|

Quốc doanh tu hú

Quốc doanh tu hú

Quốc doanh tu hú

Đầu cao su liếm dép cao su
Khắp thế gian này mấy “thằng tu”
Tư tưởng gặp nhau trào máu lửa
Chỉ khổ thằng dân vốn trí ngu.

 

Phản hồi