WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Với anh Đại Hán phải “kính nhi viễn chi”, tiếp ông Cận Bình phải hiểu lẽ Cận và Viễn

1. Coi chừng trở thành cánh quân thứ hai của giặc bành trướng

Nhân dân Việt Nam, mà đại biểu là những người yêu nước, tử tế, thức tỉnh và dám nói đã bộc lộ thái độ đối với ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam lần này, mà những lời tuyên bố , những bài viết và những tấm hình như dưới đây có thể lấy làm ví dụ.

Nguồn ảnh: Anh Ba Sàm

Nguồn ảnh: Anh Ba Sàm

Ta rất quý những tiếng nói từ lương tâm, từ lòng yêu nước như vậy, nhưng chưa dễ gì đưa xã hội ra khỏi cơn lúng túng như đèn cù, vẫn thấy có dòng hành quân không nghỉ nhưng chỉ lát sau tất cả lại về chỗ cũ. Hôm nay tuy “khách quý” (chữ của ông Trần Công Trục) chưa đến nhưng kết quả chuyến thăm viếng thế nào thiết tưởng đã có thể đoán trước.
Nhất định là chuyến thăm lần này của họ Tập đến Việt Nam (như thăm một nạn nhân của chủ nghĩa Bành trướng Đại Hán) vẫn sẽ đạt được những mục đích mà họ dự định, đạt những ý đồ mà họ mong muốn, mà không gặp trở lực nào từ phía Việt Nam. Đừng ai ngạc nhiên khi thấy “nạn nhân” vẫn  hân hoan đón rước anh xâm lược, vẫn cung kính tưng bừng, nạn nhân có giẫy giụa hay phản kháng gì đâu? Vẫn ôm 16 chữ vàng để gìn giữ cái tài sản chung quý giá mà hai Bác Mao-Hồ đã dày công vun đắp. Vẫn những thứ cũ, êm ru, có mới chăng là ở chỗ con sói đã nhích chân vào nhà chủ được thêm một bước, nạn nhân bị khóa chặt thêm một mắt xích, và nội bộ người Việt thì càng hiểu rõ lòng dạ của nhau hơn thôi.

Có thể sẽ lại được giải thích về những cố gắng kiên trì khôn ngoan gì đó, thắng lợi to lớn gì đó của nhà cầm quyền Việt Nam. Cứ tạm cho những cái gọi là cố gắng ôn hòa khôn ngoan ấy là thực tâm muốn cho nước nhà tốt đẹp đi chăng nữa, nhưng thử nghĩ mà xem, nếu không có những hoạt động như vậy từ phía ĐCSVN thì một kẻ cao cờ thâm hiểm như Trung quốc đương nhiên sẽ phải rất tốn công phu để tạo dựng cho được một cánh quân thứ hai, phối hợp với cánh quân thứ nhất là đội quân xâm lăng lộ liễu. Cánh quân thứ hai này có chức năng phải chống xâm lược bằng nước bọt để dân nghe cho sướng mà yên lòng, nhưng đồng thời phải dẹp tan những cuộc biểu tình thực sự muốn chống xâm lược, phải ngăn cản sự hỗ trợ quốc tế bằng cách khước từ sự can dự của nước thứ ba và không kiện ra Liên Hiệp Quốc… Tóm lại, cánh quân thứ hai này che chắn cho cánh quân thứ nhất xâm lược được trọn vẹn. Liệu có lúc nào những người “đảng viên nhưng mà tốt” giật mình, thấy mình ủng hộ cấp trên làm những điều như thế là vô tình trở thành cánh quân thứ hai của bọn Tàu xâm lược hay không? Cũng xin thưa thêm rằng kẻ đánh thuê mà không biết mình đánh thuê, cứ tưởng mình chân chính thì kẻ ấy mới càng nguy hiểm. Vẫn có rất nhiều ngụy biện để lừa dối người dân nhưng tôi tin rằng vẫn còn những người không dối nổi lương tâm.

Vì vậy, để hy vọng về một viễn cảnh tốt hơn, họa chăng ra khỏi cái vòng luẩn quẩn như đèn cù, ta thử học người thầy thuốc, muốn chữa bệnh phải tìm được cái gốc đã sinh ra bệnh. Thử đặt câu hỏi: Ông cha ta đã ứng xử thế nào để thoát khỏi bàn tay ghê gớm của con mãnh thú bành trướng, 1000 năm Bắc thuộc chứ ít gì đâu thế mà thoát được? Thoát được rồi, nhưng vì sao đến thế hệ ngày nay, với bao nhiêu thuận lợi hơn ngày xưa mà nguy cơ Bắc thuộc có thể trở lại, trở lại một cách khó gỡ?

Dù biết mình còn nhiều điều nông cạn nhưng cũng mạn phép được góp một nhời bàn về kế sách Thoát Trung của các tiền nhân.

2/ Quy luật CẬN và VIỄN trong quan hệ Việt Trun

Với Trung quốc nên gần hay nên xa?

Xin thưa ngay: nên gần, nhưng đừng gần quá, phải giữ khoảng cách, đừng chui vào tay áo người ta.

– Không có nước nào gần gũi và nhiều duyên nợ với Việt Nam hơn nước Trung quốc. – Không có người dân nào gần gũi và dễ hòa hợp với dân Việt Nam hơn những người dân “đồng văn đồng chủng” Trung Hoa.

– Không có nền văn hóa nào gần gũi, ảnh hưởng nhiều đến văn hóa Việt Nam hơn văn hóa Trung Hoa, đó là một trong vài nền văn hóa vĩ đại của thế giới.

Với một đối tượng như thế sao lại không nên gần gũi? Gần để học cái Thiện mà theo, để biết cái Ác mà chống (1).  Một nhân dân nhiều người tài giỏi thế, một Văn hóa nhiều nét đặc sắc thế chẳng những nên gần mà còn nên kính trọng. Nhưng cũng chính Khổng Tử khi nói về sự kính trọng lại đề xuất một cách ứng xử “Kính nhi viễn chi” (kính nhưng mà phải đứng xa) để đối xử với “Quỷ thần”, bởi “Quỷ thần” không phải là người thường như ta, kính trọng mà gần gũi quá thì sinh vạ. Tổ tiên người Việt đã ứng xử với yếu tố Trung Hoa một cách “Kính nhi viễn” đúng như vậy nên đã thành công.

Số mệnh truyền kiếp nước Việt phải kề môi kề răng với một con mãnh thú khổng lồ, kình địch với nó cũng chết mà co rúm trước nó cũng chết. Vậy mà nước Việt ta trải bốn nghìn năm không chết. “Đinh Lê Lý Trần” vẫn cứ sánh vai cùng “Hán Đường Tống Nguyên” mà “hùng cứ một phương”, là bởi biết tìm ra luật ứng xử “viễn cận”.  Bình thường thì gần gũi và nhún nhường, chấp nhận triều cống, kể cả việc xin làm dâu làm rể Thiên triều. Nhưng nếu Thiên triều giở mặt, nhe nanh muốn nuốt chửng ta thì toàn dân ta trên dưới một lòng, đem hết sức bình sinh quyết một phen sống mái, đánh cho đoàn quân Thiên triều tan tác, xác chết đầy sông đầy gò. Nhưng thắng mà không kiêu (như kiểu kiêu của Lê Duẩn sau này), không tận diệt mà mở đường cho địch rút, sau đó lại chủ động hiếu hòa.

Sách lược lúc gần lúc xa, lúc cương lúc nhu sở dĩ được tiến hành nhịp nhàng thành công như vậy là cốt ở hai điều: một là khi thân thiết vẫn phải giữ khoảng cách, không để cho Tàu chiếm được những nơi huyết mạch, hai là lúc kháng cự phải có sức mạnh tổng lực trên dưới một lòng quyết đánh cho giặc chẳng những phải thua mà còn phải nể sợ đến mức phải từ bỏ dã tâm xâm lược. Lúc Cận lúc Viễn đều có chừng mực như vậy làm cho gã khổng lồ đành phải nuốt hận, để cho nước Việt nhỏ tồn tại, đô hộ tới cả ngàn năm mà đồng hóa không nổi, từng tấc giang sơn của họ vẫn được giữ nguyên.

Bài học “Kính nhi viễn chi” ấy tổ tiên người Việt ta đã phải trả bằng máu xương suốt nghìn năm nô lệ và đã thành công. Rất cẩn trọng nhưng linh hoạt, không được thái quá cũng không bất cập.

Nhưng sự du nhập chủ nghĩa Cộng sản đã phá tan tành cái cẩm nang giữ nước ấy của ta. Bởi bản chất của chủ nghĩa Cộng sản là vừa quá tả lại vừa quá hữu, vừa thái quá lại vừa bất cập. Lẽ Cận –Viễn  không thể điều hòa, khi Cận khi Viễn đều thái quá. Quan điểm phân chia giai cấp-địch ta và đấu tranh không khoan nhượng, một mất một còn, tạo ra rất nhiều kẻ thù và hờn oán, đó là mặt quá tả, đối với người khác mình thì đẩy ra xa (Viễn) và quy thành địch. Nhưng lại mơ tưởng một thế giới đại đồng, một thứ hữu ái giai cấp không biên giới, đó là mặt quá hữu khuynh, đã gần (Cận) thì lại gần quá, mất cảnh giác một cách ngây thơ trước bản năng bất thiện vẫn tiềm tàng dù là đồng chí. Cả hai mặt quá đà, quá khích này đều gây tai họa cho dân Việt Nam. Sự lạc quan tếu về tình cảm “vô sản đại đồng” chẳng những làm nhòe ranh giới giữa công dân và người cầm quyền xã hội bằng quan hệ cha con, bác cháu, mà củng làm nhòe ranh giới quốc gia bằng quan hệ “anh cả Liên xô, chị hiền Trung quốc” như một đại gia đình vô sản. Khốn nỗi sự xóa nhòa những ranh giới tự nhiên ấy một mặt ru ngủ những con cừu ngờ nghệch, nhưng mặt khác chẳng những không lòe được những con hổ con sói tinh khôn mà còn đánh thức bản năng tham lam của chúng và tạo cơ hội cho chúng nuốt chửng những “đồng chí” nhỏ yếu hơn, khác nào quan hệ đồng thuận và hợp tác của mãnh thú với con mồi trong cái ảo ảnh của thế giới đại đồng Cộng sản. Chủ nghĩa đại đồng ảo tưởng đã tạo ra những con mồi đầy tính tự nguyện hiến dâng. Phải chăng đó chính là cái “tài sản chung quý giá” mà một nước Việt nhỏ bé với mãnh thú Đại Hán khổng lồ Đại Hán mà hai “Bác” đã dày công vun đắp. Đại Hán cố giữ “khế ước” ấy làm cái gông, cái bẫy, để nước nhỏ bé không cựa được, chứ nước Việt bị thua thiệt đang cần thoát gông thì giữ cái đó làm gì?

Tóm lại là toàn bộ âm mưu đô hộ kiểu mới của Đại Hán đối với Việt Nam được thiết kế trên cái nền Cộng sản. Chừng nào còn đứng chung trên cái mặt bằng Cộng sản chung ý thức hệ ấy thì dân Việt vẫn như  bị ngồi trên con tàu đã thiết kế sẵn đường ray. Dân Việt muốn chạy thoát khỏi cơn nô lệ mới chỉ có một cách là từ bỏ cái nền tảng ấy, mặt bằng ấy, con tàu ấy, đường ray ấy. Đó là đáp số duy nhất cho bài toán của Dân tộc chúng ta. Nhưng lối thoát ấy đã vướng một cái khóa do chính quá trình cũ tạo ra. Cái khóa hóc hiểm rất khó mở ấy là: tuy con tàu bị định hướng sai khiến cho hành khách bức xúc và muốn thoát ra nhưng đội ngũ lái tàu và tập đoàn thân hữu kiểm soát trên tàu của họ đã thu được lợi quyền kếch xù nhờ quỹ đạo sai đó, thì họ phải ơn cái quỹ đạo đó đến muôn năm. Nghe hành khách, bỏ đường ray ấy, bỏ con tàu ấy thì lợi quyền vua chúa kia đâu còn như cũ?

Câu chuyện bi hài của dân Việt mình suy cho cùng cũng đơn giản thế thôi. Những anh xu thời được vận may, kiếm chác được ít nhiều thì cũng có thể rộng lòng bỏ qua cho họ, nhưng sẽ không thể chấp nhận nếu họ cúi đầu bán rẻ linh hồn cho quỷ Bắc Kinh, làm nhục cho cả dân tộc, đắc tội trước công lao và xương máu của tổ tiên muôn đời nước Việt. Đảng CSVN đã đi quá đà trong việc gần gũi với Tàu, để quân Tàu gần gũi quá sâu vào nội tình, nội địa của mình mà không biết chính sách “Viễn-Cận” nham hiểm của Tàu là “Viễn giao, Cận công”, tức kết bạn với nước ở xa nhưng phải trừng trị, phải đánh, phải dạy những nước ở gần. Thế thì kẻ núp vào ống tay áo của Tàu hãy coi chừng vì ắt có ngày toi mạng!
Tóm lại, đối với anh Tàu Đại Hán, nước Việt ta phải theo gương tổ tiên mà “Kính nhi viễn chi”, phải làm cho họ hiểu rằng “chúng em rất kính trọng các ông, nhưng xin các ông đứng xa ra một chút, giữ đúng cự ly an toàn cho chúng em nhờ! Nếu không… Bạch Đằng – Đống Đa còn đó! Ý Đảng Cộng sản thế nào?Chứ lòng Dân tôi quyết là như vậy.                                                                *
Điều trớ trêu là khi dân đang bảo nhau thực hiện cho được chữ VIỄN để giữ khoảng cách an toàn trước anh Đại Hán thì đại diện đại quốc lại có ông rất CẬN sang chơi là ông CẬN Bình họ Tập. Cái lẽ VIỄN-CẬN lại được một phen thử thách.
Nhớ chữ trong Tam tự kinh, đang muốn “Tập tương VIỄN” là tập xa nhau ra, thì lại tiếp ông Tập CẬN Bình, vậy phải “tập” thế nào đây, “tập” cho gần nhau thêm nữa thì khốn!

Đừng quên cẩm nang Thoát Trung là KÍNH nhi VIỄN! Bởi Kính mà Kính Cận quá e nhìn không thấy kẻ thù.

H.S.P.
3-11-2015

© Đàn Chim Việt

 

7 Phản hồi cho “Với anh Đại Hán phải “kính nhi viễn chi”, tiếp ông Cận Bình phải hiểu lẽ Cận và Viễn”

 1. Vivi says:

  Ngô Đình Nhu đã biết trước 1975, Nay thành sự thật mà ai là người Việt cũng thấy rõ.

  CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN: (Ngô Đình Nhu)
  Các nhà lãnh đạo miền Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.

  Muốn thoát khỏi tai họa Hán Hóa ắt phải diệt csVN.

 2. teosg says:

  Cùng là người Việt chung giòng máu Lạc Hồng, nhưng tại sao quan điểm của tác giả Hà Sĩ Phu về dựng nước giữ nước lại sai lầm đến thế ? Đúng là “ Tính tương cận, tập tương viễn”. Tạm hiểu : Tánh người khi sinh ra đời thì ai nấy cũng chứa mầm thiện lương, ưa chánh ghét tà, nhưng khi lớn lên sống lâu năm với môi trường xã hội khác biệt nhau thì tánh người trở thành khác xa nhau.

  Sống bị nhồi sọ trong xã hội Việt cộng lâu năm, người ta trở thành hèn kém, chấp nhận sự dối trá, chuộng quyền mưu trí trá và ngay cả người có ăn học cũng cho đó là sự khôn khéo ở đời. Xét như bài viết của tác giả cũng lầm lẫn cho sự tồn tại của nước Việt từ ngàn năm nay là nhờ sách lược ngoại giao khôn khéo “kính nhi viễn chi” mà có được. TRích : “Vậy mà nước Việt ta trải bốn nghìn năm không chết. “Đinh Lê Lý Trần” vẫn cứ sánh vai cùng “Hán Đường Tống Nguyên” mà “hùng cứ một phương”, là bởi biết tìm ra luật ứng xử “viễn cận”. Điều này sai. Tác giả đã lấy ngọn mà làm gốc. Đây gọi là điên đảo.

  Chúng ta nên biết, thế giới loài người xưa nay luôn bất bình đẳng vì mạnh yếu khác nhau. Nước mạnh thì luôn muốn thôn tính nước yếu. Do vậy đạo lý giữ nước là phải làm cho nước mình mạnh lên. Làm cho nước mạnh lên xưa nay chỉ có một đường lối duy nhất . Chính là thực thi việc giữ nước theo đúng chánh pháp. Đúng theo chánh pháp thì lòng người vui vẽ đi theo. Vì sao ? Bởi vì lòng người vốn là cái giống muôn đời nay luôn không thay đổi. Đó là dân tộc nào cũng luôn khao khát sự chính . Nói cách khác lòng người luôn hướng về theo sự chính- sự công bằng không thiên vị.

  Chính trị làm cho nước nhà mạnh lên lại phân làm hai loại : vương đạo và bá đạo. Nước mạnh lên nhờ theo vương đạo thì sự mạnh của nó bền vững vì nó thuận theo lòng dân. Nước theo bá đạo thì mạnh nhất thời rồi tàn lụi vì trái nghịch lòng người nên bị dân phản đối.

  Do vậy, nước Việt ta trải bốn nghìn năm không chết. “Đinh Lê Lý Trần” vẫn cứ sánh vai cùng “Hán Đường Tống Nguyên” mà “hùng cứ một phương”, là bởi vì dân Việt chuộng theo vương đạo. Ngày nay thì tên của vương đạo là chế độ dân chủ tự do, tôn trọng nhân quyền.

  Dựa vào kế sách ngoại giao gian dối nhất thời để lừa người thì chỉ lừa được bọn tiểu nhân ngu tối chứ không qua mặt được bọn người gian xảo trí trá đang ở thế mạnh như họ Tập kia. Do vậy dù anh có kính nhi viễn chi, có tam bộ nhất bái, có ngày ngày xưng tụng giặc làm cha thì rồi kẻ bá đạo kia đến lúc thời cơ chin muồi thì nó cũng sẽ ra tay thôn tính anh mà thôi. Lúc đó thì anh chỉ còn dựa vào thực lực của chính mình để sinh tồn. Nghĩa là phải dựa vào lòng dân. Ngoài dân ra thì anh chẳng có thể nương tựa vào bất kỳ ai hết. Do vậy nên đức Trần Hưng Đạo đã trối lại : “ Thời bình phải khoan sức cho dân”.

  Các sách lược ngoại giao như “kính nhi viễn chi” của tổ tiên dân Việt thật ra chỉ là lớp sơn mỏng bao xung quanh một lõi gỗ cứng rắn. Ngàn năm nay, đao kiếm của bọn giặc phương Bắc chính vì không đốn hạ nổi lõi gỗ này nên chúng giả vờ cho qua đấy thôi. Lõi gỗ đó là gì ? Chính là sức mạnh đoàn kết của lòng dân Việt vì bảo vệ tự do cho nòi giống Lạc Hồng vậy.

 3. BIỂN NGÀN says:

  ĐỂ COI

  Để coi Bình tới Việt Nam
  Nơi đây đón tiếp Bình sao mới tường
  Xum xoe xủm xọe chuyện thường
  Dễ gì đặt thẳng vấn đề Hoàng Sa

  Trường Sa cũng vậy xót xa
  Cũng đều né tránh quả là vô duyên
  Của mình nó lấy hiện tiền
  Không đi đòi lại quả điên trên đời

  Lại còn đón tiếp eo ơi
  Hỏi đời như thế còn gì vinh quang
  Việt Nam sao lại xuống hàng
  Từ hàng tự chủ xuống hàng tép riu

  Khác chi thời buổi chợ chiều
  Chắc Bình càng thấy cười nhiều hơn ai
  Biểu tình trong nước nhiều đi
  It ra cũng thấy ý gì của dân

  Nói xa phải lại nói gần
  Nó như giặc cướp sao cần đón đưa
  Chuyện này có hỏi cũng thừa
  Dân đâu còn miệng mà thưa gởi à

  Thôi thì chờ đó xem sao
  Những lời tuyên bố lẽ nào cho qua
  Giặc đâu có thể ruột ra
  Chừng nào chưa trả chỉ là giặc thôi

  Đảo mình mình quản từ lâu
  Lý chi nó đến lấy toàn ngang xương
  Mình ngu hay yếu mọi đường
  Mất đồ quỵ lụy ai thương được nào

  NON NGÀN
  (06/11/15)

 4. CU TY says:

  NGỰA ĐÁ QUA SÔNG

  “Chừng nào Ngựa Đá qua sông,
  Phụng Hoàng xuống biển thì Ông mới về”

  Mã quá Sinh truyền tinh cuả Thạch,
  Tập Cận Bình lách cách vuốt ve.
  Hoàng Trường lờm mắt kết bè,
  Lưỡi Bò bành trướng cùng hè tóm thâu.
  Kià Hải Dương(981) cấm sâu xuống biển,
  Cửu cửu kia huyền chuyển y nhiên.
  Thánh Quân tái xuất Rồng Tiên,
  Linh uy Hồng Lạc lưu truyền muôn thu.

  Mã quá Sinh trùng tu Giới Thạch,
  Tập Cận Bình ì ạch bợ bưng.
  Loạn ca Ma Khúc tưng bừng,
  Âm Đài rờn rợn chập chừng cuồng điên.
  Chiếc Chiếu Manh(BĐông) ngửa nghiêng sóng vổ,
  Bập bình binh nhăn nhố thuyền tàu.
  Toàn cầu thế giới xôn xao,
  Pháo mừng nhập tiệc khói màu xác tan.

  Mã quá Sinh hồi loan Tưởng Thạch,
  Tập Cận Bình tay xách tay mang.
  Đầy bao Nhân Tệ rộn ràng,
  Sang Sinh ban lộc kết đàn họp phe.
  Khúc Hoàng Trường trổi bè họp tấu,
  Trống bình binh hải khấu xung thiên.
  Tạng Hồi Mông Mãn khấn nguyền,
  Tam Phân Tứ Liệt nhiệm huyền y nhiên.

  Mã quá Sinh nhân duyên Giới Thạch,
  Tập Cận Bình học sách Tào Man.
  Đường đường bệ vệ nghing ngang,
  Sang Sinh lóc cóc rộn ràng bán rao.
  Cả Trời Nam rực màu vàng chiếu,
  Gốc Trời Tây huyền diệu luân sa.
  Phật Tiên Thần Thánh Thiều Ca,
  Chuyển luân vĩ nghiệp an hoà khắp nơi.

  Rồng Tiên Hồng Lạc truyền lời !!!

 5. nguyenha says:

  “kính nhi viễn chi”,thưa ông HSP,không thể áp dụng trong trường hợp nầy : DCS Tàu và DCSVN.! Lý do thật giản đơn, vì chúng cùng sinh ra từ chủ nghĩa Mác. Chúng là anh em ruột (HCM toàn tập)!! Phải dẹp cái Đảng “chó má” đó đi,khi đó mới nói đến “kính nhi viễn chi”.Còn nó, thì suốt đời làm tôi-mọi cho CS Tàu.

 6. Quang Phan says:

  Khi đón tiếp hoàng đế Tập cận Bình, những tên Việt gian Nguyễn phú Trọng, Phùng quang Thanh phải nhớ trương cờ có 5 ngôi sao nhỏ ( Hồi, Mông, Tạng, Mãn, Việt Nam) vây quanh ngôi sao lớn – như hồi đón tiếp TcB ngày 21 tháng 12 năm 2011 đấy. Chớ nếu không, bè lũ Trọng, Thanh lại bị bọn đế quốc nọc những “đứa con hoang đàn”này ra đánh đòn thì khốn – như hồi Quốc vụ viện Dương Khiết Trì thăm Hà Nội tháng 6 năm 2014 .

 7. THANH PHAM says:

  Dậy Mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi!

  Tin có cuộc biểu tình phản đối
  Tập Cận Bình sẽ tới nay mai
  Phải làm gì để ta ủng hộ?
  Cùng nhau chung góp một bàn tay!

  Những gương mặt trẻ đầy can đảm
  Thách thức bọn chó săn cộng sản
  Hèn hạ nhu nhược trước quân thù
  Khom lưng bán nước cho đại Hán!

  Có nghe chăng tiếng trống Mê Linh?
  Chống giặc Tàu, đuổi quân xâm lược
  Quê hương ta quằn quại điêu linh
  Toàn dân khắc sâu lời nguyện ước!

  Vẫn còn đây Hội Nghị Diên Hồng
  Mới ngày nào Đức Thánh Trần Hưng Đạo
  Đã ba lần đại phá quân Nguyên
  Sao giờ nầy cháu con ngơ ngáo?

  Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

  Nông Dân Nam Bộ

  https://sangcongpha1.wordpress.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=ZiTB4NIU4aE

Leave a Reply to Quang Phan