WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Quốc dân Đảng thân Bắc Kinh thất bại lớn trong cuộc bầu cử địa phương tại Đài Loan

Liên Thắng (Sean Lien), con cựu Thủ tướng Liên Chiến, đã công nhận thất bại tại Đài Bắc

Liên Thắng (Sean Lien), con cựu Thủ tướng Liên Chiến, đã công nhận thất bại tại Đài Bắc

Thủ tướng Đài Loan, Giang Nghi Hoa (Jiang Yi-Huah) vừa từ chức sau khi đảng của ông thua đậm tại cuộc bầu cử địa phương của Đài Loan vừa kết thúc hôm nay.

Quốc dân Đảng gần như mất toàn bộ quyền kiểm soát trên toàn lãnh thổ đảo quốc bao gồm cả chức thị trưởng thủ đô Đài Bắc – lãnh địa của Quốc dân Đảng.

Cuộc bầu cử Thứ bảy hôm nay được nhìn nhận như là một cuộc trưng cầu dân ý về mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc lục địa.

Quốc dân Đảng công khai ủng hộ quan hệ gắn bó với Trung Quốc lục địa, trong khi những người dân Đài Loan không nặm mà gì với mối quan hệ này.

Tổn thất to lớn của Quốc dân Đảng chứng tỏ cử tri Đài Loan thất vọng về những chính sách của chính phủ hiện hành là: an toàn thực phẩm; lương bổng; tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội; và chính sách tiến gần lại với Trung Quốc lục địa.

Người Đài Loan cho rằng cuộc đời của họ khó khăn hơn kể từ ngày Tổng thống Mã Anh Cửu của Quốc dân Đảng lên nắm quyền vào năm 2008. Họ lo lắng về chính sách thân Trung Quốc đã làm cho đảo quốc này lệ thuộc vào kinh tế, và không còn vị thế độc lập về chính trị.

Tổng thống Mã Anh Cửu cũng là lãnh tụ của Quốc dân Đảng đã ngỏ lời xin lỗi: “Tôi đã nhận được thông điệp từ cử tri thông qua cuộc bầu cử. Tôi chịu trách nhiệm cho thất bại này, và sẽ nhanh chóng cải tổ đảng để đáp ứng nhu cầu của cử tri. Tôi không lẩn tránh trách nhiệm.”

Cử tri Đài Loan đã mạnh tay loại bỏ tất cả những nhân vật thân Trung Quốc của Quốc dân Đảng.

Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) đã giành được một chiến thắng chính trị rất lớn tại hầu hết các địa phương, bao gồm cả chức thị trưởng Đài Bắc. Tuy vậy, các nhà bình luận nhận xét rằng căng thẳng với Trung Quốc lục địa có thể mang lại một tổn hại cho nền kinh tế của đảo quốc.

Đảng Dân chủ Tiến bộ luôn ủng hộ cho nền độc lập của đảo quốc này. Đây là điều mà Bắc Kinh rất căm ghét.

Đây chỉ là phép thử đầu tiên, Quốc dân Đảng và Đảng đối lập Dân chủ Tiến bộ sẽ đối mặt với nhau vào cuộc bầu cử đầy cam go cho chức Tổng thống và Quốc hội Đài Loan vào năm 2016.

Thứ bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2014

Biên tập viên Đàn Chim Việt
© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Quốc dân Đảng thân Bắc Kinh thất bại lớn trong cuộc bầu cử địa phương tại Đài Loan”

  1. Nguyễn Thi says:

    Biến cố Hong Kong trong những tuần qua cho cử tri Đài Loan biết thêm về Tàu cộng là lũ độc tài,quỷ quyệt, láo lường .

  2. Choi Song Djong says:

    Đài Loan,một hòn đảo sát sườn nhưng họ thà làm người sống trên đảo còn hơn chính thức làm người Hoa Lục.
    Việt Nam,một quốc gia có chủ quyền nhưng vì hèn,tham quyền cố vị mà đám chó làng 3 Đình thà suốt đời đớp cứt Hán Cẩu hơn là làm người dân Nam thật sự. Vậy nhờ ông Dương Trung Quốc đặt câu hỏi với bộ tứ xem cứt Hán Cẩu có mùi vị gì,à mà quên,có lẽ nên nhờ trực tiếp ông bọ chưởng công thương Vũ Huy Hoàng vì ông có tài nếm phân bón bằng miệng.

Phản hồi