|

Tháng Tư đen như mõm chó

Tháng Tư đen như mõm chó

Tháng Tư đen như mõm chó

1 Phản hồi cho “Tháng Tư đen như mõm chó”

  1. TT says:

    Đúng là sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam bọn răng đen mã tấu đã thực hiện được 4 V:
    VÀO, VƠ VÉT, VỀ,
    Còn như nếu cứ xây dựng thiên đường cộng sản ở miền Bắc mà thôi, chắc bây giờ giống như Bắc hàn rồi!!!

Phản hồi