình Nhu sinh năm 1924 tại Hà Nội, bà cụ thân sinh thuộc dòng dõi nhà Nguyễn, cha là luật sư Trần Văn Chương, bộ trưởng ngoại giao thời vua Bảo Đại năm 1945, bà lấy ông Nhu năm 1930 tại Hà Nội và cải đạo Thiên Chúa Giáo.

Chương 2- Thành Lập và mở mang nền Cộng Hòa Việt Nam

Khi Hội nghị Genève đang diễn ra sau khi Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ, Hoàng Đế Bảo Đại nghĩ tới ông Ngô-Đình Diệm. Pháp không ưa ông nhưng Mỹ chú ý tới, ngày 16-6-1954 Hoàng Đế mời ông làm chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng

(Tác giả nhầm, hồi đó gọi là Thủ Tướng, Le Premier Ministre chứ không phải Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng, President du Conseil des Ministres, TĐ)

Ông Diệm về Việt Nam tháng 7-1954, khi chấp chính ông gặp trở ngại vì Pháp ngăn trở. Hoàng Đế Bảo Đại ở Cannes không quan tâm việc nước, khi ấy nhà vua giao cho ông Diệm được toàn quyền.

Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ngày 23-10-1955, ông Diệm được 98% số phiếu. Ngày 4-3-1956 bầu lập pháp Quốc hội, ông Diệm mời ông Nhu, em trai làm cố vấn. Trước mắt có nhiều điều khó khăn nguy nan gồm Các giáo phái và bọn cướp Bình Xuyên. Giáo phái và Bình xuyên được Pháp giúp. Tướng Trịnh Minh Thế giúp Tổng thống dẹp loạn Bình Xuyên,chúng lộng hành tại Sài Gòn, sau khi đánh Cao Đài Hòa Hảo xong ông Diệm đánh Bình Xuyên.

Ngày 27-9-1956 tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Việt Nam. Ngày 26-10-1956 thành lập nền Cộng hòa, ông Diệm là người sáng lập nền Cộng hòa Việt Nam, chấm dứt phong kiến và chế độ thuộc địa.

( Tác giả nhầm: sự thực ông Diệm đánh Bình Xuyên, Hòa Hảo giữa năm 1955 xong mới Trưng cầu dân ý lên làm Tổng thống tháng 10-1955 chứ không phải làm TT rồi mới dẹp loạn, TĐ)

Ông Diệm mở mang giáo dục, mở nhiều trường học. Hạ tầng cơ sở được tạo dựng nhưng bị Việt Cộng phá hoại. Đời sống người dân được bảo đảm về y tế, an ninh. Việc giáo dục tiến bộ, các trường gia tăng mở mang, xuất cảng gạo tăng 500% tính từ 1954-1959. Ông Ngô-Đình Nhu lập đảng Cần Lao Nhân vị, thành lập Thanh niên Cộng hòa, lập thuyến Nhân Vị có tầm vóc tinh thần, tầm vóc xã hội và chính trị, kinh tế.

Cộng Sản lừa dối cán binh, nhiều ngưới đã ra hàng, ông Nhu sáng kiến và thực hiện Ấp chiến lược. Trưởng ấp, xã trưởng, giáo viên, ý tá đã bị Cộng Sản sát hại. Ấp chiến lược cấp cho người dân phương tiện tự vệ chờ trực thăng chở quân chiến đấu tới, nay người dân được an tâm sinh sống trong làng có hàng rào. Việt cộng không áp dụng chính sách quân dân cá nườc được, họ ra hồi chánh nhiều, mùa hè 1962 cuộc chiến thuận lợi nhờ ấp chiến lược.

Ngày 23-7-1962 Bộ trưởng quốc phòng McNamara lập kế hoạch rút quân và giảm viện trợ VNCH. Ông Nhu chủ trương hòa bình với Bắc Việt, ông Hồ chí Minh tặng cành đào cho ông Diệm dịp Tết, Ngô-Đình Nhu còn đề nghị ra Bắc cũng như đưa hai con trai ra thăm miền Bắc.

Mỹ ép ông Diệm nhận thêm cố vấn quân sự, đòi đưa ông Nhu ra ngoại quốc nhưng bị phía VN từ chối, họ giảm viện trợ để khiến người dân nổi dậy chống ông Diệm. Tổng thống Kennedy tuyên bố muốn thay đổi chính trị và thay đổi người ở VN, họ tuyên truyền làm giảm uy tín của ông Diệm tạiTây phương, ngưởi ta tin Mỹ và tin vào tuyên truyền của họ.

Ngày 3-12-1962 Roger Hilman, Giám đốc nghiên cứu Bộ ngoại giao nhận định Ấp chiến lược khiến chính phủ bình định được miền quê hiệu quả. Việt Cộng gây ảnh hưởng tỉnh thành, tuyên truyền dụ dỗ những thành phần bất mãn chính phủ Diệm, những người này thân Cộng bài Mỹ. Ông Diệm phải trấn an công chức quân nhân, tiên đoán có đảo chính. Văn thư trên của Hilman cũng cho thấy chính phủ VN có tiến bộ. Chính phủ vừa phải chống Cộng và chống nội bộ tranh dành quyền hành (đảo chính)

Tháng 4-1963 ông Nhu ban hành chính sách chiêu hồi, ra lệnh quân đội không được giết kẻ địch mà chỉ phá hậu cần và cho chúng con đường chạy. Quân địch ra hàng rất nhiều, sau mấy tháng có 6,000 người, họ đói rách khốn khổ, họ nói ấp chiến lược khiến họ không còn lương thực.

Tháng 10-1963 McNamara nói tình trạng an ninh tiến triển tốt, Tướng Harkins, Tư lệnh quân Mỹ ở VN nói tinh thần chiến đấu rất cao. Khi Ngô-Đình Nhu chết, 8,000 trong số 12,000 làng đã được lập thành. Ấp chiến lược khiến cho VC không ám sát, bắt thanh niên. Khi người Mỹ loại bỏ ông Nhu, họ bỏ ấp chiến lược và đổ nửa triệu quân vào với những phương tiện chiến tranh to lớn nhưng thất bại 12 năm sau đó.

Bà Ngô-Đình Nhu được bầu dân biểu, cũng là Chủ tịch Phong trào liên đới phụ nữ, phong trào đã giúp đỡ đồng bào di cư, tổng cộng có một triệu người từ Bắc vào Nam như vậy chứng tỏ chính phủ Diệm hấp dẫn hơn Hồ Chí Minh. Phong trào Liên đới giúp đỡ cô nhi, nạn nhân chiến tranh, tàn tật, bà cũng mở một phong trào bán quân sự, huấn luyện tự vệ.

Khi ông Diệm mất, đất nước chịu những tranh dành quyền hành trở thành bi kịch của các Tướng lãnh. Bà Nhu đã giải phóng phụ nữ, đưa ra luật gia đình. Từ năm 1958 bà trình quốc hội và được chấp thuận, nam nữ bình quyền, bỏ tục đa thê, bà Nhu thực hiện được bộ luật gia đình. Tổng thống độc thân nên bà Nhu giữ vai trò đệ nhất phu nhân trong các nghi lễ lớn ngoại giao.

Các báo chí, hình ảnh Việt nam đầu thập niên 60 thể hiện tiến bộ của kinh tề miền nam dưới thời Ngô-Đình Diệm. Về quân sự ấp chiến lược đã có kết quả, những thành quả tốt đẹp sau đó bị hành pháp Mỹ phá hỏng hết, họ quyết định hạ Diệm-Nhu. Không phải người dân chống chính phủ mà vì các Tướng nhiều tham vọng, tham quyền, ham danh vọng do Mỹ điều khiển

Chương 3- Cuộc đảo chính

Trong tháng 8 -1963, Tổng thống Diệm và Nhu biết Mỹ định mua chuộc các Tướng để lật đổ chính phủ. Hai ông bèn triệu tập các Tướng để nhắc nhở họ về trách nhiệm với đất nước. Tổng thống Kennedy cử ông Cabot-Lodge tới Sài Gòn làm Đại Sứ thay ông Nolting. Cabot-lodge tới Sài Gòn ngày 22-8-1963, ông điện tín về Bộ ngoại giao Mỹ nói các Tướng giữ nhiệm vụ quan trọng ở Sài Gòn trung thành với ông Diệm, các Tướng khác thì không rõ, đảo chính chỉ là cầu may. Cuối tháng 8 họ không có chính sách về VN. Dean Rusk (bộ trưởng ngoại giao) chủ trương Mỹ không rút khỏi VN trước khi thắng CS và không làm đảo chính tại VN.

Hồ sơ giải mật Ngũ giác đài đã cho biết những sự kiện mới. Ngày 13-6-1971 báo New york Times cho đăng những tài liệu bí mật mà McNamara thu thập từ 1967, bị tiết lộ ra báo chí. TT Nixon tức giận muốn muốn cấm đăng nhưng ngày 30-6-1971 Tối cao Pháp viện cho phép đăng.

Chương 4 của hồ sơ này có tên là Lật đổ Ngô-Đình Diệm , có lời ghi “Tài liệu nghiên cứu Ngũ giác đài về chiến tranh Việt Nam” cho thấy TT Kennedy biết kế hoạch đảo chính quân sự 1963 và ông chấp thuận.

Tài liệu khảo cứu nói từ tháng 8-1963 chúng ta (tức người Mỹ) đã khuyến khích, chấp thuận kế hoạch đảo chính của các Tướng lãnh VN và hứa lập chính phủ thay thế lâu dài… chúng ta đảo chính để tăng thêm trách nhiệm của chúng ta tại VN và sự can thiệp của Mỹ. Hồ sơ cho thấy người Mỹ không đồng lòng khi kết án hành động ông Diệm.

TT Kennedy cử một phái đoàn sang Sài Gòn để lượng giá tình hình, cử Tướng Krulak và Mendenhall nguyên Cố vấn chính trị đại sứ Mỹ, họ về báo cáo trái ngược nhau. Ngày 23-9-1963 ông gửi một phái đoàn khác gồm McNanara và Tướng Maxwell Taylor, ngày 2-10 họ báo cáo quân sự tốt đẹp, ấp chiến lược mở mang, chúng ta có thể rút cố vấn về cuối 1965, cắt viện trợ kinh tế để ép chính phủ Diệm cải tổ chính trị. Kennedy chấp thuận, McNamara tuyên bố 1,000 người Mỹ sẽ rời VN nước cuối 1963. Kennedy lưỡng lự trước hai báo cáo của những người ủng hộ và chống Diệm.

Tướng Harkins ở VN báo cáo về Mỹ: lúc này thay đổi lãnh đão không tốt, tôi không thấy ai chống cộng bằng ông Diệm, tình hình quân sự ở vùng 1, 2, 3 và 4 nói chung tốt đẹp. Đại sứ Cabot-lodge gửi thư cho George Bundy, cô vấn Kennedy ngày 30-10-1963 nói Mỹ đã giúp xứ này về quân sự kinh tế nhưng muốn thắng cuộc chiến phải thay đổi chính quyền, phải chuẩn bị đảo chính. Các Tướng chủ mưu cần tiền để mua chuộc các Tướng thân cận ông Diệm thì đảo chính sẽ thành công, chúng ta sẽ lo di tản gia đình họ. Đại sứ Cabot-Lodge công nhận kinh tế, quân sự tiến bộ nhưng cho là ông Diệm lỗi thời cần phải trừ khử bất kể hậu quả ra sao.

Quyết định của Đại sứ Cabot-Lodge ảnh hưởng tới TT Kennedy, cuộc đảo chính đang tiến hành không thể dừng lại được, hai ngày sau nó bùng dậy. Trung tá CIA Lucien Conein được giao nhiệm vụ liên lạc các Tướng vì ông biết tiếng Pháp, ông ta khuyến khích các Tướng phản lại Tổng thống Diệm, hứa nếu thất bại sẽ được Mỹ bảo vệ, thắng thì nắm quyền. Tòa đại sứ bật đèn xanh, CIA hợp tác chặt chẽ các tướng.

Cuối tháng 10, không khí Sài Gòn u ám, Ngô-Đình Nhu nghĩ tới vợ và con gái (bà Nhu và Lệ Thủy) đi xa, ông gọi Trác lúc ấy 16 tuổi, Trác là người nối dõi dòng Ngô-Đình vì ba người anh lớn (của ông Nhu) không có con nối dòng. Ông Nhu bảo Trác đưa hai em (Quỳnh, Lệ Quyên) lên Đà Lạt. Tác giả chú thích nói hôm sau ngày đảo chính ba anh em ở Đà Lạt, trốn vào rừng cùng mấy người cận vệ rồi tìm tới phi trường (Đà Lạt) lên máy bay sang La Mã.

(Tác giả nhớ sai vì hồi đó ông còn nhỏ, sự thực ba người con bà Nhu đã được tân chính phủ cho đi chính thức tại Sài Gòn sau đảo chính TĐ)

Trưa ngày 1-11 (1963), các Tướng họp dự tiệc ở bộ Tổng tham mưu do Tướng Trần Thiện Khiêm đãi, khi mọi người vào bàn Tướng Dương Văn Minh đứng dậy tuyên bố một cuộc đảo chính đang bắt đầu và yêu cầu mọi người ủng hộ. Ai nấy đều hoan hô riêng Tướng Lê Quang Tung, chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt của cố vấn Ngô-Đình Nhu nói: Các ông phải biết ai gắn sao cho các ông?” LQTung bị bắt đi xử tử cùng với người em Lê Quang Triệu.

Nguyễn Hữu Duệ, đại úy (thực ra là Thiếu tá, TĐ) Tham mưu trưởng lữ đoàn phòng vệ phủ Tổng thống gọi điện thoại cho Tổng thống và cho biết ông sẽ tấn công chớp nhoáng bộ TTM bằng bộ binh, chiến xa, nếu tấn công sẽ bắt trọn bộ các Tướng làm phản.

Ông Diệm từ chối nói người đồng đội không giết lẫn nhau, lúc 17 giờ (5 giờ chiếu) Tướng Dương Văn Minh điện thoại cho cố vấn Ngô-Đình Nhu nói nếu hai người không ra hàng thì sẽ cho ném bom, bắn đại bác vào dinh (Gia Long). Tối lúc 20 giờ, đại sứ Cabot-Lodge điện thoại cho ông Diệm nói nếu ông hàng thì sẽ được đi ngoại quốc nhưng Tổng thống nói sẽ tử thủ tại đây.
Tướng Đỗ Cao Trí, Tư lệnh vùng I, Huế cũng như Nguyễn Khánh, Tư lệnh vùng II (Pleiku) báo cáo Tổng thống muốn đưa quân về cứu, Tướng Huỳnh Văn Cao Tư lệnh vùng IV ở Cần Thơ cũng ra lệnh tiến về Sài Gòn nhưng Tổng thống bác bỏ không muốn đổ máu. Nguyễn Khánh đề nghị anh em ông đến Pleiku nhưng ông cũng từ chối không muốn đổ máu cho quân đội quốc gia.

Nửa đêm hai ông Diệm Nhu đi xe Cao Xuân Vỹ, Tổng giám đốc Thanh niên cộng hòa, ông Diệm ngồi trước, Nhu, Đỗ Thọ ngồi sau. Tới nơi ông Diệm ra lệnh cho quân phòng thủ (tại dinh Gia Long) ngưng chiến tranh đổ máu. Khi đại tá Nguyễn Văn Thiệu mở cuộc tấn công, những ngưòi lính phòng thủ trong dinh chiến đấu tới viên đạn cuối cùng.

Tổng thống và người em ngủ tại nhà Mã Tuyên, người Việt gốc Hoa phụ trách Thanh niên Cộng hòa tại Chợ Lớn. Sáng ngày 2-11-1963 hai anh em Ngô-Đình chịu lễ tại nhà thờ Francois Xavier Chợ Lớn (nhà thờ Cha Tam). Sau lễ ông Diệm nhờ linh mục (người làm lễ) liên lạc với Tướng Trần Văn Đôn, ông muốn đưa họ về lý lẽ và tình yêu tổ quốc.

Các Tướng Đôn và Trần Tử Oai chuẩn bị xe cộ đàng hoàng đi đón hai ông nhưng Tướng Mai Hữu Xuân được lệnh đi gặp có thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa và Nguyễn Văn Nhung, cận vệ Tướng Dương Văn Minh đi theo. Trước khi khởi hành Dương Văn Minh đưa hai ngón tay ra hiệu giết cả hai người.

Ông Diệm và Nhu đợi trước nhà thờ với linh mục, bỗng một xe díp và một xe bọc thép tới. Tướng Xuân nói ông được lệnh tới bắt và mở cửa xe thiết giáp, ông Nhu phản đối thì ông Xuân nói xe này bảo đảm an ninh. Trên đường về hai anh em ông Diệm bị Nguyễn Văn Nhung bắn nhiều viên và đâm chết, để chối tội anh này nói hai ông tự sát thực ra hai tay bị trói. Bộ Tổng tham mưu ngạc nhiên thấy hai ông bị giết, TT Kennedy cũng bối rối trước cảnh hai ông đã mạng vong trong cơn khói lửa, việc mà ông không tiên đoán sẽ xảy ra.

Sau khi chính phủ bị lật đổ, Cộng quân tuyên truyền dụ dỗ đồng bào miền nam chống đế quốc Mỹ. Cũng chính Tướng Dương Văn Minh được Mặt trận giải phóng kêu gọi. Chính ông ta đã đuổi Mỹ, ông ta đầu hàng không chống cự Việt Cộng khi họ vào Sài Gòn và giao đất nước cho quân địch.

Một kết thúc ô nhục cho kẻ chịu trách nhiệm chính trong sự phản bội và sát hại thượng cấp đưa đất nước vào tình trạng hỗn loạn.

Ngày 5-11-1963, Tổng thống Pháp De Gaulle có tiếp xúc Đại sứ Mỹ Bohlen và nói:

Tôi không tin các ông thành công bằng can thiệp trực tiếp vào VN, rất tiếc cho Mỹ là hai ông Diệm Nhu đã bị giết, những người thay thế chắc sẽ không thành công. Kinh nghiệm riêng của chúng tôi thì những người cầm quyền do ngoại bang điều khiển sẽ thất bại nhất là về sự lãnh đạo cuộc chiến, tôi không tin là sẽ tốt đẹp. Quan điểm của tôi như đã quyết định từ Genève 1954, không can dự vào vấn đề Việt Nam, nhận định này dùng cho Cộng Sản nhưng cũng cho các ông, tôi sợ các ông sẽ sa lầy khó rút ra”

Sau khi chính phủ Ngô-Đình Diệm bị lật đổ, trong hai năm có 8 chính phủ, mặc dù được Mỹ bảo trợ nhưng không lãnh đạo được đất nước. Tất cả thành quả mà họ Ngô-Đình xây dựng bị bị phá hủy hết, các đảng phái phong trào bị dẹp hết, 41 tỉnh trưởng bị thay thế.

Năm 1964 cuộc chiến gia tăng khi Johnson lên làm Tổng thống Mỹ.

Các Tướng lãnh làm đạo đức suy đồi so với thời ông Diệm. Họ nói bà Ngô-Đình Nhu là một trong bẩy người đàn bà giầu nhất thế giới nhưng khi lưu vong bà chỉ lấy thù lao qua các cuộc phỏng vấn để chăm lo cho các con nhỏ.

TT Kennedy bị ám sát, chính phủ Johnson đương đầu với Việt Cộng, Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch mặt trận giải phóng tuyên bố với ký giả Úc Wilfrid Burchett

“Chế độ Ngô-Đình sụp đổ là món quà tự trên trời rơi xuống cho chúng tôi”

Chương 4 Một khía cạnh khác

Sách nói về nhà Ngô-Đình thường viết “ngược đãi Phật giáo, độc tài, tàn ác, thối nát” ngừòi ta cũng kết án Tổng thống Diệm không tôn trọng Hiệp định Genève, không thực hiện Tổng tuyển cử … những nhận định trên vô căn cứ, dưới đây là những quan điểm hợp lý.

Về Hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước nó chỉ được chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Việt Minh) ký đã bị chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ miền nam VN tương lai của Ngô-Đình Diệm bãi bỏ.
(Thực ra hồi đó gọi là Quốc Gia Việt Nam, État du Việt Nam chứ không phải Việt Nam Cộng Hòa, République du Việt Nam như tác giả nói, TĐ)

Mỹ cũng không ký, trong đó có Trung cộng, Nga, Anh. Phần nói về bầu cử thống nhất hai miền không có bên nào ký không có giá trị, tuy nhiên miền nam đòi bầu cử được bảo đảm trong sáng.

Trái lại CS vi phạm Hiệp định Genève, xâm nhập, khủng bố miền nam đã bị Ủy hội quốc tế phản đối nhiều lần. CS với mục đích bá chủ và không tôn trọng Hiệp định Paris (1973) mặc dù Kissinger và Lê Đức Thọ được phát giải Nobel hoà bình nhưng Hiệp định lại bị CS vi phạm. CSBV xâm lăng miền nam VN tháng 4-1975 lợi dụng Mỹ suy yếu vì vụ Watergate.

Về vụ Phật giáo lịch sử đã chứng minh một huyền thoại lớn để chống TT Ngô-Đình Diệm. Bà Ngô-Đình Nhu cho biết cuộc khủng hoảng này như cơn gió thổi ngược chiều bởi những phe đối nghịch từ nhiều phía Việt Nam, Pháp, Mỹ và CS.

Trước vụ một nhà sư tự thiêu 1963 mà báo chí thế giới đã phổ biến không có ai chống đối chính phủ Diệm cầm quyền từ 1954. Tháng 5-1963 truyền thông phóng đại kết án chính phủ Công giáo Ngô-Đình Diệm gây nhiều tội ác nhưng dưới sự lãnh đạo của chính phủ Diệm chùa chiền phát triển nhiều. Một nghìn hai trăm bẩy mươi lăm (1275) ngôi chùa mới được xây dựng. Chùa Xá Lợi được xây dựng nhờ Tổng thống tặng 600,000 đồng, một ngàn hai trăm chín mưoi năm (1295) ngôi chùa được trùng tu, như vậy số chùa đã tăng lên 200%. Về phía Thiên Chúa Giáo số nhà thờ chỉ tăng 30%.

Trong số 18 Bộ trưởng của chính phủ chỉ có 5 người Thiên Chúa Giáo, hơn nữa chỉ có 3 trong 19 Tướng lãnh là Thiên chúa giáo. Trong số 113 dân biểu 75 người là Phật giáo, phó Tổng thống và ngay cả Tỉnh trưởng Huế, (nơi xẩy ra vụ Phật giáo) là người theo đạo Phật.

Ông Diệm trả lời một ký giả nói

“Tôi đâu có điên, chín năm cầm quyền trong lúc có chiến tranh lại đi đàn áp”

Tổng thống thành lập Ủy ban để giải quyết vấn đề Phật giáo, khi phái đoàn hai bên ký thông cáo chung ngày 16-6-1963, vấn đề được giải quyết xong, Phật giáo thỏa mãn.

Thích (Thượng tọa,Vénérable) Trí Quang là nhà sư giả, ông ta là CS, ông thành lập Phật giáo cấp tiến tổ chức tự thiêu liên tục, TT Diệm cho khám chùa thấy nhiều truyền đơn chống chính phủ và cả vũ khi súng gươm. Thượng tọa Thích Thiện Hòa, phái Cổ sơn môn kêu gọi chấm dứt biểu tình, tuyệt thực, hoạt động chính trị. Trong số 4,000 ngôi chùa, 12 chùa bị đóng cửa đã dược mở lại tại Sài Gòn , 250 ngàn người biểu tình ủng hộ Ngô tổng thống do các Thanh niên Cộng Hòa kêu gọi.

Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc được chính phủ VN mời vào điều tra từ 24-10 tới 3-11-1963, Ủy ban tuyên bố không có đàn áp Phật giáo. Ngày 7-12-1963 họ soạn tờ trình 234 trang, Ủy ban gồm thành viên các nưóc Afghanistan, Brésil, Thái Lan, Costa Rica, Dahomey, Maroc, Népal.

Tòa Đại sứ Mỹ cho ông Thích Trí Quang tỵ nạn nhưng lại từ chối không cho ông Ngô-Đình Cẩn tỵ nạn.

Johnson, người chống đảo chính , thừa hưởng chính quyền, năm 1968 ông ta đưa tổng cộng 536,000 quân Mỹ vào VN, quân VNCH tăng từ 820,000 người lên 968,000 người. Nixon lên nhậm chức TT năm 1969 tìm hòa bình, ngày 27-1-1973 ký kết Hiệp định Paris, tổng cộng có 55,000 quân Mỹ chết tại VN.

Lấy lý do muốn thắng CS nhanh nên họ đã tổ chức cuộc đảo chính. Từ 2-11-1963 tới 2-7-1976, 13 năm cuộc chiến đẫm máu tàn phá đất nước, giết hại hàng triệu người. Cả thế giới thấy ông Đại sứ Mỹ cuốn cờ trên nóc tòa Đại sứ chạy. Hôm sau ngày 30-4-1975 bà Ngô-Đình Nhu trả lời phỏng vấn đài MBC nói: Sức mạnh quân sự Hoa Kỳ để làm gì hay chi để chạy?

Ngày 17-4 Khmer Đỏ vào Nam Vang, ngày 30-4 Việt Cộng vào Sài Gòn, ngày 29-11-1975 Lào thành lập chính phủ Cộng hòa nhân dân, ngày 2-7-1976 thống nhất nước Việt Nam, Đông Dương vào tay CS.

Dưới ánh sáng sự thật làm sao giải thích những lời vu khống anh em Ngô-Đình và sự yên lặng vẫn phủ nhận sự thật.
Tháng 6-1964, bà Nhu, Lệ Thủy 19 tuổi được báo Truth Rally mời sang Mỹ phỏng vấn, họ muốn tìm thêm những gì khác lạ nhưng chính phủ Mỹ không cấp Visa lấy lý do an ninh quốc gia. Tại sao hai người đàn bà đến một siêu cường có thể ảnh hưởng an ninh quốc gia?

Khủng bố đe dọa Tây phương, người ta khám xét tại phi trường thì không ai coi chính phủ đó là độc tài.

Chính phủ Ngô-Đình Diệm lại không có quyền tương tự như vậy sao?

Báo chí, giới trí thức, chính trị gia đòi phải có dân chủ tại VN (miền nam) trong khi đang có chiến tranh, khủng bố.

Trên thế giới có hàng triệu thanh niên chống cuộc chiến tranh mà họ chẳng biết gì. Nếu không có hàng triệu người vượt biển cuối thập niên 70, đầu 80 trốn CS có lẽ huyền thoại Việt Cộng yêu nước vẫn còn. CS chiếm miền nam, họ tàn phá đất nước thì truyền thống Tây phương im lặng cho tới khi hàng nghìn, hàng vạn người VN vượt biển.

Hai anh em Diệm-Nhu tỏ ra người cầm quyền Thiên Chúa Giáo đạo đức đối với cuộc đảo chính phản bội. Người ta không thể làm cho người chết sống lại nhưng ít ra phải có công lý và sự thật cho họ.

Cuối cùng phải kể đến trách nhiệm của những người gây nên nhưng cái chêt ây và gây thảm kịch cho VN.

Sự tòng phạm về tinh thần mà thế giới và Giáo hội không thể cho phép.

Trọng Đạt lược dịch

Happy Thanksgiving 2014

© Đàn Chim Việt

228 Phản hồi cho “Việt Nam Cộng Hòa và dòng họ Ngô-Đình”

 1. Bố Chưng Sơn says:

  Ông HN bẩu tôi “thử đọc lại cái phản hồi tục tĩu dơ bẩn của ông xem có coi được không? Ông khinh thường người đọc đến thế à? Ông không tôn trọng người khác thì ai tôn trọng ông?

  Tôi chỉ nhắc lại những ngôn từ người khác viết và đã được đăng trên ĐCV. Ông HN hãy cúi xuống đọc lại sẽ thấy. Tại sao người khác viết thì không sao, nhưng khi tôi dùng nó để răn dạy thằng con trời đánh thì bị BBT xoá và bị ông HN phản đối, cho là tôi không tôn trọng người khác?

  Con người ai cũng có tự trọng, nếu mình không biết tự trọng, vẫn dán mắt đọc những câu phỉ báng tôn giáo, chửi rủa những người theo tôn giáo mà những gã lưu manh viết bậy chửi rủa xúc xiểm là
  đáng được tôn trọng hay sao?

  Hay ông HN là người thích đọc chuyện tục tĩu tầm bậy “nữ con chiên thổi kèn thịt” như gã Nguyễn Trung Thực mới lập lại ở dưới?

 2. Nguyễn Trung Thực says:

  “Nói Toẹt Móng Heo says:
  02/01/2015 at 04:13
  Cũng trên ĐCV này, Nguyễn Trung Thực bịa đặt rằng:
  ““Nói chi xa vời . Ngay cả các đức cha VN.
  Có cha cởi quần ngay giữa bãi đậu xe cho nữ con chiên thổi kèn thịt của mình bị cảnh sát bắt
  đưa ra toà“ (?) mà BBT vẫn cho đăng. Vậy đối với HN thì những lời trên của Nguyễn Trung Thực
  là “tự trọng” và đáng đưọc ông HN tôn trọng ”

  Vẫn còn u mê khai chiến có phải không ?
  Chuyện này tôi lấy theo tin tức trên một trang mạng truyền thông . Không có lửa sao có khói ?
  Nếu đã là những cơ quan truyền thông Việt ngữ hải ngoại thì tất cả đều biết tin này .
  Tiện đây nếu có hệ thống báo chí truyền thông nào biết. Xin lên tiếng xác nhận hộ cho.
  Riêng tôi nếu có thì giờ rảnh tôi vẫn sẽ truy lùng tin này để thông báo cho mọi người VN biết.
  Riêng ĐCV ít nhất cũng là một hệ thống truyền thông Việt ngữ lớn ở hảỉ ngoại. Tôi tin chắc
  100% có biết tin này,nhưng không nói ra thôi. Nên câu “Mà BBT vẫn cho đăng ‘ có thể .
  Nên nhớ. Có thể chứng minh điều này.

 3. Chuột Cống says:

  Bài chủ cuối hàng viết 1 câu : “Trọng Đạt lược dịch” .
  Tác giả lược dịch à ,sao tui đọc tui thấy TĐ nầy bình luận trong và ngoài lề cuốn sách thì đúng hơn là lược dịch .
  Không lẽ TĐ phỉ báng trí tuệ loài người .

 4. Vương Bá Hoà says:

  Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một chính nhân quân tử, một con người đạo đức, yêu dân và yêu nước nồng nàn.

  Viết với Tổng Thống Ngô Đình Diệm
  Mở đầu trang nhật ký, con viết cho cụ. Con nghĩ rằng cụ chưa chết, chưa thể chết được. Cụ có biết con buồn khổ suốt tuần lễ không? Dinh Gia Long bây giờ đồi với con xa lạ rồi. Cụ đã ra đi không bao giờ trở lại. Những ngày sống bên cụ, phục vụ không quên được. Con sẽ ghi lại về cụ, người con hằng yêu mến suốt đời.

  Đỗ Thọ
  (Đại úy Đỗ Thọ là cháu của phản tướng Đỗ Mậu).

  “ĐI NHƯ RI LÀ MẤT NƯỚC!
  Ngô Đình Diệm

  Khi rời khỏi Dinh Gia Long thì cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã có linh cảm như “mất nước” và cuộc đời của ngài kể như sắp chấm dứt và suy đoán của người đãy xảy ra như vậy!

  Nhưng cho đến nay những kẻ tiểu nhân vẫn tìm mọi cách xuyên tạc, vu cáo và bôi nhọ ngài!

 5. Phạm Quang Thái says:

  Người nông dân gieo những hạt luá tốt, nhưng trong lúc mọi người ngủ thì kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra.

  Cỏ lùng khi mới mọc lên trông nó giống như lúa mì vậy, nhưng khi lúa mì bắt đầu trổ bông người ta mới thấy sự khác biệt. Cỏ lồng vực là loại cỏ này là cỏ độc, có thể làm những cây lúa mọc gần chúng bị nhiễm độc và làm cho hột lúa mì ra độc. Nếu ăn phải bột của nó, người ta có thể bị ói mửa và nguy hiểm đến tính mạng.

  Những kẻ gian ác thì tìm mọi thủ đoạn để gieo cỏ lồng vực vào ruộng của kẻ thù giống như những kẻ xấu lạm dụng diễn đàn để thả ra những nọc độc?

 6. Trực Ngôn says:

  Không ai dám hoạnh hoẹ với BBT. Nhưng thắc mắc thì không ai có thể cấm cản. Bố Chưng Sơn cũng có quyền nêu lên thắc mắc của mình!

  Người Qua Đường says; “Này đồ Nỡm . Đây là một diễn đàn tự nguyện miễn phí cho mọi người . Đừng có thắc mắc hay hoạnh hoẹ gỉ ở đây cả. YOU và các con CHIEN có ủng hộ một
  đồng xu các bạc nào cho trang mạng này không mà đòi làm cha làm chú đòi hỏi nọ kia . Muốn làm CHA thì vào nhà thờ mà làm. Ở đó trên bục giảng tha hồ mà chửi,mà la hét. Đăng hay không là quyền của BBT
  “.

  Chính xác!

  Đăng hay không là quyền của BBT. Nhưng khi xoá lời bình mà không cho biết lý do thì đó là chuyên quyền hay ỷ thế như Người Qua Đường says: 20/12/2014 at 18:04

  Tôi còn có một ý kiến cho vấn đề này rất tuyệt vời rất có lợi cho BBT cũng như trên diễn đàn. Nhưng phải để xem đã. Để xem liệu có xứng đáng để nêu ý kiến này ra hay không. Nhưng để xem liệu có xứng đáng để nêu ý kiến này ra không đã” điều kiện đó là gì vậy? Là để xem diễn đàn này có thực sự dân chủ không, có nghĩa là phải hai chiều tôn trọng đăng tải chứ không là một chiều. Còn nếu không thì Người qua đường cũng zọt luôn với ý kiến tuyệt vời chớ đừng nói là nêu ra“. (sic)

  Không một ai có quyền đặt ra điều kiện khi góp ý hay bình luận trên ĐCV , mà phải tuân theo điều lệ mà BBT đã đặt ra.

  Hơn nữa “ý kiến hay ý cò” của Người Qua Đường chưa chắc đã phản ảnh suy nghĩ của BBT hay của bạn đọc, vì thế đừng vội kiêu hãnh, phách lối?

  Trích: “Còn cái hoa thúi địt hay hoa cứt lợn của Trực Ngôn Tôi có tìm những bài cũ nhưng hầu như tất cả đều bị xóa hết rồi . Hơn nữa trong tôi bây giờ đang phân vân lưỡng lự tự hỏi.”

  Cho đến nay chưa góp ý, bình luận nào của Trực Ngôn bị xoá cả. Có lẽ Người Qua Đường tâm bất an, dạ không thẳng nên bị hoảng loạn, cũng nói luôn cho Người Qua Đường biết là Trực Ngôn không liên hệ gì với BBT cả.

  Còn câu hỏi: “Không biết Trực Ngôn có phải là Trung Kiên không nhỉ ?

  Nghi ngờ là quyền của mọi người. Người Qua Đường cứ việc điều tra, tìm hiểu cho thoả tính hiếu kỳ. Nhưng đối với Trực Ngôn thì góp ý của ông “tèo” dưới đây mới đáng suy nghĩ;

  Đọc nhiều phản hồi của nhiều người hay cùng một người đôi khi cũng rất thú vị vì ít nhất mình cũng học được cái gì đó mà mình không biết hoặc chưa biết. Như mâm cổ có nhiều món ,món ngon món dở ,món măn món lạt cũng VUI :Trăm hoa đua nở …(ý như vậy).

  Vì vậy, căn cứ vào văn phong trên đây thì Người Qua Đường có phải là một trong những nicks: Chưng Sơn, Nắn sỉ, Chuột cống, Việt quốc, Thắc Mắc Thư Sinh, Giải Magsaysay Phét Dỗm và Hôva Rành Mạch thì cũng không thành vấn đề đối với Trực Ngôn!

 7. Chưng Sơn says:

  THƯ GỞI TÒN THỂ CON CHIÊN CHIEN ĐẺ (CCCĐ)
  Các CCCĐ nên nhớ, khi CCCĐ mât dậy, chửi bậy, chửi bậy không chứng cớ, thì các CCCĐ sẽ bị chửi lại. Nhưng lại thế này, tất cả những lời chửi giành cho CCCĐ đều dựa trên sự thật, tài liệu có thật cả, nên Chưng Sơn ta thành thật khuyên răn các CCCĐ không nên dại dột mà đem sự bịa đặt, giả dối mà đương đầu với sự thật, nghe chưa? Chưng Sơn ta có trong tay toàn bộ những sự thật này.
  Thật vậy, tất cả những điều CCCĐ mang lên mạng đều là những điều bịa đặt hoặc giả dối : Từ cái cuốn Biến Động Miền Trung của “mệ” Liên Thành (Thằng này chắc là con rơi của Ngô Đình Nhu, trông mặt nó ác hiểm một cách ti tiện, và giống NĐN dễ sợ luông, dám lắm à nghen). Tới cuộn video trên youtube bôi bác về cuộc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Cho tới những bài chạy tội cho cái giòng giống cặc shịt nhà Ngô đã khủng bố chính những lương dân của mình là Phật Tử và Phật Giáo giai đoạn 1954-1963.
  Các CCCĐ khi chạy tội cho nhà Ngô thì lờ tịt đi cái chuyện nhà Ngô đã thủ tiêu 3 trăm ngàn luơng dân vô tội, gồm những người Phật tử, những người theo đạo gia tiên và những người ở các đảng phái yêu nước nhưng không thuộc đảng CS.
  Các CCCĐ muốn biết sự thật này thì hãy tìm đọc Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhất Toàn Thư của GS Nguyễn Mạnh Quang. Hoặc Việt Nam Why Did We Go của Avro Manhattan (Đã được dịch ra tiếng việt trên yahoo.com).
  Các CCCĐ dù có viết ngược xuôi gì thì những sự thật Lịch Sử này vẫn còn sờ sờ ra đó, hãy đánh những tên như Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn, Cao Huy Thuần, Vũ Ngự Chiêu tức Nguyên Vũ, Thanh Thương Hoàng, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Xuân Thọ. Vào mạng yahoo.com là sẽ đọc được ngay thôi.
  Sau khi đọc được những tài liệu về sự thật Lịch Sử này, các CCCĐ sẽ thấy được thân phận bọt bèo của cha ông mình và chính mình đã bị bọn hoạt đầu quốc tế dắt mũi, lừa bịp như thế nào.
  Cái gọi là đạo Thiên Chúa của các CCCĐ chỉ thật sự là những bịa đặt, lừa bịp. Và cái gọi là kinh tháng Bible catô lích, catô lác chỉ là những câu chuyện kinh tởm, quần qùe, máu đẻ mà thôi hiểu chưa???
  Đầy dẫy những chém giết, loạn luân trong đấy, mà các CCCĐ đặt lên đầu thờ gọi là kinh thánh thì có tội nghiệp không??? Các CCCĐ chịu khó đọc tài liệu này nghen :

  1000 Năm Tàn Sát & Man Rợ – Nhân Danh Chúa
  Thường Đức (usa) sưu tầm và dịch từ
  (1000 Years of Carnage & Barbarity in the name of Christ)
  by Kenneth Humphreys
  13 tháng 8, 2009

  Đọc xong sẽ thấy các CCCĐ chỉ là những thành phần ngu đần,
  thảm hại khi đặt những tên da trắng mũi lõ, mắt xanh lưu manh bất chính lên đầu thờ và gọi chúng là thánh cha. Coi chúng còn hơn tổ tiên nhà mình. Thật là một lũ ngu si đần độn. liệt não.
  Các CCCĐ nếu tiếp tục lếu láo, mất dậy thì Chưng Sơn ta sẽ chỉ cái ngu si, đần độn của các CCCĐ. Rằng khi CCCĐ xướng kinh qủy này tức là đang chét cứt vào mặt tổ tiên 7 đời nhà mình trở lên đó, thấy thê thảm chửa???
  Các CCCĐ mà hỗn hào thì tổ tiên 7 đời nhà chiên sẽ bị chét cứt vào mặt, và cả chúa phịa của các CCCĐ cũng bị luộc đó nghen.
  Các CCCĐ nghiêm chỉnh đứng 4 chân nghe ta dậy đây. Cái gọi là TCG chỉ là những phương tiện để bọn da trắng mắt xanh mũi lõ dắt mũi và làm tê liệt trí khôn của bản dân trong vòng ảnh hưởng của nó mà thôi hiểu chưa? Có khi nào mà các CCCĐ được gặp mặt chúa như sự mô tả của bọn lừa bip này chưa? Chưa bao giờ, và cũng không bao giờ, phải không?
  Vậy mà cứ phải hộc lên, điên người lên mỗi khi có ai nói động đến cái thằng chúa chưa hề hiện hữu thì có phải là tất cả CCCĐ đều đã bị liệt não nặng rồi không??? Các CCCĐ bị liệt não là lỗi của chúng chiên chứ chẳng phải tại ai cả, và chỉ chúng chiên mới có thể chữa chạy cho chính mình mà thôi, hiểu chưa??? Dậy mã mà đéo khôn hơn lên là sao???

  • Tien Ngu says:

   Sơn từ tâm thần cho đến…phát điên…, thương quá…

   Phét dỗm, lổ…thâm, một vòng rồì cũng lòì mặt chuột…Chung Sơn.

   Anh Ngu đề nghị Sơn kỳ tớí chơi caí nick…Bá Láp Chính Đaọ đi. Cho nó mơi mớí tí.
   Thiên hạ tưỡng…em mớí, nhiêù ngươì theo hơn…

   Chúc Sơn may mắn qua caí muà đông nàỳ…

  • Phạm Quang Thái says:

   Thời tiết lúc rày ẩm ướt đượm màu ám khí, khá phù hợp để cỏ lồng vực phát triển?

 8. Bố Chưng Sơn says:

  Kính gởi bà Hồng và BBT

  Tôi thắc mắc, tại sao lời bình của tôi xuất hiện được 1 ngày thì bị xoá, còn những gã lưu manh viết bậy, phỉ báng tôn giáo như Chưng Sơn, Macô baotixita Lỗ trí Thâm, chuột cống thì vẫn tiếp tục được đưa lên ĐCV?

  Quí vị làm như thế khiến tôi có cảm tưởng ĐCV là diễn đàn chống phá TCG, và quí vị cố tình nuôi dưỡng, cổ vũ cho nhóm người như Chưng Sơn, trí thâm, chuột cống phỉ báng và bôi nhọ đạo TCG?

  • HN says:

   HN
   Ông thử đọc lại cái phản hồi tục tĩu dơ bẩn của ông xem có coi được không? Ông khinh thường người đọc đến thế à? Ông không tôn trọng người khác thì ai tôn trọng ông?

   • Nói Toẹt Móng Heo says:

    Thắc mắc lại càng thêm thắc mắc!

    Bố Chưng Sơn says: “Tôi thắc mắc, tại sao lời bình của tôi xuất hiện được 1 ngày thì bị xoá, còn những gã lưu manh viết bậy, phỉ báng tôn giáo như Chưng Sơn, Macô baotixita Lỗ trí Thâm, chuột cống thì vẫn tiếp tục được đưa lên ĐCV?

    Tôi không đọc được lời bình của Bố Chưng Sơn. Không biết ông đã viết gì mà HN phải lên tiếng rằng; “Ông thử đọc lại cái phản hồi tục tĩu dơ bẩn của ông xem có coi được không? Ông khinh thường người đọc đến thế à? Ông không tôn trọng người khác thì ai tôn trọng ông?“. (sic)

    Như vậy là HN đã đọc được lời bình của Bố Chưng Sơn?

    HN có thể cho biết Bố Chưng Sơn đã viết gì và đánh giá “phản hồi tục tĩu dơ bẩn” trên cơ sở nào?

    Dấu vết bị xoa không còn tang chứng nữa, nếu chỉ nói khơi khơi là “phản hồi tục tĩu dơ bẩn” thì có oan ức cho Bố Chưng Sơn không?

    Cũng trên ĐCV này, Nguyễn Trung Thực bịa đặt rằng: ““Nói chi xa vời . Ngay cả các đức cha VN. Có cha cởi quần ngay giữa bãi đậu xe cho nữ con chiên thổi kèn thịt của mình bị cảnh sát bắt đưa ra toà“ (?) mà BBT vẫn cho đăng.

    Vậy đối với HN thì những lời trên của Nguyễn Trung Thực là “tự trọng” và đáng đưọc ông HN tôn trọng?

  • Người Qua Đường says:

   Này đồ Nỡm .
   Đây là một diễn đàn tự nguyện miễn phí cho mọi người .
   Đừng có thắc mắc hay hoạnh hoẹ gỉ ở đây cả. YOU và các con CHIEN có ủng hộ một
   đồng xu các bạc nào cho trang mạng này không mà đòi làm cha làm chú đòi hỏi nọ
   kia . Muốn làm CHA thì vào nhà thờ mà làm. Ở đó trên bục giảng tha hồ mà chửi,mà
   la hét. Đăng hay không là quyền của BBT. Ở đây không có chống phá ai hết. Chỉ nói
   lên sự thật và thắc mắc trong suy tư và bình luận . Lưu manh và viết bậy thì hãy tự hỏi
   mình và đồng bọn CHIEN trước đi đã, Những tư tưỡng,ý kiến phản đối lại các con
   Chien trong diễn đàn này chỉ là tự vệ và nói lên sự thật và chẳng cần bôi nhọ. Vì chính
   nó đã là nhọ rồi thì cần gì phải bôi thêm CHO BẨN TAY. Chỉ cần cảnh báo cho mọi người đây là NHỌ bẩn để cho mọi người biết mà tránh xa thôi..

   • Choi Song Djong says:

    Lại thêm một đệ tử giáođiếm phái,sáchhiếp phái.

   • Cù Lần Lửa says:

    GHÊ nhẩy! Gớm nhẩy ! ” ông nông dân” nào thế?
    Bà cha anh, anh thử gồng mềnh về Hà lội mà gào

    ” Đả đảo Hố Chó Minh” một cái,coi…

    Sơn La gió cuốn trong sương mù liền một khi…con ạ.

   • Nói Toẹt Móng Heo says:

    Người Qua Đường says: “Đừng có thắc mắc hay hoạnh hoẹ gỉ ở đây cả. YOU và các con CHIEN có ủng hộ một đồng xu các bạc nào cho trang mạng này không mà đòi làm cha làm chú đòi hỏi nọ kia“.

    Chỉ cần đọc những dòng trên đây thôi thì đã có thể suy luận ra rằng; “Người Qua Đường” thuộc về “fan” mà Bố Chưng Sơn cho là “ những gã lưu manh viết bậy, phỉ báng tôn giáo như Chưng Sơn, Macô baotixita Lỗ trí Thâm, chuột cống“, hay chính gã là một trong những tên này?

  • Tien Ngu says:

   Thưa,

   Bố Chung Sơn khiếu nại như vậy là…đụng chạm lia lịa đó nghe…

   Bạn của Chung Sơn nó lên tiếng liền tức khắc. Nó chửi luôn bố Chung Sơn ấy chứ…

   Cha con nên về nhà đóng cửa mà dạy nhau, không nên nhờ người khác dạy dổ…con mình.

   Chúc bố của em Chung Sơn may mắn…

   • Xác Thối Ngô Đình says:

    Xác Ngô Đình Diệm đây nè!

    Đình Diệm bị giết tại Sài Gòn, John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas. Cái gì sẽ đến nếu người kế nghiệp, Lyndon B. Johnson, thay đổi đường lối thậm chí hiếu chiến hơn Kennedy?
    Thi hài Ngô Đình Diệm sau khi bị hạ sát

    Với những băn khoăn đó, các lãnh đạo Đảng họp Hội nghị IX Đại hội Đảng toàn quốc III đầu tháng 12-1963. Dựa trên những bằng chứng không đầy đủ còn sót lại, có thể nói đây là một trong những cuộc họp nóng bỏng nhất trong lịch sử của Đảng, khi các đại biểu

   • Tien Ngu says:

    Nghe…thương quá…

    Ráng học thêm kha khá rồi hãy lên đây hát, em?
    Anh Tiên Ngu nghe em hát, thiệt là…bù trất. Chẳng hiều ý em nà cái gì.

    Ông Diệm, chết được chôn lâu rồi em, bây giờ có lẽ chỉ còn là…cát bụi, hết mùi. Cũng không có ai bơm ảnh lên là thánh như lũ Cộng bơm Hồ chí Minh…

    Riêng cái xác của Hồ chí Minh thì sao?

    Đây mới đúng là một cái xác…thối. Bọn Cộng càng cố…xịt nước thơm, càng…thối. Thấy chúng câu dẫn dân ngu tới viếng mỗi năm mà…chán mớ đời.

    Cũng là…người, mà sao Cộng nó…láo thế.

 9. Chưng Sơn says:

  Trong TUYỂN TẬP ĐỘC THẦN GIÁO, Charlie Nguyễn, cựu Trung Tá Quân Pháp, một con chiên đã tỉnh ngộ viết như sau :
  Tuyển Tập Độc Thần Giáo
  Charlie Nguyễn
  Lịch sử đã chứng minh: Thiên Chúa Ba Ngôi là sản phẩm của công đồng Nicea nhằm tôn Jesus lên làm Ngôi Hai Thiên Chúa. Chính cái tín điều quái gở này đã phát sinh ra hai hệ quả sau đây:
  1. Về ngoại hình, Thiên Chúa là một “quái vật ba đầu” gồm có đầu bò El (Chúa Cha) đều Jesus (Chúa Con) và đầu con chim bồ câu (Chúa Thánh Thần).
  2. Về đức hạnh, tín điều Thiên Chúa Ba ngôi đã biến Jesus thành một đứa con loạn luân với mẹ ruột y. Chẳng cần phải tìm bằng cớ ở đâu xa: Trong sách Chứng nhân Hy Vọng (trang 293) tác giả là Hồng y Nguyễn Văn Thuận đã viết về mối tương quan giữa bà Maria với ba ngôi Thiên Chúa như sau:
  “Là nữ tử của Thiên Chúa Cha, Đức Mẹ đã trở thành mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể (Jesus / Chúa Con) và là hiền thê của Chúa Thánh Thần”. Vì cả ba ngôi chỉ là một Thiên Chúa Duy Nhất (Tam Vị Nhất Thể) nên cùng một lúc bà Maria là con gái, mẹ, và vợ của Jesus. Ngược lại Jesus cùng một lúc vừa là Cha, là Con và là chồng của bà Maria. Nếu đã tin vào tín điều Thiên Chúa Ba ngôi thì đương nhiên phải tin Jesus là một thằng con mất dạy vì y đã loạn luân với mẹ ruột của y. Tôi thách đố toàn giáo hội Công giáo Việt nam phản bác lại điều này. .
  Rõ ràng, chính Hồng sai Nguyễn Văn Thuận xác định, bà Maria là dzợ hiền khô của chúa thánh thần, cũng tức là chúa Dêsù, thế nên Charlie Nguyễn mới nói chúa dêsù đã loạn luân với mẹ của mình, tức là bà Maria đã “bị” chúa dêsù chơi nhiều lần. Đó là một sự thật. Một sự thật dễ hiểu như cái chén kiểu.
  Mà lại thế này, các con chiên chien đẻ(CCCĐ) lại tin là mình là con cái chúa dêsù, thế nên các CCCĐ các thế hệ mang giòng máu “lợn luân” của chúa dêsù là điều dễ hiểu. Thế nên ta có thể kết luận : Tất cả những thằng bố của các CCCĐ đều mang giòng máu “Lợn luân của chúa dêsù” Và đã cố tình chơi con đĩ bà nội của chúng để con đĩ bà nội của chúng đẻ các CCCĐ đang đối thoại trên diễn đàn này, trong số này có các CCCĐ sau đây :
  (Và xin nhấn mạnh đó là thảm cảnh của Catô Lích, Catô Lác, chứ tất cả những người tam giáo, hoặc vô thần đều không có cái thảm cảnh ghê rợn “Lợn luân” này, vì đấy là văn hóa du mục của bọn con cái chúa dêsù.)
  Bắt đầu bằng các CCCĐ có tên sau đây: Khổng Khuyết, tức Khổng Khịt, Tiên Ngu (CCCĐ này đã tự công nhận nó là con cái chúa dêsù rồi), Dâm Tiên, Austin Phạm, Choi Song Djong, Trực Ngôn (tức Chực Phân), ÔcVC, Thằng Ngàn tiền heo tức Đại Ngàn, Nói toẹt móng Heo, Võ bình Đại, Thẳng Ruột Ngựa vv…Còn CCCĐ nào nữa nhỉ? Thôi gộp tất cả các con chiên chien đẻ (CCCĐ) vào danh sách này cho tiện việc nghen.
  Cái điều này là Chưng Sơn tôi chỉ làm rõ nghĩa những điều Charlie Nguyễn viết thôi đó nghen.
  Thế nên ta mới hiểu tại sao các CCCĐ ngu đến tận mạng như vậy. Chúng chẳng còn nhận ra phải trái, đúng sai là gì? Cả một giòng họ nhà Ngô bị đền tôi một cách rùng rợn, các CCCĐ vẫn cố tưởng nhớ và chui tọt vào cái “Lít Đỗ” của các quái chien nhà Ngô, thế có thãm không???
  Các CCCĐ đang khoái chí tung hấng, lếu láo với nhau về cuốn băng bịp bợm, bịa đặt cuộc tự thiêu bi tráng của bồ tát Thích Quảng Đức của bọn đầu nậu Vatikeo. Thì ông Trời đã quá giận dữ nên đã đốt cháy tới xương chúa lừa của tòn thể cccđ nè :
  http://www.baomoi.com/Tuong-chua-Jesus-bi-set-danh-chay-rui/119/4415183.epi.
  Vào mà xem. tượng chúa phịa, chúa lừa của tòn thể Con Chiên Chien Đẻ bị Giời đốt thành tro, than ra sao? Xem xonng nhớ vỗ tay cho kêu nghen.
  Cơ đồ, có hai Quái chiên chien đè là Ngô Đình Trác và Ngô Đình Lệ Quyên viết cuốn sách VNCH và Giòng họ cặc shịt Ngu Đình, thì một con bị chư Thần vật chết giữa đường, óc văng tung tóe, mắt trợn trừng, và con kia chắc đang lên ruột.
  Lieu hồn đó. sẽ có lúc CCCĐ này bị trừng phạt thôi. Các CCCĐ “mít đặc” đầu tòn những shịt mở to mắt ra mà trông nghen.

  • Khổng Khuyết says:

   Sao đồng chí Chung Sơn lại hâm dọa đảng ta thế?

   Đồng chí Chung Sơn viết như thế thì chẳng khác nào đồng chí lại chưởi xéo đồng chí Nguyễn Bá Thanh của Đảng ta. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh hiện đang bị đầu độc xỉu lên xỉu xuống , te tua , có kết cục không tốt dù đồng chí ấy có là con chiên ngày nào đâu.

   Rỏ ràng đồng chí chỉ mượn chuyện Chúa để ngầm bảo , phụng sự cho Đảng là sẽ có kết cục kinh khiếp như thế à?

   Đồng chí Phạm Hùng vừa lên làm thủ tướng được mấy ngày…bổng lăn đùng ra chết , chưa kể đồng chí Trường Chinh , sao đang ở trên lầu mà ai lại đi..Xô xuống đất , rồi đồng chí Kiệt bay vội qua Sing mà nghẹt thở giữa đường , chưa kể tướng Ngọ mới đây lăn đùng ra tắt thở…

   LÝ LUẬN THEO KIỄU CỦA ĐỒNG CHÍ Chung Sơn THÌ HỄ AI PHỤNG SỰ CHO ĐẢNG ĐỀU KHÔNG CÓ KẾT CỤC ĐƯỢC TỐT à?

   Lại còn hù Khổng Khuyết tôi sẽ giống như thế.

   Cả đời Khổng Khuyết tôi chỉ biết trung thành với sự nghiệp láo lếu của Đảng , nay đồng chí Chưng Sơn lại bảo tôi chết sớm , thế thì tốt quá cho bọn phản động cờ Vàng rồi còn gì

   Khổng Khuyết tôi đâu có theo Chúa ngày nào? Rõ ràng đồng chí Chung Sơn mượn cam để nói ổi mà thôi

   Còn cái chuyện đồng chí Nông Đức Mạnh cưới con dâu làm vợ là đã có sự chấp thuận của tổ chức , đồng lòng của Mặt Trận , sau đồng chí Chung Sơn cứ lôi ra , nói xiên nói xỏ là loạn luân mãi thế ?

   Không phải xưa kia , cụ Giáp lấy con gái bạn của mình làm vợ ba hay sao?

   Đồng chí Chung Sơn cần phải biết , Đảng dầu sao cũng là một tổ chức LỢN , mà là tổ chức toàn những đồng chí có tư tưởng LỢN thì đương nhiên , Đảng ta luôn có những hành động LỢN

   Đồng chí Chung Sơn thấy tôi nói có điều gì sai về Đảng ta không ?

   Còn Về Charli Ngu chỉ một tên mạo danh tép riêu , không có số quân nhân , tự nhận hê lên tới tướng cũng chẳng sao , đâu có ai mà bưng bô hốt cứt Charlie ngu như thế , rõ ràng là đồng chí Chung Sơn mượn gió bẻ măng

   Hơn nữa , Charli nói đâu có nghĩa là đúng , ngay cả cụ Hồ còn tự nhận sai lầm trong Đấu Tố , khiến số người bị giết ít quá , chỉ có 200 ngàn người thay vì nhiều hơn đó khi

   Ngay cả toàn Đảng ta cũng thừa nhận Quá Độ quá ngu ngốc sai lầm , chủ quan duy y’ chí !

   Bao nhiêu cái đầu Lợn châu lại mà còn sai đường Lợn như thế thì một thằng Charlie Ngu , sức học sức viết được là bao mà đồng chí Chung Sơn liếm từ hắn từ phía trước hán ra tới phía sau vậy?

   Mau làm bản tự kiễm trước Đảng đi nhá đồng chí LỢN (bắc kì) Chung Sơn?

   Khổng Khuyết

  • NGÀN KHƠI says:

   HẠ TIỆN

   Tên Chung Sơn là một đứa hạ tiện. Nó vừa là một thằng du côn, thất học, vô liêm sĩ, vừa là thằng mạt hạng. Cứ đọc những lời nó viết và đã viết nhiều lần, người ta không thể nhầm lẫn về điều đó.
   Ý nghĩa 3 ngôi của Thiên chúa giáo là ý nghĩa triết học, mặc dầu nội dung người ta đưa ra cho người bình dân nhận thức là nội dung tôn giáo.
   Có nghĩa cái nguyên lý đầu tiên là nguyên lý đệ nhất, vô hình, không có ngôn ngữ hay ý thức nào diễn đạt hay nắm bắt được, nhưng là cái bao trùm tất cả.
   Cái nguyên lý đầu tiên đó tự cụ thể hóa ra bằng con đường nhập thế của Jésus, qua hình ảnh mẹ đồng trinh Maria sinh ra ông.
   Jésus chịu hình phạt của thế gian bằng cách bị đóng đinh trên thấp giá, đó là biểu thị sự tranh đấu của con người Jésus với những bất công, nghiệt ngãs của xã hội người đời để tìm cách cứu vớt nhân loại.
   Sự chết đi và sự sống lại của Jésus biểu thị sự tái hòa hợp lại của nhân loại trong chân lý vĩnh cửu phi trần tục.
   Ý nghĩa của tâm vi ba ngôi : chúa cha, chúa con và thánh thần trong TCG chỉ có nghĩa là như thế.
   Thế nhưng thằng Chung Sơn quá thất học, ngu dốt, không làm sao hiểu được, và đem ý thức cẩu trệ cuả nó đi mạ lý một tôn giáo theo kiểu dốt nát, thất học và vô liêm sĩ của nó thì quả thật nó chính là một loại chó đẻ !

   ĐẠI NGÀN
   (30/12/14)

  • Tien Ngu says:

   Sơn à,

   Chỉ nên tin anh Tiên Ngu, không nên tin bất kỳ một tên Giáo diếm nào cả.

   Bởi anh Ngu khuyên em, là lời chân thành, không như những lời…đưa đò, dối trá, của các anh điếm như…Chính Đạo ( sử gia bất lương), hay cái em Charlie Nguyễn vô danh tiểu tốt nào đó…

   Chúng chỉ toàn là…nói xấu đạo giáo, tự cho rằng thì là chúng…num bờ oanh. Đâu đúng, em?

   Ngưòi đàng hoàng, chính nhân quân tử, không bao giờ đi nói xấu một một giáo một cách…bỉ ổi như thế. Công giáo, là một đạo giáo lớn, hàng tỉ tín đồ. cả tỉ tín đồ này đâu có phải ai cũng…ngu, bình dân học vụ, em?

   Ngậm phân phun búa xua đạo Thiên Chúa như mấy em, chỉ khiền cho tha nhân cười khửa khửa.

   Bỏ cái tật này đi em, lo tu chỉnh, nâng cấp, làm sạch sẽ đạo của mình, không nên phun phân đạo của người…

   Nghe lời anh đi.

Phản hồi