1 Phản hồi cho “Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó”

  1. TT says:

    Sau gần 40 năm người dân trong Cộng Hoà Xã Hội Cướp Ngày ( XHCN) Việt Nam đã tiến một bước khá tiến bộ từ “DÉP RÂU” lên “DÉP NHỰA CÓ LỖ”

Phản hồi